VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 869
29 January, 2021


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsJournal articlesBooks & chaptersReportsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2019). Beleidsnota 2019-2024. Omgeving: ingediend door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. 135 (2019-2020) – Nr. 1. Vlaamse Regering: Brussel. 72 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBelgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit (Ed.) (2013). Biodiversiteit 2020: Actualisering van de Belgische nationale strategie. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. ISBN 9789073242289. 161 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBelgische Staat (2020). Actualisatie van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art. 11. BMM/Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 65 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeun, F. (1992). De problemen van de nationale visserij te Nieuwpoort en te Oostende op het einde van het Oostenrijks bewind (1784-1787). Bachten de Kupe 34(3): 57-80, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngC.B. (1971). De barge Gent-Brugge-Oostende-Duinkerke 1787. Biekorf 72(5-6): 146, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Saeger, S. (2019). Heide- en struweelhabitattypen (23XX, 40XX en 5130), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13: pp. 112-123, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDenys, L. et al. (2019). Waterhabitattypen (31XX en 32XX), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13: pp. 93-111, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFilliaert, J. (1982). Oostende. Meidagen 1940. Bachten de Kupe 24(6): 150-153, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLopes, A.F.; Faria, A.M.; Dupont, S. (2020). Elevated temperature, but not decreased pH, impairs reproduction in a temperate fish. NPG Scientific Reports 10(1): 20805. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-020-77906-1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPaelinckx, D. et al. (2019). Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 200 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.16122667, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPaelinckx, D. et al. (2019). Methodologie, in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. pp. 33-58, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngProvoost, S. (2019). Kustduinhabitattypen (21XX), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. pp. 75-92, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngProvoost, S.; Vandekerkhove, K.; Denys, L. (2018). PAS-gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(16). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 63 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14193707, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSchneiders, A. et al. (2020). Natuurrapport 2020: feiten en cijfers voor een nieuw biodiversiteitsbeleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 360 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbom.18882202, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSimons, P.; De Ridder, G. (1833). Mémoire sur l'établissement d'un chemin de fer de Malines à Ostende comme embranchement de la grande route commerciale d' Anvers et de Bruxelles au Rhin, rédigé en exécution des ordres de monsieur le ministre de l'intérieur. Imprimerie de Vandooren Frères: Bruxelles. 32 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThomaes, A.; De Keersmaeker, L.; Vandekerkhove, K. (2019). Boshabitattypen (91XX), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13: pp. 171-186, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Acker, L. (1966). De Westvlaamse zeeverzekeringsmaatschappijen. Laatste jaren en likwidatie 1807-1812. Biekorf 67(9-10): 257-265, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Colen, C.; Colson, L.; Moens, T. [s.d.]. Studie naar het effect van saliniteit op de overleving van macrobenthos in het Zwin. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Onderzoeksgroep Mariene Biologie: Gent. 11 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanden Borre, J. et al. (2019). Graslandhabitattypen (6120, 62XX, 64XX en 6510), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 13: pp. 124-141, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandevoorde, B. et al. (2019). Zilte habitattypen en estuarium (11XX en 13XX), in: Paelinckx, D. et al. Regionale staat van instandhouding voor de habitattypen van de Habitatrichtlijn Rapportageperiode 2013 - 2018. pp. 61-74, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerstraete, H.; Verbelen, D. (2014). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het negende jaar (2013 - 2014): Broedseizoen 2013 en winterhalfjaar 2013/’14. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2014.3032443. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 80 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngViaene, A. (1971). Kleine verscheidenheden. Biekorf 72(11-12): 388-389, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngViaene, A. (1972). Wapentransport gestrand voor Oostende 1377. Biekorf 73(11-12): 328, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVriens, L.; De Becker, P.; Vandevoorde, B. (2018). PAS-Gebiedsanalyse in het kader van herstelmaatregelen voor BE2500002 Polders. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(32). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 151 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14319077, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVriens, L. et al. (2019). Natuurindicatoren 2019: Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040304101. 62 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbom.17384939, more

 

