[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine jrg. 20, nr. 6 (juni 2019)

Transnationale oproep ‘Oceans and climate’

Toegevoegd op 2019-03-01
JPI Oceans en JPI Climate lanceren een transnationale oproep m.b.t. het klimaat en de oceaan. Financierende instellingen van België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland, Italië, Letland en Noorwegen hebben in totaal een budget van 8,1 miljoen Euro voorzien voor deze oproep.
De oproep focust het beter begrijpen van: (1) de rol van de oceaan in de variatie en de extremen in het klimaat, (2) de lucht-zee-interactie en (kleinschalige, niet-linaire) fysische/biogeochemische  oceaanprocessen die de water- energie- en koolstofcycli beïnvloeden, alsook van (3) de door het klimaat geïnduceerde veranderingen in de fysica en chemie van de oceaan.
De federale overheidsdienst wetenschapbeleid BELSPO zal de Belgische partners financieren die aan projecten deelnemen, en heeft hiervoor een budget van 500.000 Euro voorzien. De deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 14 juni 2019 (13:00).

Link: belspo.be/belspo/organisation/Call/JPI_OceansClimate_2019_nl.stm[Overzicht] [Login]