VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 797
1 March, 2019


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsJournal articlesBooks & chaptersReportsThesesMultimedia


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1983). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Oosterweel 7 mei 1982. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 83/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + bijlagen pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1983). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Hemiksem 10 juni 1982. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 83/2. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 3 + bijlagen pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1987). Zeeschelde: stroomsnelheids- en debietmetingen Liefkenshoek 28 april 1987. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 87.3. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 + tables, figures pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAmoroso, R.O. et al. (2018). Bottom trawl fishing footprints on the world’s continental shelves. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 115(43): E10275-E10282. https://hdl.handle.net/10.1073/pnas.1802379115, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J. et al. (2019). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(7). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 68 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15908465, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrondeel, A. (1923). Les ports de Bruges et de Zeebrugge depuis le début de leur exploitation. Bull. Soc. Belge Ing. Ind. 4(2): 153-184, more

Delanghe, F.; Vanden Broucke, G. (1978). Studie van het gedragingspatroon van Noorse kreeft (Nephrops norvegicus L.) ten aanzien van elektrische pulsvelden. Doc. 78/8. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. , more

Delanghe, F.; Vanden Broucke, G. (1985). Studie over de verdeling van de veldsterkte bij elektrisch vissen met een bokkennet. Doc. 85/19. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 14 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGoorieckx, J. (1932). Note concernant Zeebrugge. Bull. Soc. Belge Ing. Ind. 13(2): 193-196, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHervy-Cousin, Ch. (1922). La question des ports de Bruges et de Zeebrugge. Bull. Soc. Belge Ing. Ind. 3(3): 95-98, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPierrard, A. (1930). La question de l'Escaut de 1648 à 1930. Bulletin de la Société belge des Ingénieurs et des Industriels. F. Van Buggenhoudt: Bruxelles. 23 pp, more

Plancke, Y. et al. (2018). Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_160_1. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 63 + 7 p. bijl. pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSchramme, J. (1923). Les ports de Bruges et de Zeebrugge et leur réorganisation. Bull. Soc. Belge Ing. Ind. 4(2): 187-200, more

Smolders, S. et al. (2018). Sigmaplan – Vismigratie gereduceerde getijdegebieden: bepalen debiet in en uitwatering GOGGGG Bergenmeersen en Bazel. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_094_1. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 69 + 2 p. bijl. pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStienen, E. et al. (2019). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(4). INBO: Brussel. 40 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15947343, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTang, W. et al. (2019). Revisiting the distribution of oceanic N2 fixation and estimating diazotrophic contribution to marine production. Nature Comm. 10(1): 10 pp. https://hdl.handle.net/10.1038/s41467-019-08640-0, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan De Meutter, F. et al. (2019). Onderzoek naar trofische relaties in de Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 100 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15785103, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Hoydonck, W. et al. (2019). Bank effects for KVLCC2. J. Mar. Sci. Technol. 24(1): 174-199. https://hdl.handle.net/10.1007/s00773-018-0545-3, more

Vanden Broucke, G. (1972). Eerste resultaten in de electro-visserij. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 68. Ministerie van Landbouw: Brussel. 6 pp, more

Vanden Broucke, G.; Delanghe, F. (1979). Verdere proeven over het elektrisch vissen op tong. Doc. 79/11. Ministerie van Landbouw: Brussel. 21 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanden Broucke, G.; Vanhee, J. (1977). Onderzoek over de electrische visserij op garnalen. Ministerie van Landbouw: Brussel. 7 + bijlagen pp, more

Vos, G. et al. (2019). Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_076_13. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 53 + 21 p. bijl. pp, more


VLIZ PUBLICATIONS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLescrauwaet, A.-K. (2018). Tenuitvoerlegging van het Nagoya Protocol in België: Federale wet inzake toegang tot de federale (mariene) genetische rijkdommen (Nagoya Protocol). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2018_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-62-7. 13 pp, more

Top

JOURNAL ARTICLES

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAfrican Journal of Ecology

Zaabar, W. et al. (2018). Composition of a molluscan assemblage associated with macrophytes in Menzel Jemil (Bizerte lagoon, SW Mediterranean Sea), more

Allgemeine Fischwirtschaftszeitung; vereinigte Fachbl. d. Fischwirtschaft

Schärle, J. (1965). Neue Versuche mit Elektrofischerei im Meer, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnnales de l'Institut Océanographique

Duchêne, J.-C. (1980). Premierès données sur la reproduction et la croissance de la Polychète Neoleprea streptochaeta (Terebellidae) en province subantarctique, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnnales de Paléontologie

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKoskeridou, E. et al. (2019). Tindaria kretensis n. sp., a new deep water protobranch (Bivalvia) from the Early Pliocene of Crete (Southern Greece) = Tindaria kretensis n. sp., une nouvelle espèce de protobranche (Bivalvia) d’eaux profondes du Pliocène Inférieur de Crète (Grèce méridionale), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnnual Review of Environment and Resources

Klinger, D.; Naylor, R. (2012). Searching for solutions in aquaculture: charting a sustainable course, more

Worm, B. et al. (2017). Plastic as a persistent marine pollutant, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifApplied Ecology and Environmental Research

Kristensen, L.D. et al. (2015). Establishment of blue mussel beds to enhance fish habitats, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAquaculture

