[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine logo

VLIZINE

VLIZine jrg. 18, nr. 7 (juli 2017) - in opbouw
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


rss

Kalender

Kalender

Netwerkmoment 'Belgian innovation in wind energy'

Toegevoegd op: 2017-07-18
Op 21 september organiseert de Belgian Energy Research Alliance (BERA) samen met IBN Offshore Energy, Tweed en VLIZ een netwerkmoment met als doel het samenbrengen van de wetenschappelijke wereld met de experten uit de offshore windindustrie.
Kalender

Broeikasgassen: ICOS BE Science Conference

Toegevoegd op: 2017-07-13
ICOS is een Europees monitoringsnetwerk opgebouwd uit een groot aantal observatiesystemen om broeikasgassen te meten. De observatiesystemen bestaan uit drie grote componenten: een atmosfeercomponent, een ecosysteemcomponent en een oceaancomponent. ...
Kalender

Internationale conferentie 'Maritime and Ports'

Toegevoegd op: 2017-07-13
Op 3 en 4 mei 2018 vindt aan de Universiteit Antwerpen een internationale conferentie plaats 'The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges'. Iedereen actief in de martieme en havensfeer, zowel vanuit de academische als uit de zakelijke wereld is er welkom. ...
Kalender

Save the date: studiedag natuurlijke kustverdediging

Toegevoegd op: 2017-07-13
Onder de noemer 'Sant in eigen land, naar een veerkrachtig kustbeheer' slaan VLIZ, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie de handen in elkaar. Ze organiseren op maandag 23 oktober een studiedag rond natuurlijke kustverdediging en gaan verder in op de vraag 'Hoe kunnen we samenwerken met natuur om onze kust te beschermen?'. Het symposium zal plaatsvinden in het VLIZ (Oostende). Een gedetailleerd programma wordt na de zomer gecommuniceerd.
Kalender

Blue Growth Summer School

Toegevoegd op: 2017-07-13
Van 11 tot 22 september organiseert de Universiteit Gent in GreenBridge (UGent Campus Oostende) een tweede editie van deze zomercursus met dit jaar 'duurzaam beheer van de oceaan' als thema. Relevante Blauwe Groei onderwerpen komen aan bod, met in de eerste week de focus op de maritieme wereld, en in de tweede week een mariene module. ...

Publicaties

Publicaties

VLIZ-jaarboek: 2016 in vogelvlucht

Toegevoegd op: 2017-07-18
Het VLIZ-jaarboek 2016 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ voor dat jaar, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van derden . Via performantie-indicatoren, heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking.
Publicaties

Strandvondsten: een praktische veldgids

Toegevoegd op: 2017-07-18
Een unieke, onmisbare gids voor de nieuwsgierige strandwandelaar. Het boek vult een leemte in voor wie gefascineerd is door wat je zoal op onze stranden als aanspoelsels kunt treffen. ...
Publicaties

UNESCO bracht ‘Global Ocean Science Report’ uit

Toegevoegd op: 2017-07-13
Het Global Ocean Science Report, uitgebracht door UNESCO, gunt ons voor het eerst een kijk op de actuele stand van zaken en voornaamste trends binnen oceanografisch onderzoek op wereldschaal. ...

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures, beurzen en fondsen

Mariene Biologie UGent zoekt doctoraatsstudent

Toegevoegd op: 2017-07-18
De Marine Biology Research Group van de Universiteit Gent werft een doctoraatsstudent aan voor het PERSUADE-project (ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, 2017-2022). Onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het NIOZ (Yerseke) en het KBIN. ...
Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures @ VLIZ

Toegevoegd op: 2017-07-17
Twee openstaande vacatures op het VLIZ. Eén voor een 'Informaticus - Software Engineer' voor een contract van onbepaalde duur (solliciteren voor 1 september). En een ander voor een contract van 1 jaar voor een 'Wetenschappelijk medewerker Onderzoek & Communicatie' (solliciteren voor 6 augustus). Voor alle gedetailleerde info: zie de VLIZ-website.
Vacatures, beurzen en fondsen

Vooraankondiging: joint call rond de impact van de ontginning van nodules uit de diepzee

Toegevoegd op: 2017-07-13
Op 1 augustus lanceren de lidstaten van JPI Oceans een gezamenlijke oproep voor voorstellen m.b.t. de studie van de milieu-impacten en -risico's verbonden met diepzeemijnbouw. ...

Doctoraten

Doctoraten

Schadelijke algenbloeien in de Noordzee?

Toegevoegd op: 2017-07-14
Maarten De Rijcke verdedigde op 19 juni succesvol zijn doctoraatsthesis aan de Universiteit Gent. Onder begeleiding van de promotoren Prof. Colin Janssen, Prof. Karel De Schamphelaere en Dr. Michiel Vandegehuchte (allen GhEnToxLab) bestudeerde hij het huidig en toekomstig risico voor schadelijke algenbloeien in de Noordzee. ...

[Voeg toe]