[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine logo

VLIZINE

VLIZine jrg. 19, nr. 6 (juni 2018) - in opbouw
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Bart De Smet


rss

Kalender

Kalender

CommOCEAN2018: 3de internationale conferentie voor mariene communicatoren

Toegevoegd op: 2018-06-13
Op 4 en 5 december 2018 gaat in Southampton (VK) de derde editie door van CommOCEAN, een conferentie die zich toespitst op mariene wetenschapscommunicatoren. Het congres omvat zowel ‘skill builing’ sessies voor communicatoren die nieuw zijn in het veld, als ‘advanced’ sessies voor de communicatoren die al langer in het vak zitten. Op de tweedaagse staan ook lezingen gepland over zeer actuele zeewetenschappelijke onderwerpen en een expo van projecten die meer publieke betrokkenheid bij burgers beogen.
Kalender

European Ocean Observation System (EOOS): call for abstracts conferentie 21-23 november

Toegevoegd op: 2018-06-04
Europa zet sterk in op het bevorderen van oceaanonderzoek en de blauwe economie. Maar om zaken en onderzoek te doen, of de veiligheid op zee te waarborgen is er nood aan een centraal Europees oceaanobservatiesysteem (EOOS) dat systematisch en aanhoudend de diverse oceaanwaarnemingen kan aanleveren aan de gebruikers uit de wetenschap, het beleid en de industrie. Van 21 tot 23 november 2018 vindt de eerste EOOS-conferentie plaats in Brussel. Dit evenement wil de verschillende oceaanobserverende instanties uit Europa samenbrengen om er de toekomst van EOOS te bespreken. Het is de kans om uw werk te laten zien, te netwerken met belanghebbenden in heel Europa en de toekomst van EOOS mee vorm te geven. Momenteel loopt een call for abstracts voor posters en standen in de tentoonstellingsruimte. ...

Publicaties

Publicaties

Zeekrant 2018 in het teken van het Jaar van de Noordzee

Toegevoegd op: 2018-06-21
Het zomerseizoen is gestart en daar hoort een nieuwe editie van de Zeekrant bij! Na tien nummers was er nood aan verfrissing en dit nummer kreeg dan ook een grondige make-over. Ook met deze elfde editie willen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen de kustbewoner en kustbezoeker informeren over actuele zeethema’s. ...
Publicaties

Het VLIZ-jaarboek: 2017 in een notendop

Toegevoegd op: 2018-06-14
Het VLIZ-jaarboek 2017 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2017, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, educatoren en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

Vacatures, beurzen en fondsen

Vacatures, beurzen en fondsen

PhD-beurs voor onderzoek naar effecten globale wijzigingen op samenleven van mariene fytoplanktonsoorten

Toegevoegd op: 2018-06-13
Het Lab of Environmental Ecosystem Ecology (Eeecology) van de Universiteit Namen, onder leiding van prof. Frederik De Laender, zoekt een enthousiaste PhD-kandidaat binnen het project DIVERCE. Dit multidisciplinaire project wil meer inzicht krijgen in de invloed van intraspecifieke diversiteit op de co-existentie van soorten en het ecosysteemfunctioneren onder wereldwijde veranderingen door bijvoorbeeld temperatuur of vervuiling. Het doctoraatonderzoek combineert microcosm-experimenten met marien fytoplankton en (statistisch en mechanistisch) modellering.

Belgisch marien onderzoek in de kijker

Belgisch marien onderzoek in de kijker

Zeebaars proefkonijn voor innovatief zenderonderzoek

Toegevoegd op: 2018-06-22
De Europese zeebaars is een gesmaakte vis, geliefd bij zeehengelaars. Sinds 2010 kent deze roofvis een achteruitgang in de zuidelijke Noordzee. Ter onderbouwing van een herstelbeleid start het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) deze zomer in wereldprimeur met het volgen van zeebaars met zogenaamde ‘combinatiezenders’. Het bijzondere aan deze zenders is dat ze niet alleen de aanwezigheid van de vis registreren, maar ook continue metingen uitvoeren van waterdiepte en -temperatuur. ...
Belgisch marien onderzoek in de kijker

Tweeduizend recreatieve zeevissers goed voor één procent van de totale visvangst

Toegevoegd op: 2018-06-04
Voor het eerst is de recreatieve zeevisserijsector aan onze kust in kaart gebracht. Onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), in nauwe samenwerking met de sportvissers zelf, hengelde de voorbije jaren naar de omvang, de vangsten en de economische waarde van hun activiteiten. Naar schatting 2000 recreatieve zeevissers brachten vorig jaar samen 213 ton visserijproducten aan land uit het Belgisch deel van de Noordzee, wat maar een klein aandeel (1%) is van wat commerciele en recreatieve vissers samen aanlandden. Garnalen worden door sportvissers het meest bovengehaald (80 ton), gevolgd door wijting (50 ton). De aanvoer van kabeljauw en tong bedraagt 40 ton. Er kan geconcludeerd worden dat de sportvisserij amper weegt op de cijfers van de professionele visserij. ...

Varia

Varia

Voorbije tien jaar wereldwijd meer dan 20.000 nieuwe zeedieren en -planten ontdekt

Toegevoegd op: 2018-06-13
De wereldzeeën mogen dan wel 70% van het aardoppervlak uitmaken, ze hebben al hun geheimen nog niet prijsgegeven. Zo blijkt uit het Wereldregister voor Mariene Soorten, gehost door het Vlaams Instituut voor de Zee (Oostende). In de afgelopen tien jaar ontdekten en beschreven zeeonderzoekers 21.554 soorten nieuw voor de wetenschap. Sommige hiervan zijn echte pareltjes en dragen een inspirerende naam of intrigerend verhaal met zich mee.
Varia

20 jaar Vlaamse steun aan duurzame oceaanprojecten wereldwijd

Toegevoegd op: 2018-06-05
Sinds 1998 ondersteunt Vlaanderen UNESCO's activiteiten op het gebied van de wetenschap in diverse disciplines. Zo ook enkele belangrijke projecten met betrekking tot de oceaan en kustgebieden, uitgevoerd door haar Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC). Tijdens het FUST OCEAN evenement in de week van 14 tot 17 mei werd deze samenwerking in de kijker gezet. Voor wie er niet kon bijzijn en toch graag een overzicht krijgt van de door Vlaanderen ondersteunde UNESCO-projecten rond het duurzaam gebruik van oceaan en kusten, kan terecht op de FUST-website. Het event werd georganiseerd met de ondersteuning van het VLIZ.

Vraagbaak

Vraagbaak

Uw mening over het nieuw marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee

Toegevoegd op: 2018-06-18
Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de hele Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee. Van 29 juni tot en met 28 september 2018 kan u dan ook uw mening geven over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. ...
Vraagbaak

Jouw mening telt bij het nieuwste Compendium voor Kust en Zee 2018

Toegevoegd op: 2018-06-04
Het mariene landschap in België is groot en evolueert snel, maar de kennis zit erg verspreid. Het Compendium voor Kust en Zee is het geïntegreerd kennisplatform voor de professionele gebruiker en bundelt de meest relevante wetenschappelijk onderbouwde informatie. Elke drie jaar wordt een geactualiseerde versie van het Compendium voor Kust en Zee opgesteld en nieuwe informatieproducten aangemaakt. Het Compendium-secretariaat vraagt daarom ook naar jouw mening en input voor de nieuwe editie, die in december 2018 verschijnt. ...

[Voeg toe]