Abdou, K. et al. (2017). Environmental assessment of seabass (Dicentrarchus labrax) and seabream (Sparus aurata) farming from a life cycle perspective: a case study of a Tunisian aquaculture farm, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAquatic Living Resources = Ressources vivantes aquatiques

Brehmer, P. et al. (2003). New applications of hydroacoustic methods for monitoring shallow water aquatic ecosystems: the case of mussel culture grounds, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAquatic Microbial Ecology

Villéger, S. et al. (2019). Interspecific differences in the effect of fish on marine microbial plankton, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiodiversity and Conservation

Morzaria-Luna, H.N. et al. (2018). Biodiversity hotspots are not congruent with conservation areas in the Gulf of California, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiodiversity Data Journal

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTu, D. et al. (2019). Sample checklist of Gastropoda and Bivalvia in Cham Islands, Vietnam, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiologia

Üstün Funda, F. et al. (2019). Composition, abundance and biomass of mesozooplankton in the southwestern Black Sea along the coast of İğneada, Turkey, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiological Conservation

Christianen, M.J.A. et al. (2017). Biodiversity and food web indicators of community recovery in intertidal shellfish reefs, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiotechnology Advances

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGaignard, C. et al. (2019). New horizons in culture and valorization of red microalgae, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiotechnology Research & Innovation

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSuja, C.P. et al. (2018). First characterization report of natural pearl of Pinctada fucata from Gulf of Mannar, more

Bulletin de la Société belge des Ingénieurs et des Industriels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Muralt, R.R.L. (1933). L'Exhaussement au moyen de murettes en béton armé (système de Murait) des digues de mer en terre sujettes à l'attaque des vagues montantes, et des digues en terre de fleuves, canaux, etc. sujettes à la submersion, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences = Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques

Taylor, B.W. et al. (2001). Sampling stream invertebrates using electroshocking techniques: implications for basic and applied research, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCell Stress and Chaperones

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSleight, V.A. et al. (2018). Cellular stress responses to chronic heat shock and shell damage in temperate Mya truncata, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifChemosphere

Gouveia, N. et al. (2019). Can shell alterations in limpets be used as alternative biomarkers of coastal contamination?, more

Rani, M. et al. (2014). Hexabromocyclododecane in polystyrene based consumer products: an evidence of unregulated use, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifChinese Journal of Oceanology and Limnology

Zhu, G. et al. (2018). Upper trophic structure in the Atlantic Patagonian shelf break as inferred from stable isotope analysis, more

Commercial Fisheries Review

Rockwell, jr., J. (1963). An electromechanical fishing and counting fence used in Ireland, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifComparative Biochemistry and Physiology. Part C. Toxicology and Pharmacology

Brooks, B.W.; Conkle, J.L. (2019). Commentary: perspectives on aquaculture, urbanization and water quality, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifComptes Rendus [Hebdomadaires] des Séances de la Société de Biologie et de ses Filiales

Blancheteau, M.; Kurc, G. (1976). Photocinèses et crises motrices tonico-cloniques chez les poissons pélagiques, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifConservation Letters

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJantke, K. et al. (2018). Poor ecological representation by an expensive reserve system: evaluating 35 years of marine protected area expansion, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifContinental Shelf Research

Pascual, A. et al. (2019). Benthic foraminifers as a proxy of the range of the tidal wave in the Oyambre Estuary (Cantabria, Spain), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCyberpsychology Behavior and Social Networking

Valtchanov, D. et al. (2010). Restorative effects of virtual nature settings, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeep-Sea Research, Part II. Topical Studies in Oceanography

Al-Yamani, F. et al. (2019). The response of microzooplankton (tintinnid) community to salinity related environmental changes in a hypersaline marine system in the northwestern Arabian Gulf, more

Lörz, A.N. et al. (2018). Abyssal Rhachotropis (Eusiroidea, Amphipoda) from the Sea of Okhotsk, more

Deutsches Schiffahrtsarchiv

Kludas, A. (1999). "But always good bulletins": Paul Scarceriaux und die Belgian Nautical Research Association, more

Die Fischereiwelt : Sonderdruck aus Allgemeine Fischwirtschaftzeitung

Lauer, F.J. (1965). Veredelung der Qualität von Fischfleisch durch elektrisches Töten gefangener Fische oder Wassertiere mit dem Electrocutor Fulda, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDiversity and Distributions

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAsch, R.G.; Erisman, B. (2018). Spawning aggregations act as a bottleneck influencing climate change impacts on a critically endangered reef fish, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDrug Discovery Today

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLiao, Q. et al. (2019). Cnidarian peptide neurotoxins: a new source of various ion channel modulators or blockers against central nervous systems disease, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcological Engineering

Coen, L.; Luckenbach, M.W. (2000). Developing success criteria and goals for evaluating oyster reef restoration: Ecological function or resource exploitation?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcological Indicators

Fanini, L.; Bozzeda, F. (2018). Dynamics of plastic resin pellets deposition on a microtidal sandy beach: informative variables and potential integration into sandy beach studies, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcological Modelling

Riera, R. et al. (2017). MACAROMOD: a tool to model particulate waste dispersion and benthic impact from offshore sea-cage aquaculture in the Macaronesian region, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcological Monographs

Silberberger, M.J. et al. (2019). Spatial patterns in sub-Arctic benthos: multiscale analysis reveals structural differences between community components, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcology

Clegg, T. et al. (2018). The impact of intraspecific variation on food web structure, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcology and Evolution

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDenis, V. et al. (2019). Biogeography of functional trait diversity in the Taiwanese reef fish fauna, more

Lacoursière-Roussel, A. et al. (2018). eDNA metabarcoding as a new surveillance approach for coastal Arctic biodiversity, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMacheriotou, L. et al. (2019). Metabarcoding free-living marine nematodes using curated 18S and CO1 reference sequence databases for species-level taxonomic assignments, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSawaya, N.A. et al. (2019). Assessing eukaryotic biodiversity in the Florida Keys National Marine Sanctuary through environmental DNA metabarcoding, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTanner, J.E. et al. (2018). Benthic biogeographic patterns in the southern Australian deep sea: Do historical museum records accord with recent systematic, but spatially limited, survey data?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcosphere

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEriksson, B.K. et al. (2017). Facilitation by ecosystem engineers enhances nutrient effects in an intertidal system, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcosystems

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEriksson, B.K. et al. (2010). Major changes in the ecology of the Wadden Sea: Human impacts, ecosystem engineering and sediment dynamics, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEstuarine, Coastal and Shelf Science

Poeta, G. et al. (2016). Beach litter occurrence in sandy littorals: the potential role of urban areas, rivers and beach users in central Italy, more

Yilmaz, I.N. et al. (2005). Evidences for influence of a heterotrophic dinoflagellate (Noctiluca scintillans) on zooplankton community structure in a highly stratified basin, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEvolutionary Applications

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGuzinski, J. et al. (2018). Population genomics of the introduced and cultivated Pacific kelp Undaria pinnatifida: marinas - not farms - drive regional connectivity and establishment in natural rocky reefs, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngXu, T. et al. (2018). Population genetic structure of the deep-sea mussel Bathymodiolus platifrons (Bivalvia: Mytilidae) in the Northwest Pacific, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFisheries Research

Fièvet, É. et al. (1999). Efficiency and sampling bias of electrofishing for freshwater shrimp and fish in two Caribbean streams, Guadeloupe Island, more

Jeffery, S.; Revill, A.S. (2002). The vertical distribution of southern North Sea Crangon crangon (brown shrimp) in relation to towed fishing gears as influenced by water temperature, more

Niemelä, E. et al. (2000). Quantitative electrofishing for juvenile salmon densities: assessment of the catchability during a long-term monitoring programme, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFishery Bulletin

Seidel, W.R.; Klima, E.F. (1974). In situ experiments with coastal pelagic fishes to establish design criteria for electrical fish harvesting systems, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFrontiers in Marine Science

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTsani, S.; Koundouri, P. (2018). A methodological note for the development of integrated aquaculture production models, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGlobal Change Biology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngChan, F.T. et al. (2019). Climate change opens new frontiers for marine species in the Arctic: current trends and future invasion risks, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHelgoland Marine Research

Christensen, H.T. et al. (2011). Comparative study of predatory responses in blue mussels (Mytilus edulis L.) produced in suspended long line cultures or collected from natural bottom mussel beds, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHydrobiologia

Fariñas-Franco, J.M.; Roberts, D. (2013). Early faunal successional patterns in artificial reefs used for restoration of impacted biogenic habitats, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifIberus: Revista de la Sociedad Espänola de Malacología

Amati, B. et al. (2019). Notes on some taxa of the Alvania lineata-complex with the descriptions of three new species from the Mediterranean Sea (Gastropoda: Rissoidae) = Notas sobre algunos taxones del complejo de Alvania lineata, con la descripción de tres nuevas especies del Mediterráneo (Gastropoda: Rissoidae), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifICES Journal of Marine Science

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMat, M.M. (2019). Chronobiology and the design of marine biology experiments, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifInternational journal for parasitology

Villar-Torres, M. et al. (2019). Neither Diplectanum nor specific: a dramatic twist to the taxonomic framework of Diplectanum (Monogenea: Diplectanidae), more

Journal du Conseil

Boonstra, G.P.; de Groot, S.J. (1974). The development of an electrified shrimp-trawl in the Netherlands, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Applied Animal Welfare Science

Van Bressem, M.-F. et al. (2018). Epidemiology of tattoo skin disease in captive common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus): are males more vulnerable than females?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Biogeography

Gherghel, I. et al. (2018). Using biotic interactions in broad-scale estimates of species’ distributions, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Evolutionary Biology

Merilaita, S.; Kelley, J.L. (2018). Scary clowns: adaptive function of anemonefish coloration, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Experimental Biology

Watanabe, Y. et al. (2019). Swimming strategies and energetics of endothermic white sharks during foraging, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Experimental Marine Biology and Ecology

Apostolaki, E.T. et al. (2009). Fish farming impact on decomposition of Posidonia oceanica litter, more

Commito, J.A. et al. (2018). What happens after mussels die? Biogenic legacy effects on community structure and ecosystem processes, more

Fernandez-Gonzalez, V. et al. (2016). Role of fish farm fouling in recolonisation of nearby soft-bottom habitats affected by coastal aquaculture, more

wa Kangeri, A.K. et al. (2016). In situ investigation of the effects of current velocity on sedimentary mussel bed stability, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Fish Biology

Cross, D.G. (1976). A method of comparing the efficiencies of electric fishing operations, more

Cross, D.G.; Stott, B. (1975). The effect of electric fishing on the subsequent capture of fish, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHedberg, P. et al. (2019). Fish larvae distribution among different habitats in coastal East Africa, more

Rubio, K.S. et al. (2018). Dietary composition of black drum Pogonias cromis in a hypersaline estuary reflects water quality and prey availability, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Geophysical Research-Earth Surface

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngElmilady, H. et al. (2019). Intertidal area disappears under sea level rise: 250 years of morphodynamic modeling in San Pablo Bay, California, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Sea Research

de Paoli, H. et al. (2015). Processes limiting mussel bed restoration in the Wadden-Sea, more

Donker, J. et al. (2013). Wave forcing over an intertidal mussel bed, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

Cuesta, J.A. et al. (2019). A new species of pea crab from south-western Europe (Crustacea, Decapoda, Brachyura): species description, geographic distribution and population structure with an identification key to European Pinnotheridae, more

Lindenbaum, C. et al. (2008). Small-scale variation within a Modiolus modiolus (Mollusca: Bivalvia) reef in the Irish Sea: I. Seabed mapping and reef morphology, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Theoretical Biology

Sherratt, J.A.; Mackenzie, J.J. (2016). How does tidal flow affect pattern formation in mussel beds?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Thermal Biology

Southward, A.J. et al. (1995). Seventy years' observations of changes in distribution and abundance of zooplankton and intertidal organisms in the western English Channel in relation to rising sea temperature, more

Letters in Spatial and Resource Sciences

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGhermandi, A. et al. (2018). Applying Geographic Information Systems to ecosystem services valuation and mapping in Trinidad and Tobago, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLimnology and Oceanography

Venkatachalam, S. et al. (2019). Influence of oceanographic variability on near-shore microbial communities of the sub-Antarctic Prince Edward Islands, more

Williams, R.A.J. et al. (2018). Endemicity and climatic niche differentiation in three marine ciliated protists, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifManagement of Biological Invasions

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWells, F. et al. (2019). A low number of introduced marine species in the tropics: a case study from Singapore, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine and Freshwater Research

Kasoar, T. et al. (2015). New opportunities for conservation of a threatened biogenic habitat: a worldwide assessment of knowledge on bivalve-reef representation in marine and coastal Ramsar Sites, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Biodiversity

Cruz-Acevedo, E. et al. (2019). Distribution of Dibranchus species (Pisces: Ogcocephalidae) from the Eastern Central Pacific and their relationship with environmental factors, more

Purushothaman, J. et al. (2018). An annotated checklist of Thaliaceans (Chordata: Tunicates), more

Stuart-Smith, J. et al. (2018). Southernmost records of two Seriola species in an Australian ocean-warming hotspot, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Ecology (Berlin)

Ajmal Khan, S. et al. (2018). Impact of the 2004 tsunami on the macrofauna of the continental slope of the southeast coast of India, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Ecology Progress Series

Ryan, W.H.; Miller, T.E. (2019). Reproductive strategy changes across latitude in a clonal sea anemone, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Environmental Research

Ballester-Moltó, M. et al. (2017). Consumption of particulate wastes derived from cage fish farming by aggregated wild fish. An experimental approach, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDeschutter, Y. et al. (2019). Seasonal and spatial fatty acid profiling of the calanoid copepods Temora longicornis and Acartia clausi linked to environmental stressors in the North Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMolari, M. et al. (2019). CO2 leakage can cause loss of benthic biodiversity in submarine sands, more

Sara, G. et al. (2011). Impacts of marine aquaculture at large spatial scales: evidences from N and P catchment loading and phytoplankton biomass, more

Vizzini, S.; Mazzola, A. (2012). Tracking multiple pathways of waste from a northern bluefin tuna farm in a marine-coastal area, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Fisheries Review

Vanselous, T.M. (1977). Fishery engineering advancements: a 5-year SEFC progress report, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Genomics

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRyu, T. et al. (2019). Holobiont transcriptome of colonial scleractinian coral Alveopora japonica, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Policy

Salpin, C. et al. (2018). Marine scientific research in Pacific Small Island Developing States, more

Shelmerdine, R. et al. (2014). Implications of defining fisheries closed areas based on predicted habitats in Shetland: A proactive and precautionary approach, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStevenson, T.C. et al. (2019). An examination of trans-Arctic vessel routing in the Central Arctic Ocean, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan den Burg, S.W.K. et al. (2019). Assessment of the geographical potential for co-use of marine space, based on operational boundaries for Blue Growth sectors, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Pollution Bulletin

Campbell, M.L. et al. (2017). Aquaculture and urban marine structures facilitate native and non-indigenous species transfer through generation and accumulation of marine debris, more

Cau, A. et al. (2017). Submarine canyons along the upper Sardinian slope (Central Western Mediterranean) as repositories for derelict fishing gears, more

Di Meglio, N.; Campana, I. (2017). Floating macro-litter along the Mediterranean French coast: composition, density, distribution and overlap with cetacean range, more

Fortibuoni, T. et al. (2019). A harmonized and coordinated assessment of the abundance and composition of seafloor litter in the Adriatic-Ionian macroregion (Mediterranean Sea), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHonorato-Zimmer, D. et al. (2019). Inter-hemispherical shoreline surveys of anthropogenic marine debris – A binational citizen science project with schoolchildren, more

