[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Scheldemonitor-website in een nieuw jasje: data uit de Schelde nu nog toegankelijker

Toegevoegd op: 2020-07-29
Het VLIZ lanceerde een vernieuwde website voor de Scheldemonitor. Op dit platform vind je ruwe data, datavisualisaties, kaarten, recente en historische literatuur. Ook extra informatie over allerlei thema’s die spelen in het Schelde-estuarium. Denk dan bijvoorbeeld aan habitats en soorten, maar ook de hydrodynamiek, of visserij en veiligheid. De website reikt tools aan die de interpretatie en visualisatie van de data doet voor jou in de vorm van een kaart of een grafiek, en geeft daarbij begeleidende teksten. Kortom: met de vernieuwde website www.scheldemonitor.be krijgen zowel onderzoekers als niet-specialistische gebruikers een toegankelijk portaal voorgeschoteld om meer te weten te komen over de Schelde.

PhD-vacature voor microbieel ecologisch onderzoek naar kabelbacteriën

Toegevoegd op: 2020-07-27
Onlangs zijn door de onderzoeksgroep Microbial Electricity van de Universiteit Antwerpen kabelbacteriën ontdekt in mariene sedimenten die in staat zijn om over lange afstand elektriciteit te geleiden. Deze bacteriën en hun geleidende structuren bieden uitzicht op geheel nieuwe materialen en technologie. De doctorandus met een relevant Master-diploma (Biologie, Biotechnologie of Bio-ingenieur) onderzoekt de diversiteit en ecologie van deze bacteriën vanaf verschillende kustlocaties in Europa. Ervaring met moleculaire biologie, genomics en/of bio-informatica zijn daarbij essentieel. Solliciteren kan tot en met 23 augustus.

Kustgebied kwetsbaar voor klimaatverandering, maar samenwerking is sleutel tot oplossing

Toegevoegd op: 2020-07-24
De Vlaamse kust is een uniek gebied: naast een toeristische trekpleister is ook van strategisch belang omwille van de havens en bijhorende industrie, omwille van de vruchtbare landbouwgronden en de waardevolle natuur. De kust is als laagstgelegen gebied van Vlaanderen echter ook zeer kwetsbaar voor de klimaatverandering. Een stijgende zeespiegel vergroot de kans op overstromingen. Langere periodes van droogte zorgen voor problemen in de landbouw, drinkwatervoorziening, toerisme en industrie. Het Vlaams departement Omgeving heeft, samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties en onderzoeksinstellingen – waaronder ook het VLIZ –, de aan de kust spelende klimaat- en milieufactoren samengebracht in een handige gids: “Kust en klimaat – een gebiedsgerichte aanpak”. Daaruit blijk dat samenwerken en geïntegreerd naar oplossingen zoeken de grootste troef is!

Eindrapport Coastbusters: natuurgerichte aanpak als inspiratie voor toekomstige kustverdediging

Toegevoegd op: 2020-07-24
Elk jaar slaan winterstormen duizenden tonnen strandzand af. En elk jaar worden onze stranden opgespoten om het veiligheidsniveau van de kuststreek op peil te houden. Het project Coastbusters onderzocht hoe biobouwers kunnen helpen het zand vast te houden, en daarmee bijdragen aan een duurzame, natuurlijke kustverdediging en biodiversiteitsversterking. Het onderzoeksconsortium – een samenwerking van wetenschappelijke en industriële partners – presenteert nu zijn eindrapport. ...

UGent postgraduaat cursus Offshore wind energy

Toegevoegd op: 2020-07-24
Windenergie op zee heeft zich in België en Europa snel ontwikkeld tot op industriële schaal. Een specifiek postgraduaat voor de opbouw van expertise en operationele kennis over offshore windparken drong zich dan ook op. UGent organiseert deze tussen 13 oktober 2020 en 25 mei 2021 via wekelijkse lessen in BlueBridge - Ostend Science Park in Oostende. Inschrijven kan voor een of meerdere van de 5 modules en gaan rond technologie, financiering, veiligheid, beveiliging, ecologie en randvoorwaarden van offshore windparken over hun ganse levensduur.

Ook biodegradeerbare plastics vallen traag uit elkaar in zeewater

Toegevoegd op: 2020-07-24
Plastics: je hebt ze in alle maten en kleuren, maar ook in veel verschillende samenstellingen. Om uit te zoeken hoelang die verschillende soorten plastics het volhouden in zeewater, werd een zestal jaar geleden een relatief eenvoudig microcosm-experiment opgezet door het onderzoeksinstituut Deltares. Onderzoekers van andere Nederlandse en Vlaamse instellingen volgden de fragmentatie van het plastic mee op. Men bekeek hun broosheid en gewichtsafname, de ontwikkeling van microplastics en bacteriële aangroei. Recent werden de resultaten gepubliceerd in Nature - Scientific Reports. ...

Hoogleraar interdisciplinair strategisch onderzoek in de Eco-Hydro-Morfodynamica aan KU Leuven

Toegevoegd op: 2020-07-24
Dit lectoraat heeft tot doel om de KU Leuven op de voorgrond te plaatsen wat betreft fundamenteel en toegepast onderzoek naar de interacties tussen hydrodynamica, sedimenttransport en biota in rivier-, estuariene en/of kustomgevingen. Hoge nadruk ligt op de onderlinge interactie tussen deze drie onderzoeksdomeinen, waardoor valt dit hoogleraarschap dan ook onder zowel het departement Burgerlijke Bouwkunde als van het departement Aard- en Omgevingswetenschappen.

PhD-vacature(s) voor modelleren gedrag van plastics in estuaria en Belgische kustwateren

Toegevoegd op: 2020-07-24
Sinds een aantal jaar wordt het numeriek model, ontwikkeld door de afdeling Hydraulica van de KU Leuven om het gedrag van sediment te voorspellen, ook ingezet voor plastics. Zo kan men de verspreiding van plastics door stromingen, golven en turbulente drift voorspellen in rivieren, estuaria en kustwateren. Voor het verfijnen van dit model zoekt men een of meerdere PhD-studenten. De grote uitdaging is immers het juist formuleren van de bezinkingssnelheden rekening houdend met de grote verscheidenheid aan eigenschappen van de plastic deeltjes, en de variatie ervan over de tijd als gevolg van verwering, fragmentatie en aangroei door organismen. Ingenieurs (MSc) kunnen nog tot 31 augustus 2020 solliciteren. ...

Animatiefilm legt het 'Masterplan Kustveiligheid' helder uit

Toegevoegd op: 2020-07-09
Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware winterstormen. We moeten niet zo heel ver teruggaan in ons collectief geheugen om ze voor de geest te halen. Deze gebeurtenissen roepen heel wat vragen op. Onder andere of het nivelleren van stranden nodig is, waarom er kliffen ontstaan, of die zandopspuitingen geen maat voor niets zijn, en of ‘de natuur zijn gang laten gaan’ niet de beste kustbeschermingsmaatregel is? Om een antwoord te bieden op die vele vragen, lanceert de Afdeling Kust van de Vlaamse overheid nu een helder en laagdrempelig animatiefilmpje. ...

Save the date: online LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting

Toegevoegd op: 2020-07-09
Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2020 gaat de jaarlijkse Users & Stakeholders Meeting van LifeWatch Belgium door. Gezien de huidige onzekerheid over de evolutie van de corona-epidemie, kozen de organisatoren dit jaar voor een online evenement.

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]