VLIZ PUBLICATIONS

Verleye, T.; De Raedemaecker, F.; Vandepitte, L.; Fockedey, N.; Lescrauwaet, A.-K.; De Pooter, D.; Mees, J. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Acartia (Acanthacartia) tonsa - Langsprietroeipootkreeft, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Amphibalanus improvisus - Brakwaterpok, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Amphibalanus amphitrite - Paarsgestreepte zeepok, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Boccardiella hamata, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Botrylloides violaceus - Gewone slingerzakpijp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Antithamnionella ternifolia - Drietakkig rooddonswier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Ammothea hilgendorfi - Zebrazeespin, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Bonamia ostreae - Oesterparasiet, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Bugulina simplex - Geel vogelkopmosdiertje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Aplidium glabrum - Glanzende bolzakpijp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Bugulina stolonifera - Vogelkopmosdiertje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Anguillicoloides crassus - Zwemblaasworm, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Austrominius modestus - Nieuw-Zeelandse zeepok, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Balanus glandula, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Boccardia proboscidea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Agarophyton vermiculophyllum - Ziltwaterknoopwier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Baccharis halimifolia - Struikaster, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Codium fragile subsp. fragile - Vertakt viltwier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Cordylophora caspia - Brakwaterpoliep, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Garveia franciscana - Berenvachtpoliep, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Melita nitida - Elegante honingvlokreeft, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Neomysis americana - Amerikaanse aasgarnaal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Odontella sinensis, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Rangia cuneata - Brakwaterstrandschelp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Crassostrea gigas (Magallana gigas) - Japanse oester, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Haliclona (Soestella) xena - Paarse buisjesspons, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Megabalanus coccopoma - Grote roze zeepok, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Mnemiopsis leidyi - Amerikaanse ribkwal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Mytilicola intestinalis - Rood darmroeipootkreeftje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Caulacanthus okamurae, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Chelicorophium curvispinum - Kaspische slijkgarnaal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Ficopomatus enigmaticus - Trompetkalkkokerworm, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Gammarus tigrinus - Tijgervlokreeft, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Nemopsis bachei - Bache's knotsklokje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Neogobius melanostomus - Zwartbekgrondel, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Rhithropanopeus harrisii - Zuiderzeekrabbetje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Sargassum muticum - Japans bessenwier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Callinectes sapidus - Blauwe zwemkrab, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Crepidula fornicata - Muiltje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Cryptorchestia garbinii - Oevervlokreeft, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Megabalanus tintinnabulum - Zeetulp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Molgula manhattensis - Ronde zakpijp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Pseudodiaptomus marinus - Pacifisch eenoogkreeftje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Sinelobus vanhaareni - Kustnaaldkreeftje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Spartina anglica - Engels slijkgras, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Eriocheir sinensis - Chinese wolhandkrab, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Fenestrulina delicia - Venstermosdiertje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Gonionemus vertens - Japanse kruiskwal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Hemigrapsus sanguineus - Blaasjeskrab, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Mytilopsis leucophaeata - Brakwatermossel, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Palaemon macrodactylus - Rugstreepsteurgarnaal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Polysiphonia senticulosa - Puntig buiswier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Undaria pinnatifida - Japanse kelp (wakame), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Diadumene lineata - Groene golfbrekeranemoon, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Dikerogammarus villosus - Reuzenvlokreeft, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Incisocalliope aestuarius - Estuariene poliepvlo, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Marenzelleria neglecta - Oostzeegroenworm, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Monocorophium sextonae - Sexton's slijkgarnaal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Mya arenaria - Strandgaper, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Prokelisia marginata - Slijkgrascicade, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Synidotea laticauda - Brede brakwaterpissebed, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Thalassiosira punctigera, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Tubificoides heterochaetus - Langstaartkustworm, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Dasysiphonia japonica - Veelvertakt pluimwier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Diplosoma listerianum - Grijze korstzakpijp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Hemimysis anomala - Kaspische aasgarnaal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Keratella tropica - Tropisch puzzelraderdier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Potamopyrgus antipodarum - Jenkins' waterhoren, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Proasellus coxalis - Zuiders waterezeltje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Telmatogeton japonicus - Japanse dansmug, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Tricellaria inopinata - Onverwacht mosdiertje, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Caprella mutica - Machospookkreeft, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Ensis leei - Amerikaanse zwaardschede, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Hemigrapsus takanoi - Penseelkrab (borstelkrab), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Melanothamnus harveyi - Violet buiswier, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Micropogonias undulatus - Knorrepos, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Petricolaria pholadiformis - Amerikaanse boormossel, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Styela clava - Knotszakpijp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ Alien Species Consortium (2020). Coscinodiscus wailesii

Top

JOURNAL ARTICLES

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAmerican Malacological Bulletin

Pereira Costa, F.M.; Setubal Pires-Vanin, A.M.; Barbosa Lima, S.F. (2021). Caecidae (Gastropoda: Truncatelloidea) associated with unconsolidated carbonate substrates of the Abrolhos coral bank (Bahia State, Brazil), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnalytical and Bioanalytical Chemistry

