VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 794
8 February, 2019


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveJournal articlesBooks & chaptersReportsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1964). Grondslagen voor modelonderzoek van vistuig. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 16. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij/Werkgroep "Techniek in de Zeevisserij": Oostende. 54 pp, more

Administration de la Marine et de la Navigation Intérieure (1960). Manuel médical. Imprimerie du Moniteur Belge: Bruxelles. 106 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArteel, W. (1967). Dynamisch modelonderzoek op twee typen visborden. Werkgroep "Techniek in de Zeevisserij": Oostende. 39 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1913). Code international de signaux: Liste des navires Belges = Internationaal seinboek: Lijst der Belgische schepen. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 37 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBenson, A. et al. (2018). Outcomes of the International Oceanographic Data and Information Exchange Ocean Biogeographic Information System OBIS-Event-Data Workshop on Animal Tagging and Tracking. Biodiversity Information Science and Standards 2: e25728. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.2.25728, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur der Economische Diensten (1971). Reglementering betreffende de aflevering van certificaten van Belgische en van communautaire oorsprong voor landbouw- tuinbouw en visserijprodukten. Ministerie van Landbouw: Brussel. 34 + bijlages pp, more

Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1960). Geneeskundige handleiding ten dienste van de kapiteins der schepen voorzien bij artikel 4 van bijlage XIV aan het koninklijk besluit van 12 december 1957 houdend zeevaartinspectiereglement. Ministerie van Verkeerswezen: Brussel. 108 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBorges, L.; Penas Lado, E. (2019). Discards in the common fisheries policy: the evolution of the policy, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 27-47. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_2, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCharlier, C. (1938). Étude sur le régime de la marée au port d'Ostende. Bulletin astronomique de l'Observatoire Royal de Belgique 2: 1-16, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCoen, L. et al. (2018). Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen: 30/12/2017 – 09/01/2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_007_1. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 143 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCoen, L. et al. (2018). Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: beschrijving versie 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_106_6. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 153 + 277 p. bijlagen pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDecleer, K. (Ed.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 978-90-403-0267-1. 584 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDepestele, J. et al. (2019). The impact of fisheries discards on scavengers in the sea, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 129-162. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_7, more

Deschacht, W. (1963). Het wetenschappelijk onderzoek van enkele technologische problemen in de visverwerkende nijverheid. Commissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek inzake Zeevisserij: Oostende. 26 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGhysels, V. (1941). Ueber Chaetognathen des Karaibischen Meeres. Biol. Jb. Dodonaea 7(2): 161-177, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHertoghs, R. et al. (2018). Vijfjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: tijdvak 2011-2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_035_1. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 154 pp, more

Hovart, P. (1961). De Noorse kreeft (Nephrops norvegicus): Deel I. Commissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek inzake Zeevisserij/Werkgroep "Behandeling Vis": Oostende. 41 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJames, K.M. et al. (2019). Tools and technologies for the monitoring, control and surveillance of unwanted catches, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 363-382. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_18, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKarp, W.A. et al. (2019). Strategies used throughout the world to manage fisheries discards – Lessons for implementation of the EU landing obligation, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 3-26. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMacheriotou, L. et al. (2019). Metabarcoding free-living marine nematodes using curated 18S and CO1 reference sequence databases for species-level taxonomic assignments. Ecol. Evol. Early view. https://hdl.handle.net/10.1002/ece3.4814, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPlancke, Y. et al. (2018). Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_28. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPlancke, Y. et al. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngProvoost, S. (2019). Advies over de potenties voor natuurontwikkeling op de voormalige campings te Raversijde - Oostende. Adviesnota INBO, INBO.A.3709. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 17 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRihan, D. et al. (2019). Requirements for documentation, data collection and scientific evaluations, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 49-68. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_3, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStockhausen, B. (2019). How the implementation of the landing obligation was weakened, in: Uhlmann, S.S. et al. (Ed.) The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. pp. 165-178. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8_8, more

Studiebureau Havenwerktuigen (1996). Samenvatting waterhuishouding 1995. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. 15 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngUhlmann, S.S. et al. (Ed.) (2019). The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. Springer Nature: Switzerland. ISBN 978-3-030-03307-1. xix, 431 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVande Velde, A.J.J. (1930). De visch in de voeding = Le poisson dans l'alimentation. Ministère de l'Agriculture = Ministerie van Landbouw: Gent. 23 pp, more

Top

JOURNAL ARTICLES

Analele Universitatii C.I. Parhon: Seria Stiintelor Naturii

Barbu, I.Z. (1956). Contributii la studiul microfaunei din paleogenul Transilvaniei de NV = Contribution à l'étude de la microfossiles du Paléogènes du N.W. de la Transylvanie, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnnales de la Société Royale Zoologique de Belgique = Annalen van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde

(1945). En hommage à la memoire de Paul Pelseneer, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnnales de l'Institut Océanographique

Duchêne, J.-C. (1979). Premierès données sur la reproduction et la croissance de la Polychète Thelepus setosus en province subantarctique, more

Beitraege zur regionalen Geologie der Erde

von Daniels, C.H. et al. (1986). Korrelation von Neogen-Stufen Nordwestdeutschlands und der Paratethys durch Uvigerinen (Foram.) und Bemerkungen zum Orbulina-Datum = Correlation of Neogene stages in Northwest Germany and in the Paratethys by Uvigerina species (Foram.) and remarks on the Orbulina Datum, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiochemical systematics and ecology

Carbone, M. et al. (2019). Occurrence of symmetrical diacylguanidines triophamine and limaciamine in three Polyceridae species from Canary Islands: are they chemical markers of these nudibranchs?, more

Biologisch Jaarboek (Dodonaea)

De Ridder, M. (1957). Onderzoekingen over brakwaterrotatoriën, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGhysels, V. (1941). Ueber Chaetognathen des Karaibischen Meeres, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiologiya Morya = Marine Biology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDolganov, V.N. (1985). новый вид кошачь акулы из северо-Западная части Тихого океана = A new species of shark from the North-west Pacific Ocean, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiology Letters

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBorges, F.O. et al. (2019). Ocean warming and acidification may challenge the riverward migration of glass eels, more

Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela

Bermudez, P.J.; Seiglie, G.A. (1963). Estudio sistemático de los foraminíferos del Golfo de Cariaco, more

Bulletin de la Société Portugaise des Sciences Naturelles

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCandeias, A. (1926). Premiére liste des copépodes des côtes du Portugal, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBulletin of the Geological Society of America

Udden, J.A. (1914). Mechanical composition of clastic sediments, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCanadian Journal of Zoology = Revue canadienne de zoologie

Suzuki, M.; Nagasawa, H. (2013). Mollusk shell structures and their formation mechanism, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCurrent Biology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNaisbett-Jones, L.C. et al. (2017). A magnetic map leads juvenile European eels to the Gulf Stream, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeep-Sea Research, Part I. Oceanographic Research Papers

Montserrat, F et al. (2019). Deep-sea mining on the Rio Grande Rise (Southwestern Atlantic): A review on environmental baseline, ecosystem services and potential impacts, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeep-Sea Research, Part II. Topical Studies in Oceanography

Marsh, L. et al. (2013). Getting the bigger picture: Using precision Remotely Operated Vehicle (ROV) videography to acquire high-definition mosaic images of newly discovered hydrothermal vents in the Southern Ocean, more

Fish for the People

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPattarapongpan, S. (2018). Using yield per recruit analysis to determine fish stock status, more

Fishery Investigations Series II. Sea Fisheries

Simpson, A.C. (1959). The spawning of the plaice in the North Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGeochimica et Cosmochimica Acta

Curtis, C.D.; Krinsley, D. (1965). The detection of minor diagenetic alteration in shell material, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGeological Magazine

Holyoak, D.T. (1983). A Late Pleistocene interglacial flora and molluscan fauna from Thatcham, Berkshire, with notes on Mollusca from the interglacial deposits at Aveley, Essex, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGeological Society of America Bulletin

McCammon, H.M. et al. (1969). Adsorption of iron to the shells of brachiopods, more

Pilkey, O.H.; Goodell, H.G. (1964). Comparison of the composition of fossil and Recent mollusk shells, more

Turekian, K.K.; Armstrong, R.L. (1961). Chemical and mineralogical composition of fossil molluscan shells from the Fox Hills Formation, South Dakota, more

Geologisches Jahrbuch

Kaever, M. (1965). Die Foraminiferen-Gattung Trilocularena Loeblich & Tappan aus dem afghanischen und pakistanischen Eozän, more

Geology and Palaeontology of Southeast Asia

Toriyama, R.; Kanmera, K. (1977). Fusuline fossils from Thailand, Part X: The Permian fusulines from the Limestone Conglomerate Formation in the Khao Phlong Phrab area, Sara Buri, central Thailand, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGeo-Marine Letters

Orsi, T.H.; Anderson, A.L. (1999). Bulk density calibration for X-ray tomographic analyses of marine sediments, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHelgoländer Meeresuntersuchungen

Von Nordheim, H. (1984). Life histories of subtidal interstitial polychaetes of the families Polygordiidae, Protodrilidae, Nerillidae, Dinophilidae and Diurodrilidae from Helgoland (North Sea), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHumanities

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAmorim, I.; Pinto, B. (2019). Portugal in the European Network of Marine Science Heritage and Outreach (19th–20th Centuries), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifInternational Journal of Disaster Risk Reduction

Broekema, W. et al. (2018). The role of external experts in crisis situations: a research synthesis of 114 post-crisis evaluation reports in the Netherlands, more

Warner, J.F. et al. (2018). Cutting dikes, cutting ties? Reintroducing flood dynamics in coastal polders in Bangladesh and The Netherlands, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Archaeological Science

Burleigh, R.; Kerney (1982). Some chronological implications of a fossil molluscan assemblage from a Neolithic site at Brook, Kent, England, more

Preece, R.C. (1980). The biostratigraphy and dating of the tufa deposit at the Mesolithic site at Blashenwell, Dorset, England, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Conchology

Kerney, M.P. (1976). Mollusca from an interglacial tufa in East Anglia, with the description of a new species of Lyrodiscus Pilsbry (Gastropoda: Zonitidae), more

Kerney, M.P. (1976). Two Post-glacial molluscan faunas from south-west England, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKuroshio

Encarnacion, A.B. et al. (2017). Diversity, species composition, and richness of marine fish fauna in Isabela Waters, Philippines, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Biology

Gravem, S.A.; Morgan, S.G. (2019). Trait-mediated indirect effects in a natural tidepool system, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Pollution Bulletin

Horton, A.A. et al. (2017). Large microplastic particles in sediments of tributaries of the River Thames, UK – Abundance, sources and methods for effective quantification, more

Mitteilungen der Abteilung für Geologie, Paläontologie und Bergbau am Landesmuseum Joanneum

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEbner, F. (1973). Foraminiferen aus dem Paläozoikum der Karnischen Alpen, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMobile Dna

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDaugavet, M.A. et al. (2019). Features of a novel protein, rusticalin, from the ascidian Styela rustica reveal ancestral horizontal gene transfer event, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNatural Product Reports

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCarroll, A.R. et al. (2019). Marine natural products, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Communications

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDutkiewicz, S. et al. (2019). Ocean colour signature of climate change, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngUramoto, G.-I. et al. (2019). Significant contribution of subseafloor microparticles to the global manganese budget, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

Edwards, T.L. et al. (2019). Revisiting Antarctic ice loss due to marine ice-cliff instability, more

Golledge, N.R. et al. (2019). Global environmental consequences of twenty-first-century ice-sheet melt, more

Seroussi, H. (2019). Fate and future climatic role of polar ice sheets, more

Witze, A. (2019). Arctic scientists iced out by US–India radar mission, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNatuurwetenschappelijk Tijdschrift

De Ridder, M. (1959). Onderzoekingen over brakwaterrotatoriën. VII. De "Grote Geule" te Kieldrecht, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPalaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. A (Paläozoology, Stratigraphie)

Hofker Jr., J. (1966). Studies on the family Orbitolinidae, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPaleoceanography and Paleoclimatology

Weiss, A.M.; Martindale, R.C. (2019). Paleobiological traits that determined scleractinian coral survival and proliferation during the late Paleocene and early Eocene hyperthermals, more

Proceedings of the Boston Society of Natural History

Bigelow, H.B.; Schroeder, W.C. (1940). Sharks of the genus Mustelus in the western Atlantic, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifProceedings of the Yorkshire Geological Society

Jones, R.L. et al. (2000). Devensian Lateglacial and early Holocene floral and faunal records from NE Northumberland, more

Report on the Sea and Inland Fisheries of Ireland. Part II. Scientific Investigations

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCole, G.A.J.; Crook, T. (1903). On rock-specimens dredged from the floor of the Atlantic off the west coast of Ireland in 1901, more

Revista da Faculdade de Ciëncias de Lisboa, 2e série -C

Ruget, C. (1972). Inventaire des microfaunes du Bathonien moyen de l'Algarve (Portugal), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevista de Investigación y Desarrollo Pesquero

López, S.; Militelli, M.I. (2017). Actividad reproductiva del salmón de mar (Pseudopercis semifasciata) en aguas costeras de la Provincia de Buenos Aires durante el período 2012-2014, more

Revista Española de Micropaleontología

Boltovskoy, E.; Watanabe, S. (1986). Globoquadrina pachyderma pacifica, a new subspecies of planktonic foraminifera from the Quaternary of the southeastern Pacific Ocean, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevista Mexicana de Biodiversidad

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStanski, G. et al. (2018). Characterization of epibionts associated with gastropod shells inhabited by Isocheles sawayai (Crustacea: Decapoda: Anomura) on the north coast of Santa Catarina = Caracterización de epibiontes asociados en las conchas de gastrópodoshabitada por Isocheles sawayai (Crustacea: Decapoda: Anomura) en lacosta norte de Santa Catarina, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue de Micropaléontologie

Sandulescu, J. (1971). Thalmannorecurvoides n. gen. (Foraminifera) dans le Flysch Crétacé des Carpates Orientales de Roumanie, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia

Altiner, D.; Zaninetti, L. (1981). Le Trias dans la région de Pinarbasi, Taurus oriental, Turquie: unités lithologiques, micropaléontologie, milieux de dépôt, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience (Washington)

Rosenfeld, D. et al. (2019). Aerosol-driven droplet concentrations dominate coverage and water of oceanic low-level clouds, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience Advances

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngIgea, J.; Tanentzap, A.J. (2019). Multiple macroevolutionary routes to becoming a biodiversity hotspot, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience of the Total Environment

Capaldo, A. et al. (2018). Effects of environmental cocaine concentrations on the skeletal muscle of the European eel (Anguilla anguilla), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBirchill, A.J. et al. (2019). The eastern extent of seasonal iron limitation in the high latitude North Atlantic Ocean, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGuo, W. (2019). Seawater temperature and buffering capacity modulate coral calcifying pH, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLin, Y.-F.; Wu, C.-R. (2019). Distinct impacts of the 1997–98 and 2015–16 extreme El Niños on Japanese eel larval catch, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNolet, G. et al. (2019). Imaging the Galápagos mantle plume with an unconventional application of floating seismometers, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngShih, Y.-Y. et al. (2019). Elevated carbon flux in deep waters of the South China Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngShin, B. et al. (2019). Anaerobic degradation of hexadecane and phenanthrene coupled to sulfate reduction by enriched consortia from northern Gulf of Mexico seafloor sediment, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngShoham, E. et al. (2019). Soft corals form aragonite-precipitated columnar spiculite in mesophotic reefs, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSun, B. et al. (2019). Global meridional eddy heat transport inferred from Argo and altimetry observations, more

The Conchologists' Newsletter

Kerney, M.P. (1980). A curious extinct Retinella (Family Zonitidae) from the Plio-Pleistocene of Europe, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifThe Journal of the Acoustical Society of America

Di Massa, D.E. (2001). Acoustically characterizing detritus with a 420kHz echosounder, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifUkrainian Journal of Ecology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarin, I. (2018). New records of holothurian-associated pea crab Pinnixa tumida Stimpson, 1858 (Crustacea: Decapoda: Pinnotheridae) from the Russian coastal waters of the Sea of Japan, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarin, I. (2018). New records, habitats and features of ecology four-banded goby Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1863) (Pisces: Gobiidae) along the Russian coasts of the Black Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarin, I.; Sinelnikov, S. (2018). An association of Stenula bassarginensis (Gurjanova, 1948) (Crustacea: Amphipoda: Stenothoidae) and Tubularia cf. indivisa Linnaeus, 1758 (Cnidaria: Tubulariidae) in the coastal waters of the Sea of Japan, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVerhandlungen der Gesellschaft für Ökologie

Heuers, J. et al. (1998). A model on the distribution and abundance of the tube-building polychaete Lanice conchilega (Pallas, 1766) in the intertidal of the Wadden Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVie et Milieu

Duchêne, J.-C. (1983). Développement larvaire et flxation chez Thelepus setosus (Annélide Polychète) à Kerguelen, province subantarctique = Larval development and fixation on the substrate in Thelepus setosus (Polychaete worm) at Kerguelen Island (Subantarctic Province), more

Vom Wasser

Valenta, P. et al. (1984). Die Belastung der Ästuare der Wester-und Oosterscheldt mit ökotoxischen metallen, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWaste Management

 • Pasquini, G. et al. (2016). Seabed litter composition, distribution and sources in the Northern and Central Adriatic Sea (Mediterranean), more

Top

BOOKS & CHAPTERS

(S.d.). Le "Savings-trawl". The Saving-Trawl Net Company Ltd.: Amsterdam. 17 pp, more

(S.d.). Lager secundair zeevisserijonderwijs: leerstofprogramma technische afdeling - studierichting: zeevisserijtechniek- eerste en tweede oriëntatiejaar. Raad tot verbetering van het zeevaartonderwijs: Brussel. 19 + 20 pp, more

(S.d.). Examenprogramma sociale promotie - scheepswerktuigkunde: matroos-motorist, motorist ter zeevisserij, werktuigkundige ter zeevisserij. Raad tot verbetering van het zeevaartonderwijs: Brussel. 7 + 12 + 11 pp, more

 (1964). L'océanographie études et débouchés: documentation scolaire et professionnelle. Bureau Universitaire de Statistique et de Documentation scolaires et professionnelles: Paris. 48 pp, more

(1967). België en het internationaal zeerecht = La Belgique et le droit de la mer: colloquium 21-22 april 1967. [S.n.]: [s.l.]. 130 pp, more

(1973). Projekt "Ovale Borden". Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. 60 + bijlagen pp, more

(1973). Projekt "Kreeftjesvisserij". Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. 95 pp, more

 (1985). Verslag van de proefnemingen "semi-pelagische visserij kabeljauw/gul". Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. , more

 (1990). XXXIXste Post-universitaire onderwijsdag: perspektieven van de aquacultuur. Verhandelingen van de Faculteit Land- en Tuinbouwwetenschappen, Universiteit Gent, 29. Faculteit Landbouwwetenschappen/Universiteit Gent: Gent. 77 pp.

·         De Clerck, R. (1990). Visserij en aquacultuur: van concurrent tot partner, more

·         De Maeseneer, J. (1990). Historiek van de aquacultuur, more

·         Debevere, J. (1990). Houdbaarheid en kwaliteitsbeheersing van aquacultuurprodukten, more

·         Lavens, P. (1990). Aquacultuur en ontwikkelingssamenwerking: opportuniteiten en risico's, more

·         Léger, Ph. (1990). Artemia Systems N.V., more

·         Ollevier, F. (1990). Intensieve visteelt in Vlaanderen, more

·         Philippart, J.-C.; Mélard, CH. (1990). Le cerer-pisciculture et piscimeuse S.A. à Tihange, more

·         Resink, J.W. (1990). De juiste voeding - essentieel voor de 'aquaplosie', more

·         Sorgeloos, P. (1990). Recente expansie van de mariene aquacultuur, more

Aldrin, J. et al. (1972). Poissons de mer à Abidjan. Republique de Cote d'Ivoire: [s.l.]. 110 pp, more

Beintema, A. (2015). De grutto. Atlas Contact: Amsterdam/Antwerpen. ISBN 9789045029443. 271 pp, more

Bogemans, F. (1993). Quaternary geological mapping on basis of sedimentary properties in the eastern branch of the Flemish Valley (sheets Boom-Mechelen & Vilvoorde-Zemst). Toelichtende Verhandelingen voor de Geologische Kaart en Mijnkaart van België = Mémoires pour servir à l'explication des cartes géologiques et minières de la Belgique, 35. Ministerie van Economische Zaken: Brussel. 49 pp, more

Brinkbäumer, K.; Höges, C. (2005). De laatste reis van Columbus: opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger. [S.n.]: [s.l.]. ISBN 90-854-9024-3. 352 pp, more

Broeders van Liefde (1948). Zeevaartkundige instrumenten. Scheepvaart en Zeevisserijreeks, 1. Geo. Verraes-Pattijn: Menen. 78 pp, more

Brooks, S. (2018). Ontdek de oceaan. Het Spectrum: Houten. ISBN 978 90 00 36297 4. 61 pp, more

Crabeels, K. (2018). De meest eenzame walvis ter wereld. Lannoo Uitgeverij: Tielt. ISBN 978 94 014 5285 4. 80 pp, more

Daalder, R. (2017). De meerkoet. Atlas Contact: Amsterdam/Antwerpen. ISBN 978-90-450-3025-8. 143 pp, more

De Bremaeker, J. (2016). Muiterij aan boord! Academic & Scientific Publishers-Asp: Brussel. ISBN 978 90 5718 609 7. 246 pp, more

De Stoop, C. (2018). Wanneer het water breekt. De Bezige Bij: Amsterdam. ISBN 978 94 031 1980 9. 283 pp, more

Desmarès, P. et al. (1993). De walvisachtigen: op een keerpunt tussen bejaging en bescherming? Panda, 51. WWF Vlaanderen: Brussel. 32 pp, more

Ebbinge, B.S. (2014). De rotgans. Atlas Contact: Amsterdam/Antwerpen. ISBN 978-90-450-9160-0. 363 pp, more

Elluin, J. (1964). Pêches en mer "le surf casting": belles pêches sportives sur les grèves de France. Éditions Bornemann: Paris. 93 pp, more

International Training and Contact Formation vzw (1985). Stage international de perfectionnement pratique professionel dans le domaine de la pêche maritime (mars - juni 1985). General Administration for Co-operation and Development: Antwerpen. 144 pp, more

International Training and Contact Formation vzw (1988). Stage international de perfectionnement pratique professionel dans le domaine de la pêche maritime (mars - juni 1988). General Administration for Co-operation and Development: Antwerpen. 171 pp, more

Lebret, L.J.; Sauvée, J. (1950). Pêcheries mondiales et marché du poisson tome I. Presses Universitaires de France/Institut National de la Statistique et des études économiques: Paris. pl. + 265 pp, more

Niaounakis, M. (2017). Management of marine plastic debris: prevention, recycling, and waste management. Elsevier: Cambridge. ISBN 978-0-323-44354-8. 422 pp, more

Owre, H.B.; Foyo, M. (1967). Copepods of the Florida current. Institute of Marine Science, University of Miami: Coral Gables. 137 pp, more

Poutiers, J.M. (1978). Introduction à l'étude faunistique des bivalves du littoral français: les espèces marines du golfe d'Aigues Mortes: deuxième partie. CERPA B: Orsay. 291-563 + pl. V pp, more

Rasul, N.M.A.; Stewart, I. (2019). Geological setting, palaeoenvironment and archaeology of the Red Sea. Springer International Publishing: Cham. ISBN 978-3-319-99407-9. IX, 803 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-99408-6

 • Angeletti, L. et al. (2019). Mollusc fauna associated with late Pleistocene coral reef systems of the Saudi Arabian side of the Gulf of Aqaba, more

Rensing, T. (2017). "Zorg dat je d'r bij kwam!": het woordenboek der Koninklijke marine van tuin en nu. Lanasta: Emmen. 156 pp, more

Salgari, E. (2016). Geronimo Stilton: De zwarte piraat. De Wakkere Muis: Amsterdam. ISBN 9789085923435. 213 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngUhlmann, S.S. et al. (Ed.) (2019). The European Landing Obligation. Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. Springer Nature: Switzerland. ISBN 978-3-030-03307-1. xix, 431 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-03308-8, more

 • Karp, W.A. et al. Strategies used throughout the world to manage fisheries discards – Lessons for implementation of the EU landing obligation, more
 • Borges, L.; Penas Lado, E. Discards in the Common Fisheries Policy: the evolution of the policy, more
 • Rihan, D. et al. Requirements for documentation, data collection and scientific evaluations, more
 • Fitzpatrick, M. et al. Fishing industry perspectives on the EU landing obligation, more
 • Villasante, S. et al. The implementation of the landing obligation in small-scale fisheries of southern European Union countries, more
 • Hoff, A. et al. Potential economic consequences of the landing obligation, more
 • Depestele, J. et al. The impact of fisheries discards on scavengers in the sea, more
 • Stockhausen, B. How the implementation of the landing obligation was weakened, more
 • van Hoof, L. et al. Muddying the waters of the landing obligation: how multi-level governance structures can obscure policy implementation, more
 • Valentinsson, D. et al. The Baltic cod trawl fishery: the perfect fishery for a successful implementation of the landing obligation?, more
 • Kraak, S.B.M.; Hart, P.J.B. Creating a breeding ground for compliance and honest reporting under the landing obligation: insights from behavioural science, more
 • Bellido, J.M. et al. A marine spatial planning approach to minimize discards: challenges and opportunities of the landing obligation in European waters, more
 • Reid, D.G. et al. The best way to reduce discards is by not catching them!, more
 • O’Neill, F.G. et al. Discard avoidance by improving fishing gear selectivity: helping the fishing industry help itself , more
 • Marcalo, A. et al. Mitigating slipping-related mortality from purse seine fisheries for small pelagic fish: case studies from European Atlantic waters, more
 • Viðarsson, J.R. et al. Onboard and vessel layout modifications, more
 • Iñarra, B. et al. What to do with unwanted catches: valorisation options and selection strategies, more
 • James, K.M. et al. Tools and technologies for the monitoring, control and surveillance of unwanted catches, more
 • Nuevo, M. et al. Monitoring the implementation of the landing obligation: the last haul programme, more
 • Jacobsen, M.W. et al. Possible uses of genetic methods in fisheries under the EU landing obligation, more

van Alphen, M.A. et al. (Ed.) (2013). Kroniek der zeemacht: gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse Marinegeschiedenis. De Bataafsche Leeuw: Amsterdam. ISBN 978 90 6707 665 4. 498 pp, more

Verbeke, N. (1980). Evolution de quelques caractéristiques importantes de la pêche maritime belge. L.E.I.- Schriften, 215(RR - 176). Institut Economique Agricola (I.E.A.): Bruxelles. 48 pp, more

Werkman, E. (2018). De man op de dijk: het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief. KNNV Uitgeverij: Zeist. ISBN 9789050116732. 315 pp, more

Top

REPORTS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1964). Grondslagen voor modelonderzoek van vistuig. Proefstation voor Zeevisserij. Verslag, 16. Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Proefstation voor Zeevisserij/Werkgroep "Techniek in de Zeevisserij": Oostende. 54 pp, more

(1976). Semi-pelagische visserij op de west- en noordwestkust van Ierland. Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. 36 pp, more