Ioakeimidis, C. et al. (2014). A comparative study of marine litter on the seafloor of coastal areas in the Eastern Mediterranean and Black Seas, more

Melli, V. et al. (2017). The first assessment of marine debris in a Site of Community Importance in the north-western Adriatic Sea (Mediterranean Sea), more

Poeta, G. et al. (2016). The cotton buds beach: marine litter assessment along the Tyrrhenian coast of central Italy following the marine strategy framework directive criteria, more

Rech, S. et al. (2016). Marine litter as a vector for non-native species: what we need to know, more

Renzi, M. et al. (2018). Microplastic contents from maricultured and natural mussels, more

Strafella, P. et al. (2015). Spatial pattern and weight of seabed marine litter in the northern and central Adriatic Sea, more

Thiel, M. et al. (2013). Anthropogenic marine debris in the coastal environment: a multi-year comparison between coastal waters and local shores, more

Unger, A.; Harrison, N. (2016). Fisheries as a source of marine debris on beaches in the United Kingdom, more

Valdemarsen, T. et al. (2015). Impact of deep-water fish farms on benthic macrofauna communities under different hydrodynamic conditions, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMediterranean Marine Science

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFernandez-Gonzalez, V.; Sánchez Jerez, P. (2017). Fouling assemblages associated with off-coast aquaculture facilities: an overall assessment of the Mediterranean Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMolecular Biology and Evolution

Abdelkrim, J. et al. (2018). Exon-capture based phylogeny and diversification of the venomous gastropods (Neogastropoda, Conoidea), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGerdol, M. et al. (2018). Piercing fishes: porin expansion and adaptation to hematophagy in the vampire snail Cumia reticulata, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Climate Change

Beaugrand, G. et al. (2019). Prediction of unprecedented biological shifts in the global ocean, more

He, C. et al. (2019). The transient response of atmospheric and oceanic heat transports to anthropogenic warming, more

Santer, B.D. et al. (2019). Celebrating the anniversary of three key events in climate change science, more

Sniderman, J.M.K. et al. (2019). Southern Hemisphere subtropical drying as a transient response to warming, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Communications

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHallam, S. et al. (2019). Ocean precursors to the extreme Atlantic 2017 hurricane season, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTang, W. et al. (2019). Revisiting the distribution of oceanic N2 fixation and estimating diazotrophic contribution to marine production, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Geoscience

Best, J. (2019). Anthropogenic stresses on the world’s big rivers, more

Cape, M.R. et al. (2019). Nutrient release to oceans from buoyancy-driven upwelling at Greenland tidewater glaciers, more

Chiodo, G. et al. (2019). Insignificant influence of the 11-year solar cycle on the North Atlantic Oscillation, more

Estes, E. et al. (2019). Persistent organic matter in oxic subseafloor sediment, more

Friess, D.A. (2019). Where the tallest mangroves are, more

González-Gaya, B. et al. (2019). Biodegradation as an important sink of aromatic hydrocarbons in the oceans, more

Kuna, V.M. et al. (2019). Mode of slip and crust–mantle interaction at oceanic transform faults, more

Levy, R.H. et al. (2019). Antarctic ice-sheet sensitivity to obliquity forcing enhanced through ocean connections, more

Lyons, S.L. et al. (2019). Palaeocene–Eocene Thermal Maximum prolonged by fossil carbon oxidation, more

McGuire, J.J. (2019). The geology of earthquake swarms, more

Simard, M. et al. (2019). Mangrove canopy height globally related to precipitation, temperature and cyclone frequency, more

Steinberger, B. et al. (2019). Widespread volcanism in the Greenland–North Atlantic region explained by the Iceland plume, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNew Zealand Journal of Marine and Freshwater Research

Fowles, C.R. (1975). Effects of electric fishing on the invertebrate fauna of a New Zealand stream, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifOcean & Coastal Management

Adriana Gracia, C. et al. (2018). Use of ecosystems in coastal erosion management, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarale, V. (2018). A supporting marine information system for maritime spatial planning: the European Atlas of the Seas, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifOceanologia

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPuhr, K. et al. (2017). Can multiple fish farms be integrated within a semi-enclosed bay without causing acute ecosystem degradation?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifOphelia: International Journal of Marine Biology

Hagerman, L. (1970). Locomotory activity patterns of Crangon vulgaris (Fabricius) (Crustacea, Natantia), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPaleobiology

Michelson, A.V. et al. (2018). Testing for human impacts in the mismatch of living and dead ostracode assemblages at nested spatial scales in subtropical lakes from the Bahamian archipelago, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTomasovych, A. et al. (2018). Tracing the effects of eutrophication on molluscan communities in sediment cores: outbreaks of an opportunistic species coincide with reduced bioturbation and high frequency of hypoxia in the Adriatic Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifParasitology International

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSoo, O.Y.M. (2019). A new species of Haliotrema (Monogenea: Ancyrocephalidae (sensu lato) Bychowsky & Nagibina, 1968) from holocentrids off Langkawi Island, Malaysia with notes on the phylogeny of related Haliotrema species, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPLoS One

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBuckley, S.M. et al. (2019). Identifying species threatened with local extinction in tropical reef fisheries using historical reconstruction of species occurrence, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPolar Biology

Xavier, J.C. et al. (2018). Eastern rockhopper penguins Eudyptes filholi as biological samplers of juvenile and sub-adult cephalopods around Campbell Island, New Zealand, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPolskie Archiwum Hydrobiologii = Polish Archives of Hydrobiology

Chmielewski, A. et al. (1973). Fatigue and mortality effects in electrical fishing, more

Chmielewski, A. et al. (1973). Investigation of a method for comparing the efficiency of electrical fishing machines, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifProgress in Oceanography

Collart, T. et al. (2018). Sedimentary processes and cold-water coral mini-mounds at the Ferrol canyon head, NW Iberian margin, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifQuality & Quantity

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRiti, J.S. et al. (2017). Does renewable energy ensure environmental quality in favour of economic growth? Empirical evidence from China’s renewable development, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifQuaternary International

van Huissteden, J.(Ko) et al. (2001). Periglacial fluvial systems in northwest Europe during marine isotope stages 4 and 3, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRemote Sensing

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLeuven, J.R.F.W. et al. (2018). Empirical assessment tool for bathymetry, flow velocity and salinity in estuaries based on tidal amplitude and remotely-sensed imagery, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRendiconti Lincei-Scienze Fisiche e Naturali

Merlino, S. et al. (2018). Marine litter detection and correlation with the seabird nest content, more

Tursi, A. et al. (2018). Mega-litter and remediation: the case of Mar Piccolo of Taranto (Ionian Sea), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRestoration Ecology

Thom, R. et al. (2018). Eelgrass (Zostera marina L.) restoration in Puget Sound: development of a site suitability assessment process, more

Wilcox, M. et al. (2017). Ecological restoration of mussel beds onto soft-sediment using transplanted adults, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue de Micropaléontologie

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDimiza, M.D. et al. (2019). Benthic foraminiferal assemblages in the severely polluted coastal environment of Drapetsona-Keratsini, Saronikos Gulf (Greece), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes

Blancheteau, M. (1971). Choix du stimulus approprié à la pêche à l'électricité en mer, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSbornik Geologickych Ved Antropozoikum

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLožek, V. (2000). Palaeoecology of Quaternary Mollusca = Paleoekologie kvarterních měkkýšů, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience (Washington)

Barham, E.G. et al. (1969). Microvolt electric signals from fishes and the environment, more

Botsyun, S. et al. (2019). Revised paleoaltimetry data show low Tibetan Plateau elevation during the Eocene, more

Cai, W. et al. (2019). Pantropical climate interactions, more

Free, C.M. et al. (2019). Impacts of historical warming on marine fisheries production, more

Plagányi, E. (2019). Climate change impacts on fisheries, more

Van Hinsbergen, D.J.J.; Boschman, L.M. (2019). How high were these mountains?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience Advances

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHargreaves, A.L. et al. (2019). Seed predation increases from the Arctic to the Equator and from high to low elevations, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHino, M. et al. (2019). High-tide flooding disrupts local economic activity, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMobley, K.B. et al. (2019). Home ground advantage: Local Atlantic salmon have higher reproductive fitness than dispersers in the wild, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSelander, E. et al. (2019). Copepods drive large-scale trait-mediated effects in marine plankton, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSumaila, U.R. et al. (2019). Benefits of the Paris Agreement to ocean life, economies, and people, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWörmer, L. et al. (2019). Microbial dormancy in the marine subsurface: Global endospore abundance and response to burial, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience of the Total Environment

Li, W.C. et al. (2016). Plastic waste in the marine environment: a review of sources, occurrence and effects, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientia Marina (Barcelona)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPajuelo, J.G. et al. (2018). Changes in catch and bycatch composition and in species diversity of a semi-floating shrimp-trap fishery in three eastern Atlantic island ecosystems with different degrees of human alteration, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngChi, J. et al. (2019). A new perspective of the 2014/15 failed El Niño as seen from ocean salinity, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMorioka, Y. et al. (2019). Role of sea-ice initialization in climate predictability over the Weddell Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWang, Q. et al. (2019). Aplysinopsin-type and bromotyrosine-derived alkaloids from the South China sea sponge Fascaplysinopsis reticulata, more

Scottish Fisheries Bulletin

Stewart, P.A.M. (1973). Recent developments in electrical fishing research, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSenckenbergiana Maritima: wissenschaftliche Mitteilungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

Liebezeit, G. (2008). Marine litter on the Kachelotplate, Lower Saxonian Wadden Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSystematic Parasitology

Martin, S.B. et al. (2018). Opistholobetines (Digenea: Opecoelidae) in Australian tetraodontiform fishes, more

Özak, A.A. et al. (2019). The re-discovery of Caligus lichiae Brian, 1906 (Copepoda: Caligidae) parasitic on two carangid fishes in the Mediterranean Sea, and the recognition of Caligus aesopus Wilson C. B., 1921 as a junior subjective synonym, more

Sepahvand, V. et al. (2019). A new species of Clausidium Kossmann, 1874 (Copepoda: Cyclopoida) associated with ghost shrimps from the Persian Gulf, including female-male interlocking mechanisms and remarks on host specificity, more

Visserij ('s-Gravenhage)

Boonstra, G.P. (1969). Elektrisch vissen, more

Boonstra, G.P. (1979). Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van elektrische visserij op garnalen en platvis 1968-1978, more

de Groot, S.J.; Boonstra, G.P. (1974). Kunnen we elektrisch garnaal en tong vangen?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWaste Management

Munari, C. et al. (2016). Marine litter on Mediterranean shores: analysis of composition, spatial distribution and sources in north-western Adriatic beaches, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWater Environment Research

Mearns, A.J. et al. (2012). Effects of pollution on marine organisms, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZoologica Scripta

González-Muñoz, R.E. et al. (2018). An EPIC journey to locate single-copy nuclear markers in sea anemones, more

Jung, J.-H. et al. (2018). Novel insights into the genetic diversity of Parafavella based on mitochondrial CO1 sequences, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZootaxa

Gonzále-Murcia, S. et al. (2019). The ichthyology collection at the Natural History Museum of El Salvador (MUHNES): Species checklist and new country records, more

Top

BOOKS & CHAPTERS

(1965). Les pêches maritimes d'Europe Occidentale à l'aube de la politique commune. Centre d'étude et d'action sociales maritimes: Paris. 169 pp, more

(2000). Proceedings studiedag: Scheepsafvalstoffen en ontvangstfaciliteiten in de Vlaamse havens. ECOWARE: Gent. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2019). Het kleine schelpentelboekje. Peter Norro: Bruges. 28 pp, more

Anderson, W.W. (1966). The shrimp and the shrimp fishery of the southern United States. US Fish and Wildlife Service Fishery Leaflet, 589. US Fish and Wildlife Service: Washington. 8 pp, more

Blume, D. et al. (Ed.) (2018). Europe and the sea. Deutsches Historisches Museum/Hirmer Verlag: München. ISBN 9783777430164. 447 pp.

 • Baltrusch, E. (2018). Ancient horizons: appropriating the sea, more
 • Belge, B. (2018). The port city of Odessa: a site of longing, more
 • Crowley, R. (2018). Owning the sea: the rise of the maritime powers, more
 • de Souza, P. (2018). Close to the wind: the age of the sailing ship, more
 • Eisentraut, T. (2018). Ships of wood, men of iron: the lives of sailors, more
 • Gualdé, K. (2018). In chains: Nantes and the transatlantic slave trade, more
 • Haaland, A.; Ellingsen, G. (2018). Marine resources: from fish to oil, more
 • Hachtmann, R. (2018). Beach life and seaside resorts, coastal tourism and cruise ships, more
 • Heerten, L. (2018). Integrating the world: maritime globalisation(s), more
 • Kube, A. (2018). Dancing upon the sea: the age of European mass overseas migration, 1815 to 1970, more
 • Mörke, O. (2018). More than wood for salt: economic and cultural contacts in the Hanseatic region, more
 • North, M. (2018). Europe meets Asia: between missionary work and cultural exchange, more
 • Pagenstecher, C. (2018). The mass grave of the Mediterranean: immigration, repulsion, victims, more
 • Richter, D. (2018). Waves and words: literature and the sea, more
 • Rinke, S. (2018). "New worlds": discoveries and subjugation, more
 • Röhrlich, D. (2018). Beneath the waves: investigating the seas, more
 • Wolff-Thomsen, U. (2018). The sea: artistic positions since 1800, more

Buck, B.H.; Langan, R. (Ed.) (2017). Aquaculture perspective of multi-use sites in the open ocean. Springer International Publishing: Cham. ISBN 978-3-319-51157-3. XXII, 404 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-51159-7

 • http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHolm, P. et al. (2017). Introduction: new approaches to sustainable offshore food production and the development of offshore platforms, more

Cook, P.L. et al. (Ed.) (2018). Australian Bryozoa Volume 2: Taxonomy of Australian families. CSIRO Publishing: Australia. ISBN 978-1-4863-0682-4. 314 pp.

 • Bock, P.E. et al. (2018). Class Stenolaemata: order Cyclostomata, more
 • Cook, P.L. et al. (2018). Class Gymnolaemata: order Ctenostomata, more
 • Cook, P.L. et al. (2018). Class Gymnolaemata: order Cheilostomata, more
 • Wood, T.S. (2018). Class Phylactolaemata, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifd'Hondt, J.-L. (1983). Tabular keys for identification of the recent Ctenostomatous Bryozoa. Mémoires de l'Institut océanographique, Monaco, 14. Musée océanographique de Monaco: Monaco. ISBN 2-7260-0135-1. 134 pp, more

Gudenkauf, A.G. (1982). Mailboat services from Europe to the Belgian Congo (1879-1922). Belgian Congo Study Circle: Brussels. 84 pp, more

Halsband, E.; Halsband, I. (1970). Bibliographie über die Elektrofischerei und ihre Grundlagen: teil II. Archiv für Fischereiwissenschaft. Beiheft, 21. H. Heenemann GmbH: Berlin. 72 pp, more

Hawken, P. (Ed.) (2018). Drawdown the most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming. Penguin Books: London. ISBN 9780141988436. 240 pp, more

Higman, J.B. (1956). The behaviour of pink grooved shrimp, Penaeus duorarum Burkenroad, in a direct current electrical field. State of Florida, Department of Natural Resources Technical Series, 16. University of Miami: Florida. 20 pp, more

Johnson, P.M. et al. (Ed.) (2016). Governing global desertification: linking environmental degradation, poverty and participation. Global Environmental Governance Series. Routledge: London, New York. ISBN 9781315253916. xix, 292 pp.

 • Leighton, M. (2016). Desertification and migration, more

Konstam, A. (2019). The pirate world: a history of the most notorious sea robbers. Osprey Publishing: Oxford. ISBN 978 1 4728 3097 5. 336 pp, more

Nemeth, A.M. (Ed.) (2011). The marine environment: ecology, management and conservation. Nova Science Publishers, Inc: New York. ISBN 978-1-61209-265-2. 348 pp.

 • Katsanevakis, S. (2011). Marine debris, a growing problem: sources, distribution, composition, and impacts, more

Pieloth, U. (1996). Lage, Struktur, und Artenzusammensetzung einer Lanice conchilega (Pallas) - Population im Köningshafen von Sylt. Universität Marburg: Lis/Sylt. 94 pp, more

Rollefsen, G. [s.d.]. Bergen aquarium. Bergen aquarium: Bergen. 48 pp, more

Sruma, V. (Ed.) (2011). FIB Symposium Prague 2011. Concrete Engineering for Excellence and Efficiency. Czech Concrete Society [CBS]: Prague. ISBN 978-80-87158-29-6.

 • Schotte, K. et al. (2011). Strain measurements in precast concrete segments of a shield-driven tunnel, more

Stambler, N. (Ed.) (2012). Life in the Mediterranean Sea: a look at habitat changes. Nova Science Publishers, Inc: New York. ISBN 978-1-61209-644-5. 739 pp.

 • Papatheodorou, G. (2012). Floating and benthic marine litter in the Mediterranean Sea: typology, abundance, sources, survey methods and impacts on marine biota, more

van Olphen, B.; Broekaert, J. (2017). Vis voor elke dag. Carrera: Amsterdam. ISBN 9789048839810 . 253 pp, more

Walsh, P.J. et al. (Ed.) (2008). Oceans and human health: risks and remedies from the seas. Academic Press: Burlington. ISBN 978-0-12-372584-4. xxiii, 644 pp, more

Wickham-Jones, C. (2018). Landscape beneath the waves: the archaeological investigation of underwater landscapes. Studying Scientific Archaeology, 4. Oxbow Books: Oxford. ISBN 978-1-78925-072-5. 206 pp.

 • Wickham-Jones, C. (2018). Submerged landscapes around the world: Atlantic and Northwest Europe, more

Top

REPORTS

(1997). Ontwikkeling van een milieu-vriendelijke visserijmethode voor de garnaalvisserij, gebaseerd op stimulering door elektrische pulsen. Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. 19 + 22 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2010). Guideline for monitoring marine litter on the beaches in the OSPAR maritime area. OSPAR Commission: London. [diff. pag.] pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2015). CleanSea - Summary of marine litter policy options. CleanSea Project: [s.l.]. 23 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2018). West-Vlaanderen ontcijferd: Sociaal-economisch profiel van de provincie, Deel 2. Editie 2018. POM West-Vlaanderen: Brugge. 52 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAddamo, A.M. et al. (2017). Top marine beach litter items in Europe. JRC Scientific and Technical Reports, EUR 29249. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-87711-7. 118 pp. https://hdl.handle.net/10.2760/496717, more

Agricola, J.B. (1985). Elektrische stimulering van platvis (projekt 7-7153): resultaten, konklusies en aanbevelingen naar aanleiding van de experimenten uitgevoerd in 1984. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): IJmuiden. 96 pp, more

Applegate, V.C. et al. (1954). Selected bibliography on applications of electricity on fishery science. Special Scientific Report. Fisheries (formerly Special Scientific Report), 127. United States Department of the Interior. Fish and Wildlife Service: Washington D.C. 55 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBlidberg, E. et al. (2015). Marine littering and sources in Nordic waters. TemaNord Environment, 524. Nordisk Ministerråd: Copenhagen. ISBN 978-92-893-4061-8. 66 pp. https://hdl.handle.net/10.6027/tn2015-524, more

Boonstra, G.P. (1976). Comparative electrical fishing for shrimp and flatfish on commercial vessels in 1976. International Council for the Exploration of the Sea (ICES): Copenhagen. 7 + bijlages pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCardia, F.; Lovatelli, A. (2015). Aquaculture operations in floating HDPE cages. A field handbook. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 593. Food and Agriculture Organization of the United Nations/Ministry of Agriculture of the Kingdom of Saudi Arabia: Rome. ISBN 978-92-5-108749-7. xx, 152 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Vrees, L. (2011). Pilot project ‘4 Seas’– plastic recycling cycle and marine environmental impact. Case studies on the plastic cycle and its loopholes in the four European regional seas areas. European Commission: Brussels. 114 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHanssen, J. (2017). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2016. Meetgegevens van 1996 t/m 2016. Deltares: Delft. xvii, 263 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKershaw, P.J. (Ed.) (2015). Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment. GESAMP Reports and Studies, 90. International Maritime Organization (IMO): London. 96 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKershaw, P.J.; Rochman, C.M. (Ed.) (2016). Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part 2 of a global assessment. GESAMP Reports and Studies, 93. International Maritime Organization (IMO): London. 220 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLe Men, R. (1977). Etude d'un système de pêche par lumière, champ électrique et pompe pour la capture des sardines, Sardina pilchardus. CM Documents - ICES, 1977(B:6). Conseil International pour l'Exploration de la Mer: Copenhagen. 3 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLusher, A. et al.