Velimirovic, M. et al. (2021). Recent developments in mass spectrometry for the characterization of micro- and nanoscale plastic debris in the environment, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnnales de l'Institut Océanographique

Le Calvez, J.; Le Calvez, Y. (1958). Répartition des foraminifères dans la baie de Villefranche. I. Miliolidae, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAquaculture International

Jiménez-Prada, P.; Hachero-Cruzado, I.; Guerra-Garcia, J.M. (2021). Aquaculture waste as food for amphipods: the case of Gammarus insensibilis in marsh ponds from southern Spain, more

Sarkar, S. et al. (2021). Bioremediation efficiency of indigenous seaweeds of Chennai coast in brackishwater system, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiology Bulletin

Panina, E.G.; Stepanov, V.G.; Martynov, A.V. (2020). Cucumaria fedotovi, a new species of holothurian (Holothuroidea, Dendrochirotida, Cucumariidae) from the Karaginskii Gulf, Bering Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCheck List: the journal of biodiversity data

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZepon, T. et al. (2021). New records of the troglobitic Hyalella veredae Cardoso & Bueno, 2014 (Crustacea, Amphipoda, Hyalellidae) from Minas Gerais caves, southeast Brazil, with notes on its natural history, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCretaceous Research

Yu, T. et al. (2021). A latest Cretaceous gastropod fauna from the Jiaolai Basin of East Asia, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCurrent Biology

Ayalon, I. et al. (2021). Coral gametogenesis collapse under artificial light pollution, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeep-Sea Research, Part I. Oceanographic Research Papers

Pasotti, F. et al. (2021). A local scale analysis of manganese nodules influence on the Clarion-Clipperton Fracture Zone macrobenthos, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnvironmental DNA

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHupało, Kamil et al. (2021). An urban Blitz with a twist: rapid biodiversity assessment using aquatic environmental DNA, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnvironmental Pollution

Mille, T. et al. (2020). Differential micropollutants bioaccumulation in European hake and their parasites Anisakis sp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEnvironmental Science & Technology Letters

Song, X. et al. (2021). Large plastic debris dumps: New biodiversity hot spots emerging on the deep-sea floor, more

Geo-Eco-Marina

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrustur, T. (2020). Modern limpet home scar on the Devonian cliffs, North Coast Central and West Cornwall (United Kingdom), and lower Cretaceous Patellichnus from Romania, more

Gidsenblad Lange Nelle

Debo, R. (2006). De Oostendse oesterputten: aflevering 1, more

Debo, R. (2006). De Oostendse oesterputten: aflevering 2, more

Debo, R. (2007). De Oostendse oesterputten: aflevering 3, more

Debo, R. (2007). De Oostendse oesterputten: aflevering 4, more

Debo, R. (2007). De Oostendse oesterputten: aflevering 5, more

Heldia: Muenchner malakologische Mitteilungen

Boeters, H.D.; Falkner, G. (2000). Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken XII. Cyclostoma simile Draparnaud 1805 and Amnicola confusa Frauenfeld 1863, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifInternational Journal of Fisheries and Aquatic Studies

Sen, A. et al. (2021). First report of the fish family Pomacentridae (Damsel fishes) from Sunderban biosphere reserve, India, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifInverse Problems

Varslot, T.; Morales Barcenas, J.H.; Cheney, M. (2010). Synthetic-aperture radar imaging through dispersive media, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifIsj-Invertebrate Survival Journal

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBortoletto, E. et al. (2020). Evolutionary insights on a novel mussel-specific foot protein-3α gene family, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Conchology

Wellens, W. (1996). Coriocella jayi n. sp. a new lamellariid species (Gastropoda: Prosobranchia) from Reunion and Mauritius, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Oceanography

van Haren, H.; Uchida, H.; Yanagimoto, D. (2021). Further correcting pressure effects on SBE911 CTD-conductivity data from hadal depths, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Ornithology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerhoeven, M.A. et al. (2021). Migration route, stopping sites, and non-breeding destinations of adult Black-tailed Godwits breeding in southwest Fryslân, The Netherlands, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Biodiversity

Gallardo, D.; Oliva, F.; Ballesteros, M. (2021). Marine invertebrate epibionts on photophilic seaweeds: importance of algal architecture, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

Agius, M.R. et al. (2021). A thin mantle transition zone beneath the equatorial Mid-Atlantic Ridge, more