(1978). Verslag van de proefnemingen "vergelijkende semi-pelagische visserij in de kustwateren". Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. 48 pp, more

(1978). Berekeningen van de kustlijn ten oosten van Zeebrugge: verslag onderzoek. R1301. Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 30 + bijlages pp, more

(1980). Verslag project "Tong". Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. 11 + bijlages pp, more

 (1986). Verslag van de proefnemingen "Schelpenvisserij". Technisch verslag van het beheerscomité "Visserijprojekten". Ministerie van Landbouw: Brussel. 7 + bijlages pp, more

(1989). Kenya - Belgium Project in marine sciences (VLIR-KMFRI Project). Report Number 1, December 1989. Kenyan Belgian Cooperation in Marine Sciences: Brussel. 9 + 15 pp, more

(1989). Kenya Belgium Project in marine sciences 1st May, 1989 … 31st July, 1989. KMFRI/VUB: Mombasa/Brussels. 60 pp, more

(1990). Belgisch vooruitgangsrapport: De uitvoering van de ministeriële verklaring van de tweede Internationale Konferentie over de Bescherming van de Noordzee. Kabinet van de Staatssecretaris voor Leefmilieu: Brussel. 113 pp, more

 (2006). Fishing in heavy weather: recommendations task force sustainable North Sea fisheries. Drukkerij Romer: Schiedam. 37 + 21 pp, more

Baars, M.A. (1994). Monsoons and pelagic systems. Cruise reports Netherlands Indian Ocean Programme, 1. National Museum of Natural History: Leiden. ISBN 90-73239-24-9. 143 pp, more

Bakker, W.T. (1963). Verslag van de demonstratie met de Hydrodist M R C 12 en een onderwatergrondboor op 16 mei 1963 te Oostende: studierapport WWK 63-3. Studierapport N.N.K. 63-3. Rijkswaterstaat: 's Gravenhage. 8 pp, more

Bas, A.A. et al. (2017). Bottlenose dolphins and striped dolphins: species distribution, behavioural patterns, encounter rates, residency patterns and hotspots in Montenegro, South Adriatic. Montenegro Dolphin Project: Montenegro. 64 pp, more

Claus, C.; De Pauw, N. (1983). Ontwerp van een kommerciële nursery voor oesterbroed, gebruik makende van natuurlijk zeewater met toevoeging van voorgekweekt fytoplankton, in het westelijk deel van de Oosterschelde: overeenkomst tussen de Direktie van de Visserijen van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Nederland, en het Laboratorium voor Marikultuur van de Rijksuniversiteit Gent, in het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep MARIOS. Laboratorium voor Marikultuur: Gent. 58 + bijlages pp, more

Descamps, L.; van Dijk, D.J. (1949). Eindrapport van de Sub-commissie visserij. [S.n.]: Brussel/'s-Gravenhage. 8 pp, more

Grove, S.J. et al. (1985). Tudor Creek Mombasa: the early life-history stages of fish and prawns 1985. University of Plymouth: Plymouth. 135 pp, more

Kennedy, A. (1988). Mida Creek — a study of human impact. University of Edinburgh: Scotland. 41 pp, more

Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (2001). Hoogwaterstanden en overstromingen in België: een evaluatie van de niet-tastbare kosten. De Verhandelingen van het KINT = Les Cahiers de l'IRGT, 6. [S.n.]: Brussel. 47 pp, more

Maes, F. et al. (2000). Mapping of waste streams from shipping, inland navigation and stevedoring companies in the ports of Antwerp, Ghent, Ostend and Zeebrugge. ECOWARE: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering in Flemish Seaports. Maritiem Instituut: Gent. 126 pp, more

Mommaerts, J.P.; D'Hondt, Ph. (1986). Evaluation de l'impact sur l'environnement marin de l'immersion en mer de déchets de production de l'industrie du dioxyde de titane par les firmes NL chemicals et Bayer Antwerpen. Ministère de la Santé Publique et de la Famille/Unité de gestion, Modèle mathématique, Mer du Nord, Estuaire de l'Escaut: Bruxelles. 69 + bijlages pp, more

van der Land, E.J. (Ed.) (1994). Oceanic Reefs of the Seychelles. Cruise reports Netherlands Indian Ocean Programme, 2. National Museum of Natural History: Leiden. ISBN 90-73239-25-7. 192 pp, more

van der Linden, W.J.M.; van der Weijden, C.H. (Ed.) (1994). Geological study of the Arabian Sea. Cruise reports Netherlands Indian Ocean Programme, 3. National Museum of Natural History: Leiden. ISBN 90-73239-26-5. 136 pp, more

van Hinte, J.E. et al. (Ed.) (1995). Tracing a seasonal upwelling: Report on two cruises of R.V. Tyro to the NW Indian Ocean in 1992 and 1993. Cruise reports Netherlands Indian Ocean Programme, 4. National Museum of Natural History: Leiden. ISBN 90-73239-27-3. 146 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWalsh, C. (Ed.) (2019). Offshore wind in Europe. Key trends and statistics 2018. WindEurope: Brussels. 38 pp, more

