[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine logo

VLIZINE

VLIZine jrg. 18, nr. 4 (april 2017) - in opbouw
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


rss

Kalender

Kalender

Dag van de Zee: de evolutie van polder, kust en Noordzee

Toegevoegd op: 2017-04-10
UPV, de vormingsinstelling voor wetenschapspopularisering organiseert jaarlijks i.s.m. het VLIZ en mariene wetenschappers een studiedag over de zee. Dit jaar geven vier sprekers uitleg over 'de evolutie van polder, kust en Noordzee'. ...
Kalender

Lezing 'The extraordinary scientific achievements behind the Belgica expedition'

Toegevoegd op: 2017-04-10
De unieke wetenschappelijke expeditie door de Belgica naar Antarctica in 1898-1899 leverde bijzondere onderzoeksresultaten op. Het lijkt erop dat 120 jaar na datum deze kennis zo goed als 'vergeten' is. De Australische Prof. Em. Patrick De Deckker zoekt in zijn lezing een verklaring waarom deze data in onbruik geraakt zijn terwijl ze wel nuttig zouden kunnen zijn om de huidige effecten van klimaatverandering in de regio van de Subantarctische Peninsula te kaderen. Tijdens de lezing zullen tevens vele illustraties uit de publicaties van destijds getoond worden en ook herinterpretaties van de wetenschappelijke resultaten zullen er voorgesteld worden. ...

Publicaties

Publicaties

Tips voor een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie

Toegevoegd op: 2017-04-20
Het COLUMBUS-project publiceerde 'Use and sharing of marine observations and data by industry' een document dat de specifieke noden, knelpunten maar ook opportuniteiten met betrekking tot het gebruik van mariene data door de industrie oplijst. De publicatie bevat tevens een aantal aanbevelingen en goede praktijkvoorbeelden om tot een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie te komen. ...
Publicaties

i-Book over Harmful Algae Blooms

Toegevoegd op: 2017-04-07
Interactief i-Book licht het voorkomen van schadelijke algenbloeien ten gevolge van klimaatverandering toe. ...

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacature Stichting De Noordzee: Projectleider Schone Zee met focus op verduurzaming van scheepvaart

Toegevoegd op: 2017-04-20
De kandidaat wordt de scheepvaartdeskundige van Stichting De Noordzee (Utrecht, Nederland) en gaat werken aan het creƫren van een marktvraag naar schonere scheepvaart op de Noordzee. Alsook aan projecten en publieke campagnes voor de reductie van afval in zee.
Vacatures, beurzen en fondsen

Het Horizon 2020 project BlueBRIDGE lanceert een call voor kmo's rond gezamenlijk databeheer

Toegevoegd op: 2017-04-11
Europese kleine of middelgrote ondernemingen die werken rond gezamenlijk databeheer in de visserij, de mariene, milieu- en ecologische domeinen of in de aquacultuursector kunnen meedingen naar ondersteuning op het vlak van databeheerdiensten via deze oproep van BlueBRIDGE. ...

Zeewaarnemingen

Zeewaarnemingen

Groenlandse walvis in Belgische-Nederlandse kustwateren: geen aprilvis

Toegevoegd op: 2017-04-20
Op 1 april werd voor de Vlaamse kust - tussen Raversijde en Westende - een Groenlandse walvis gemeld. Het bleek geen aprilgrap, maar een eerste waarneming van deze soort voor onze kust. De baleinwalvis verbleef er enkele dagen op minder dan een kilometer afstand van de kust actief foerageren. Wel bleek dat er touwen of resten van visnetten verstrengeld zaten ter hoogte van de staart. Het is niet duidelijk of het dier hier last van ondervindt. In de paasvakantie werd het exemplaar opnieuw gemeld ter hoogte van Vlissingen. SOS Dolfijn staat paraat om in te grijpen. ...

[Voeg toe]