Bova, S. et al. (2021). Seasonal origin of the thermal maxima at the Holocene and the last interglacial, more

Hertzberg, J. (2021). A seasonal solution to a palaeoclimate puzzle, more

Hong, C. et al. (2021). Global and regional drivers of land-use emissions in 1961–2017, more

Pacoureau, N. et al. (2021). Half a century of global decline in oceanic sharks and rays, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNovitates Caribaea

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJover-Capote, A. (2021). Abundancia y diversidad trófica de moluscos del mesolitoral rocoso en un gradiente de eutrofización de la costa suroriental de Cuba, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifOceanologia et Limnologia Sinica = Haiyang Yu Huzhao

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZhao, L.-P. et al. (2020). Two new record species of free-living marine nematodes from Bohai Sea, China, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPhycological Research

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTerada, R. et al. (2021). Japan's nationwide longterm monitoring survey of seaweed communities known as the Monitoring Sites 1000”: Tenyear overview and future perspectives, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPolar Biology

Mincks, S.L. et al. (2021). Composition of marine nematode communities across broad longitudinal and bathymetric gradients in the Northeast Chukchi and Beaufort Seas, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPure and Applied Geophysics

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFregoso, E.; Palafox, A.; Moreles, M.A. (2019). Initializing cross-gradients joint inversion of gravity and magnetic data with a Bayesian surrogate gravity model, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue de Micropaléontologie

Toering, K.; Van Voorthuysen, J.H. (1973). Some notes about a comparison between the Lower Pliocene foraminiferal faunae of the southwestern and northeastern parts of the North Sea Basin, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue de Paléobiologie

Vachard, D.; Maslo, A. (1996). Précisions biostratigraphiques et micropaléontologiques sur le Bashkirien d'Ukraine (Carbonifère moyen), more

Roepsteen: orgaan van de Heemkring "Ter Cuere"

(1976). Oostendse meisjes......Oostendse oesters, more

(1998). Het gebeurde in: Januari 1857: Vergaan van Loodsboot n°5, more

(1999). Het gebeurde op onze kust, more

(1999). Maalboten - 18 februari 1855, more

Gevaert, F. (1989). De schepen Vraagbaak. van de Oostendsche Compagnie, more

Gevaert, F. (1989). Over wal- en andere potvissen, more

Mahieu, E. (2004). Het beleg van Oostende (1601-1604) deel 1: 1601, more

Mahieu, E. (2005). Oostende in 1905: de Smet de Naeyerbrug en de zeesluis Demey, more

Mahieu, E. (2005). Medailles geslagen ter gelegenheid van de Oostendse havenwerken (1898-1905), more

Philippart, F. (2000). De bunkers van de oosteroever van Oostende, een open-lucht museum, more

Van Alderweireldt, E. (1976). Stranding en totaal verlies van de Hanoverse kof "Flora" op het strand te Bredene, more

Vandecasteele, L. (1978). De Belgische koopvaardijvloot varende op Oostende in 1840, more

Vandekerckhove, F. (1996). De Roode Vloot, more

Verbanck, R. (1981). De instorting van de eerste sluizen van Slijkens, more

Verbanck, R. (1985). De sluizen van Slijkens als Duitse oorlogspropaganda, more

Verhaeghe, J. (1996). Bredene en het Sas in civile zaken voor de schepenbank van de stad Oostende, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience (Washington)

Camargo, S.J.; Wing, A.A. (2021). Increased tropical cyclone risk to coasts, more

Glassmeier, F. et al. (2021). Aerosol-cloud-climate cooling overestimated by ship-track data, more

Wang, S.; Toumi, R. (2021). Recent migration of tropical cyclones toward coasts, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience of the Total Environment

Wang, Q. et al. (2020). Horizontal subsurface flow constructed wetlands as tertiary treatment: can they be an efficient barrier for microplastics pollution?, more

Wei, S. et al. (2020). Characteristics and removal of microplastics in rural domestic wastewater treatment facilities of China, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Data