Top

THESES

Abraham, S. (2005). Determination of the level of: trace metals, toxic arsenic and tin (Tri-butyl Tin) in sea food. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel/University of Antwerpen: Brussel/Antwerpen. 101 pp, more

Biebauw, R. (1997). Waardenbeleving in de Oostendse kustvisserij. MA Thesis. Universiteit Gent - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 133 pp, more

Blomme, F. (1987). Het gemeenschappelijk visserijbeleid in de E.E.G. MA Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 116 pp, more

Christiansen, S.M. (2018). Nutritional composition and heavy metal content in Sardinella maderensis, Decapterus rhoncus, Sardinella aurita, Trachurus trecae and Sphyraena guachancho off the coast of Angola. MA Thesis. Institute of Biology, University of Bergen: Bergen. 64 pp, more

Clauws, S. (1981). Voorkomen van Arenicola marina aan de geul van het Zwin te Knokke. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. VI, 85 pp, more

Delgado, L.B.M. (1995). Distribution of particulate organic matter in the Westerschelde and Belgian coastal areas. MA Thesis. Free University of Brussels: Laboratory for Ecology and Systematics: Brussels. 48 + bijlagen pp, more

Dezan, Y. (1987). Bacterial biomass and activity in North Sea and Antarctic waters. MSc Thesis. Free University of Brussels: Laboratory for Ecology and Systematics: Brussels. 111 pp, more

Hannon, J. (1985). Bestand en foerageerekologie van de blauwe reiger (Ardea cinerea L.) in een slikken- en schorrengebied in de winter. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 190 pp, more

Licot, M. (1985). Etude écohydrodynamique du front Liguro-Provençal au large de la Corse: relations entre l'hydrodynamique, les paramètres physico-chimiques et la production primaire. PhD Thesis. Université de Liège, Faculté des Sciences: Liège. 131 pp, more

Lippens, P.L. (1977). Anatomische, histologische en cytologische studies van vertegenwoordigers van de ordo Chromadorida. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent (RUG), Faculteit der Wetenschappen: Gent. 2 vols, 309 pp, more

Paulussen, J. (1981). Broedbiologie, postnatale groei en energiebehoefte van jonge kokmeeuwen Larus ridibundus Linnaeus (Aves: Laridae). PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 259 pp, more

Rammeloo, J. (1985). Econometrisch model voor de Belgische visserij. MA Thesis. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 228 + app. pp, more

Risch, L. (1977). Vergelijkende anatomische en morfologische studie van de genera Lentipes, Sicydium en Sicyopterus (Pisces, Fam. Gobiidae) - Deel I: tekst. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 97 pp, more

Slabbynck, F. (1980). Een reflektieseismische studie op de Westerschelde en het kanaal van Terneuzen. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 42 pp, more

Thys, D.; Kint, T. (1981). Ecoulements à surface libre modèle hydrodynamique bidimensionnel par differences finies (applications à l'estuaire de l'Escaut). Ir Thesis. Université Catholique de Louvain: Louvain. 89 pp, more

Van Acker, P. (1991). Een ekonomische analyse van de Belgische zeevisserij. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 99 pp, more

Van Keymeulen, Y. (1979). Bijdrage tot de studie van de patch van scholeieren (Pleuronectes platessa) (Linnaeus 1758) voor de Belgische kust. BSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 59 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVargas Bravo, M.H. (2018). Genómica poblacional de la almeja mano de león (Nodipecten subnodosus) en las costas de la península de Baja California, México = Population genomics of the lion paw scallop (Nodipecten subnodosus) on the coasts of Baja California, Mexico. Tesis - Ciencias de la Vida. MSc Thesis. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada: Baja California. 46 pp, more

Verstraete, A-M. (1980). Het roken van heilbot: de invloed van de technologische behandelingen en de biologische kwaliteit op de houdbaarheid van gerookte heilbotfilets (Reinhardtius hippoglossoides). Graduate Thesis. Hoger Technisch Instituut, Paramedisch Hoger Onderwijs, afdeling Dieetkunde: Brugge. 84 pp, more

Wouters, M. (1985). Selectie-experimenten met tafeleenden (Aythya ferina L.) op de driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha Pall.) met inbegrip van calorimetrie van driehoeksmosselen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Systematiek en Ecologie der dieren: Leuven. , more

Top

 


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2019
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Fons Verheyde
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png

@VLIZBib

 

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid