WereldOceaanDag: voor een veilig en aangenaam strandbezoek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

WereldOceaanDag: voor een veilig en aangenaam strandbezoek

Oostende (2017.06.06) – Op donderdagavond 8 juni is De Grote Post te Oostende het decor van een gevarieerd en inspirerend gratis publieksevenement ter gelegenheid van deze door de VN uitgeroepen feestdag van de wereldzeeën. Dertien mogelijke strandgevaren – en hoe problemen voorkomen en oplossen – passeren de revue. Met lezingen, stand-up comedy, debat en tal van doe-activiteiten, ondergebracht in een ‘zeemarkt’, willen het Vlaams Instituut voor de Zee, de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer en partners door sensibilisatie een strandbezoek nog veiliger en aangenamer maken.

Persuitnodiging door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Provincie-West-Vlaanderen en Westtoer

De zee is geen zwembad. En hoe goed de strandredding ook geörganiseerd is aan onze kust, voor wie onoplettend of slecht geïnformeerd is loert het gevaar wel eens om de hoek: zelfs relatief kleine golven brengen de allerkleinsten uit evenwicht, muistromen kunnen zwemmers zeewaarts trekken, zonnebrand en blikseminslag zijn op een open strand extra riskant, giftige visjes en kwallen kunnen hinderlijk zijn en te diepe putten of tunnels graven is al helemaal uit den boze. Onder het motto “SEAfety First – nog veiliger naar zee” willen het VLIZ, de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer en partners de potentiële strandbezoeker nog beter informeren en voorbereiden op een deugddoende strandvakantie.

     Het gratis programma (19-22:30u) is gericht op een breed geïnteresseerd publiek. Het combineert lezingen door experten met een debat, een stand-up comedy act en getuigenissen van redders, en een ‘Zeemarkt’. In dit tweede interactief programmadeel kan het publiek zelf proefjes doen (‘Maak je eigen golf’, ‘Test hoe je kracht afneemt in koud water’, ‘Hoe goed scan jij de omgeving?’, ‘Bestaat drijfzand en hoe diep zak je daarin weg?’,…). Je komt er ook met diverse rechtstreeks betrokkenen (Waterbouwkundig Laboratorium, IKWV, VMM, NorthSeaKayak, ontmoetingscentrum Ter Yde, UGent, ILVO, MRCC, Horizon Educatief, Mindbytes, KBIN, VLIZ) in contact rond elk van de dertien strandgevaren.

Dit initiatief kadert in WereldOceaanDag (WOD: 8 juni), een jaarlijks terugkerend evenement waarop de internationale gemeenschap de oceaan in de kijker zet. WereldOceaanDag 2017 kiest als centraal thema ‘Our oceans, our future’, waarmee het wil benadrukken hoe belangrijk de wereldzeeën, met hun 71% van het aardoppervlak, zijn voor onze gezondheid en basisbehoeften. De toenemende aandacht voor het belang van de oceaan en voor een vereiste basiskennis over de zee bij de bevolking, vertaalt zich ook in de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling ‘Duurzame oceanen’ (SDG 14). Hiermee is het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van de oceaan, de zeeën en mariene hulpbronnen erkend als één van de 17 topprioriteiten voor een betere planeet.

Praktisch

- het volledige programma is te vinden op: http://www.vliz.be/seafetyfirst
- deelname is gratis, mits registratie vooraf via de website

Perscontact

Jan Seys (VLIZ) – GSM: 0478-37 64 13; jan.seys@vliz.be