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMorii, Y. et al. (2021). A complete dietary review of Japanese birds with special focus on molluscs, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngChen, C.-T.A. et al. (2021). Southward spreading of the Changjiang Diluted Water in the La Niña spring of 2008, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLee, H.; Lee, D.; Seo, J.M. (2021). Analysis of paint traces to determine the ship responsible for a collision, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLopes, A.F.; Faria, A.M.; Dupont, S. (2020). Elevated temperature, but not decreased pH, impairs reproduction in a temperate fish, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMiller, B.S. et al. (2021). An open access dataset for developing automated detectors of Antarctic baleen whale sounds and performance evaluation of two commonly used detectors, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMonteiro, J.G. et al. (2021). Novel approach to enhance coastal habitat and biotope mapping with drone aerial imagery analysis, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSellegri, Karine et al. (2021). Surface ocean microbiota determine cloud precursors, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTomita, H.; Cronin, M.F.; Ohishi, S. (2021). Asymmetric air-sea heat flux response and ocean impact to synoptic-scale atmospheric disturbances observed at JKEO and KEO buoys, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSIAM Journal on Applied Mathematics

Varslot, T.; Morales Barcenas, J.H.; Cheney, M. (2011). Waveform design for synthetic-aperture radar imaging through dispersive media, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWater

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBelmonte, G. (2021). The suspected contradictory role of parental care in the adaption of planktonic Calanoida to temporary freshwater, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZoo Indonesia

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngQodri, A. et al. (2020). Checklist on fauna diversity Gunung Halimun Salak National Partk: Cikaniki-Citalahab, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZooKeys

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAlbano, P.G. et al. (2021). Numerous new records of tropical non-indigenous species in the Eastern Mediterranean highlight the challenges of their recognition and identification, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKim, S.H.; Yoon, S.M. (2021). Four new species of isopods (Crustacea, Isopoda) from South Korea, more

Top

BOOKS & CHAPTERS

Boebaert, J. (1992). Geschiedenis van de zeevaartlijn Oostende-Dover. Eigen beheer: Brussel. 22 pp, more

Brodie Rudolph, T. (1962). L’industrie hôtelière: problèmes généraux et étude de la crise au littoral belge. Eigen beheer: Oostende. V +139 pp, more

Cogge, S. (1976). De B.604 "Ibis" zal nooit meer varen. Baudouin: Lichtaart. 63 pp, more

Cronan, D.S. (Ed.) (2000). Handbook of marine mineral deposits. CRC Marine Science Series, 17. CRC Press: Boca Raton. ISBN 0-8493-8429-X. 406 pp.

  • Morgan, C.L. (2000). Resource estimates of the Clarion-Clipperton manganese nodule deposits, more

Dobbelaere, W. (1974). Het overheidsbeleid inzake de haven van Oostende. UFSIA: Antwerpen. 87 pp, more

Frickel, R. (1954). Toekomstmogelijkheden van de Westvlaamse havens. Standaard: Antwerpen. 70 pp, more

Huiskes, A.H.L. et al. (1987). Vegetation between land and sea: Structure and processes. Geobotany, 11. Dr. W. Junk Publ./Junk: Dordrecht. ISBN 90-6193-649-7. 340 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-94-009-4065-9

  • Nienhuis, P.H. (1987). Ecology of salt-marsh algae in the Netherlands: a review, more

Janssens de Bisthoven, A. (1925). Onze vissershavens = Nos ports de pêche. Verbeke-Loys: Brugge. 27 pp, more

Mandal, S.C.; Chakraborty, R.; Sen, S. (Ed.) (2021). Evidence based validation of traditional medicines. Springer: Singapore. ISBN 978-981-15-8126-7; e-ISBN 978-981-15-8127-4. XII, 1151 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-981-15-8127-4

  • Donela, M.V.V. et al. (2021). A review on investigational studies of marine macroalgae Spongomorpha indica L, more

Vanhoutryve, A. (1980). Historiek der Vlaamse vuurtorens. Familia et Patria: Handzame. 67 pp, more

ver Elst, A. (1977). De Belgische scheepvaart in beeld = La navigation belge en images. Europese Bibliotheek: Zaltbommel. ISBN 9789028800410. 166 pp, more

Top

REPORTS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEuropean Environment Agency (2020). State of nature in the EU Results from reporting under the nature directives 2013-2018. EEA Report, 10/2020. European Environment Agency: Copenhagen. ISBN 978-92-9480-259-0. 142 pp, more

Slabbinck, A. et al. (2017). Zwin uitbreiding: T0-monitoring grondwaterreservoir. Eindrapport. Envirosoil nv/AGT nv: Oostkamp, Aartselaar. 70 pp, more

Top

THESES

Philips, E. (2018). Verwijdering van microplastics in rietvelden. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. X1, 42 pp, more

Vermeesch, G-J. (2020). Microplastics in seawater: remediation opportunities through desalination plants. MSc Thesis. UGent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. , more

Top


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2021
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Fons Verheyde
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png

@VLIZBib

 

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid