afdeling Beleidsinformatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

afdeling Beleidsinformatie

De afdeling Beleidsinformatie ondersteunt een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd kust- en zeebeleid door beleidsrelevante wetenschappelijke informatieproducten aan te reiken en richt zich daarbij naar zowel de kust- en zeeprofessionelen, de wetenschappers en beleidsmakers, als naar geïnteresseerde doelgroepen binnen het bredere publiek.

De afdeling Beleidsinformatie ondersteunt een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de kustzone, de zeegebieden en de aanpalende estuaria door het actief aanreiken van beleidsrelevante wetenschappelijke informatie. De resulterende producten richten zich zowel naar de kust- en zeeprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers, als naar specifieke geïnteresseerde doelgroepen. De afdeling Beleidsinformatie richt zich in de eerste plaats op het Belgisch deel van de Noordzee, de Vlaamse kuststreek en de aanpalende estuaria, maar de zuidelijke Noordzee en de Europese wateren bieden een breder referentiekader. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het netwerk van Vlaamse mariene wetenschappers en intern binnen het VLIZ met de afdelingen Datacentrum, Bibliotheek en Communicatie.

Aanbod:

  • Compendium voor Kust en Zee: een geïntegreerd kennisdocument over de sociaal-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België.
  • Beleidsondersteuning: beleidsinformerende nota’s, projecten voor een geïntegreerd en duurzaam kustzonebeheer, data- en informatieproducten.
  • Indicatoren: indicatorensets voor een duurzaam en geïntegreerd beheer van kust- en zeegebieden en estuaria.
  • Producten en projecten: voorbeelden zijn historiek van de zeewetenschappen, historiek van de Belgische zeevisserij, historiek van de oesterkweek in Vlaanderen, lijst van niet-inheemse mariene soorten in België en het Belgisch register van zee- en kustsoorten.

Afdelingshoofd: Ann-Katrien Lescrauwaet

Medewerkers