[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine logo

VLIZINE

VLIZine jrg. 20, nr. 1 (januari 2019) - in opbouw
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Bart De Smet


rss

Kalender

Kalender

European Marine Biology Symposium 54 in Dublin opent call naar abstracts

Toegevoegd op: 2019-01-17
Het European Marine Biology Symposium of kortweg EMBS werd in 2018 nog door VLIZ en LifeWatch georganiseerd. In 2019 zal het symposium tussen 25 en 29 augustus neerstrijken in Dublin. De organisatie komt in handen van het University College Dublin. De onderzoeksthema’s die mariene biologen op het symposium kunnen presenteren, focussen op blauwe groei, snelle wijzigingen, de beweging en hervestiging van soorten, en fundamentele biologische eigenschappen. Omdat het in 2019 het Internationale Jaar van de Zalm is, en deze vissoort iconisch is voor Dublin, zal zowel het officiële als het sociale programma worden doorspekt met zalm. Abstracts kunnen worden ingediend tot 3 april 2019.
Kalender

Hernieuwde engagement voor actie tegen klimaateffecten op de oceaan

Toegevoegd op: 2019-01-17
De gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen en het mariene milieu worden als de grootste uitdagingen van deze eeuw gezien. Wetenschappers luiden de alarmbel. Minister voor Noordzee Philippe De Backer en Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem willen een verhoogd engagement stimuleren, en organiseren in naam van de Belgische overheid de internationale conferentie ‘Climate change and Oceans preservation’. High-level sprekers, waaronder ministers en medewerkers van organisaties van over de ganse wereld hebben al hun deelname bevestigd op 19 februari 2019 in het Egmontpaleis (Brussel). ...

Publicaties

Publicaties

Betere mariene ecosysteemmodellen ook nuttig voor de maatschappij

Toegevoegd op: 2019-01-03
Europa blijkt goed in het modelleren van mariene ecosystemen en doet dit ook alsmaar meer. Er gaapt echter wel nog een grote kloof tussen de kennis van de wetenschappelijke onderzoekers en het gebruik ervan door mariene beleidsmakers. In zijn 4de Future Science Brief beschrijft een expertengroep van de European Marine Board de huidige status van het onderzoek in mariene modellering en geeft ze aan waar nog ruimte voor verbetering mogelijk is, inclusief manieren om de modellen nog beter af te stemmen op de maatschappelijke noden.

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures, beurzen en fondsen

VLIZ werft aan: HR-manager

Toegevoegd op: 2019-01-08
Door het stijgend aantal personeelsleden en de complexere sociale wetgeving, wil het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zijn HRM-beleid verder professionaliseren en zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een HR-manager (m/v/x, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur) voor ondersteuning van de centraal ondersteunende diensten. Solliciteren kan tot en met 1 februari 2019.
Vacatures, beurzen en fondsen

Oproep naar voorstellen onderzoeksprojecten ‘microplastics in het mariene milieu’

Toegevoegd op: 2019-01-03
Twaalf JPI Oceans-landen en Brazilië roepen samen op tot het insturen van voorstellen voor onderzoeksprojecten met betrekking tot microplastics in het mariene milieu. Ze hebben hiervoor een budget van 9,2 miljoen euro, te verdelen onder de geselecteerde inzendingen. ...
Vacatures, beurzen en fondsen

De Blauwe Cluster lanceert eerste call voor innovatieprojecten in de blauwe economie

Toegevoegd op: 2019-01-03
Eind 2017 richtten verschillende Belgische bedrijven de vzw Blauwe Cluster op als een samenwerkingsverband dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee. De Blauwe Cluster werd in maart 2018 door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster. Drie maal per jaar lanceren zij een call voor innovatieprojecten in de blauwe economie. Sinds 15 november 2018 staat de eerste projectoproep open. Deadline voor indiening van de 10-pager is 1 februari 2019. Meld uw projectidee aan bij de Blauwe Cluster. ...

Belgisch marien onderzoek in de kijker

Belgisch marien onderzoek in de kijker

Nieuwe LifeWatch-dataloggers voor paling worden vlot teruggevonden

Toegevoegd op: 2019-01-16
De nieuwe oranje dataloggers, die binnen het LifeWatch-programma gebruikt worden om meer inzicht in de migratieroutes van de Europese paling Anguilla anguilla te verkrijgen, worden vlotjes teruggevonden door strandjutters en toeristen. Door alle opgeslagen temperatuur- en dieptedata samen te leggen, zullen we meer te weten komen over het gedrag van deze kritisch bedreigde soort tijdens zijn migratie doorheen het Engels Kanaal.

[Voeg toe]