VLIZ Marine Science Day 2017 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ Marine Science Day 2017

De VLIZ Marine Science Day is een vaste en niet te missen waarde geworden voor iedereen die begaan is met zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen/België en de aangrenzende regio’s. Met een lange voorgeschiedenis onder de noemer 'IZWO Contactdagen', is dit evenement sinds 2000 uitgegroeid tot een jaarlijks interdisciplinair netwerk- en informatiegebeuren. Meer dan 300 – voornamelijk jonge – zee- en kustwetenschappers uit alle onderzoekdisciplines, vinden op deze VLIZ Marine Science Day heel wat gespreksstof in de vele lezingen, posters, demonstraties en interactieve momenten. Ook dit jaar niet te missen op 3 maart 2017 in Brugge!

OPROEP VOOR ABSTRACTS

Op de VLIZ Marine Science Day 2017 zal opnieuw de diversiteit, kwaliteit en relevantie van het mariene onderzoek in Vlaanderen getoond worden door middel van een selectie van mondelinge presentaties. In de namiddag zullen een uitgebreide postersessie, demo sessies, een 'Meet the Company' event en een 'Speed date networking' je tevens toelaten je kennis en netwerk uit te breiden.
 
We hopen alle wetenschappers te stimuleren om hun fascinerend onderzoek - en het belang ervan voor de samenleving – op een spannende manier te communiceren naar een breder en multidisciplinair publiek van mariene wetenschappers en andere experten!

Wij dagen alle kust- en zeewetenschappers uit om een Engelstalige abstract in te dienen uiterlijk tegen 15 januari 2017. Wij dagen u uit om uw onderzoek voor te stellen op een duidelijke, beknopte en attractieve manier! Alle ingediende abstracts worden gebundeld en online gepubliceerd (in de serie VLIZ Special Publications).

Je kan je aanmelden voor zowel een mondelinge presentatie als een demo-sessie. Bedrijven kunnen zich inschrijven om hun organisatie in de 'Meet the Company' event te presenteren.

Lees meer op: www.vliz.be/vmsd/nl/oproep-voor-abstracts