VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 793
1 February, 2019


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveJournal articlesBooks & chaptersReportsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2018). Advies benamingen voor visserijproducten. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): Brussel. 11 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1929). Zeevaartpolitie: inrichtingsreglement koninklijk besluit van 10 september 1929. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 27 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1929). Vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen overkomen aan zeelieden. Beheer van Zeewezen: Brussel. 17 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1929). Lichten en seinen der Belgische kust en Schelde. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 43 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1931). Staatsmarineschool: inrichtingsreglement en programma's = École de marine de l'´état: reglement organique et programmes. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 56 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1931). Zeeschelde: Reglementen van politie voor de scheepvaart. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 38 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1933). Voorzorgskas van de loodsen en van andere bedienden van het zeewezen. Ministerie van Verkeerswezen: Brussel. 27 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeheer van het Zeewezen (1935). Wateren en Havens van de Kust - reglementen van politie voor de scheepvaart - Eaux et ports du Littoral - Règlements de police et de navigation. Beheer van het Zeewezen: Brussel. 121 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1931). Verzekering van de zeelieden der koopvaardij tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, ziekte en invaliditeit = Assurance en vue de la vieilesse, du décès prématuré, de la Maladie et de l'invalidité des marins de la marine marchande. Bestuur van het Zeewezen: Brussel. 47 + 47 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1935). Reglement-tarief voor den sleepdienst te Oostende = Règlement-tarif du service de la remorque à Ostende. Bestuur van het Zeewezen: Brussel. 8 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1936). Hulp- en Voorzieningskas voor Zeevarenden onder Belgische vlag: De inrichting der sociale voorzorg voor de zeelieden en het mecanisme der verzekering bij de H.V.K. uitgelegd ten gerieve der aangeslotenen. Bestuur van het Zeewezen: Brussel. 31 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1937). Verzekering van de zeelieden der koopvaardij tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, ziekte en invaliditeit - Inrichtingswet: statuten en reglementen der hulp- en voorzieningskas voor zeevarenden onder Belgische vlag. Ministerie van Verkeerswezen: Brussel. 51 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1937). Gemeenschappelijke kas voor de zeevisscherij: speciale sectie oorlogsrisico - besluiten tot uitvoering. Ministerie van Verkeerswezen: [s.l.]. 10 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1938). Verbandkisten voor de schepen der zeevisscherij. Ministerie van Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie, Telefonie en van het Nationaal Instituut voor Radio-omroep: Brussel. 8 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1939). Onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico. Bestuur van het Zeewezen: Brussel. 29 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1946). Vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden. Ministerie van Verkeerswezen: Brussel. 16 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1947). Vergoeding van arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden. Ministerie van Verkeerswezen: Brussel. 12 pp, more

Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1954). Internationaal reglement ter voorkomingen van aanvaringen op zee Londen 1948, van kracht vanaf 1-1-1954 - Règlement international pour prévenir les Abordages en Mer, Londres 1948, mis en vigueur du 1-1-1954. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 36 pp, more

Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1961). Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee = Règles pour prévenir les abordages en mer. Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart: Brussel. 26 + 24 pp, more

Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1964). Reglement van politie en scheepvaart, Beneden Zeeschelde wateren en havens der kust = Règlements de police et de navigation, Bas Escaut eaux et ports de la côte 1964. Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart: Brussel. 58 pp, more

Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1969). Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, Londen 1972 = Règles pour prévenir les abordages en mer, Londres 1972. Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart: Brussel. 39 pp, more

Busselen, P. (1965). Carcinus maenas studie van de vervellingscyclus: - groei tijdens ecdysis; - verandering der bloedproteinen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 86 pp, more

de Selys Longchamps, M. (1907). Phoronis. Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte, 30. Friedländer & Sohn: Berlin. 12 pl. + 280 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGenie, V. (1957-1958). Enkele beschouwingen over de reukharen van Palaemon varians. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 70 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHovart, P. et al. (1972). Economische en technologische studie over het bestralen van garnalen (Crangon vulgaris fabr.). Informatiebulletin van het bureau Eurisotop = Cahier d'information du bureau Eurisotop = Informationsheft des büro Eurisotop, 70. Eurisotop - Euratom: Brussel. 132 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHovart, P. et al. (1976). Stralingsconservering van garnalen en resultaten van een gemeenschappelijke actie = Irradiation preservation of shrimps and results of a community action. Informatiebulletin van het bureau Eurisotop = Cahier d'information du bureau Eurisotop = Informationsheft des büro Eurisotop, 103. Eurisotop - Euratom: Brussel. 149 + 15 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMolari, M. et al. (2019). CO2 leakage can cause loss of benthic biodiversity in submarine sands. Mar. Environ. Res. In Press(Corrected proof). https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2019.01.006, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMontereale-Gavazzi, G. et al. (2019). Insights into the short-term tidal variability of multibeam backscatter from field experiments on different seafloor types. Geosciences 9(1): 34. https://hdl.handle.net/10.3390/geosciences9010034, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngReubens, J. et al. (2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal Biotelemetry 7(2). https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8, more

Reynders, J.J. et al. (1985). Het bodemkundig milieu van het intergetijdegebied van de Westerschelde. Westerschelde studies, 1. DGW/IvA: Utrecht. 74, maps pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSeverijns, N. et al. (2018). Slak-in-Du project. Inventarisatie van de mollusken in de duingebieden langs de Belgische Kust - 2014 Oostkust-Middenkust. Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie Rapport, 3. Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie: Mechelen. 76 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStrang, C. et al. (2018). Development of the International Ocean Literacy Survey: measuring knowledge across the world. Environmental Education Research Online first: 1-26. https://hdl.handle.net/10.1080/13504622.2018.1440381, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWu, X. (2018-2019). Drivers of nematode community structure and of nematode microbiomes on an estuarine intertidal flat. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences: Gent. 206 pp, more

Top

JOURNAL ARTICLES

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAlmoraima

Vicente-Cera, I. et al. (2018). Emisiones y residuos producidos por el tráfico de la flota de buques cruceros en el estrecho de Gibraltar, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAnales del Instituto de la Patagonia: Serie Ciencias Naturales

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCañete, J.I. (2018). Polyzoa opuntia (Ascidiacea) in the Magellan Region, Chile: Colony shape changing with size and substrate = Polyzoa opuntia (Ascidiacea) en la región de Magallanes, Chile: Forma colonial cambia con el tamaño y tipo de sustrato, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAquatic Toxicology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBretherton, L. et al. (2019). Response of natural phytoplankton communities exposed to crude oil and chemical dispersants during a mesocosm experiment, more

Biekorf: Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde

Boterberge, R. (2014). Brugse kooplieden-reders door kaperij getroffen (1652-1709), more

Boterberge, R. (2015). Brugse kooplieden-reders door kaperij getroffen (1652-1709) (2), more

Bollettino del Museo civico di storia naturale di Venezia

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMunari, L.; Bramuzzo, S. (2018). A catalogue of the Canacidae housed in the Diptera collection of the Natural History Museum of Venice (Italy) (Diptera, Brachycera, Carnoidea), more

Bulletin - Centre de géomorphologie de Caen

Rousseau, D. (1987). Les associations malacologiques forestières des tufs «holsteiniens» de la France septentrionale. Une application du concept de biome, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBulletin New Jersey Academy of Science

Meixler, M. et al. (2018). Long-term epifaunal community assessment in estuarine waters of New Jersey, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCossmanniana

Lozouet, P. (2017). Les Conoidea de l'oligocène supérieur (Chattien) du bassin de l'Adour (Sud-Ouest de la France), more

Pacaud, J.-M. (2017). Remarques taxonomiques et nomenclaturales sur les mollusques gastropodes du Paléogène de France et descriptions d’espèces nouvelles. Partie 1 : Vetigastropoda et Neritimorpha, more

Decheniana: Verhandlungen d. Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens Decheniana-Beihefte

Ložek, V.; Volker, T. (1972). Eine spätglaziale Molluskenfauna aus dem Bereich der Niederterrase südlich von Köln, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeep-Sea Research, Part I. Oceanographic Research Papers

Montserrat, F et al. (2019). Deep-sea mining on the Rio Grande Rise (Southwestern Atlantic): A review on environmental baseline, ecosystem services and potential impacts, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDhaka University Journal of Biological Sciences

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMondal, G. et al. (2019). Reassessment of the threatened status of IUCN red listed Indian river shad Gudusia chapra (Hamilton, 1822) from Bangladesh, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEcosystem Services

Sun, R.; Chen, L. (2017). Effects of green space dynamics on urban heat islands: Mitigation and diversification, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEstuaries and Coasts

Belart, P. et al. (2019). Seasonal dynamics of benthic foraminiferal biocoenosis in the tropical Saquarema Lagoonal System (Brazil), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifHealth & Place

Wheeler, B.W. et al. (2012). Does living by the coast improve health and wellbeing?, more

Het Visserijblad

Klausing, J. (1995). Peegie en de vis of de Nieuwmarkters van Roeselare: Visserijgeschiedenis op de Roeselaarse Nieuwmarkt, more

Indian Journal of Geo Marine Sciences

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMohanty, B. et al. (2019). First record of a Leucosid crab Paranursia abbreviata Bell, 1855 from Devi estuary, Odisha Coast, India, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRameshkumar, S.; Rajaram, R. (2019). A report on diversity and distribution of four non-indigenous red algae (Rhodophyceae) along the Tamil Nadu coast, Southeast coast of India, more

Informations de la Société Belge de Malacologie

Duchamps, R. (1981). La classification des Olividae (Gastropoda), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifInvertebrate Zoology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngIvanenko, V.N. et al. (2018). A new deep-sea genus of the family Artotrogidae (Copepoda: Siphonostomatoida) from the Gorda Ridge (North Pacific Ocean), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Foraminiferal Research

Richirt, J. et al. (2019). Morphological distinction of three Ammonia phylotypes occurring along European coasts, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Molluscan Studies

Laibl, C.F. et al. (2019). 3D-microanatomy of a keystone planktonic species, the northern polar pteropod Limacina helicina helicina (Gastropoda: Heterobranchia), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Sustainability Science and Management

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAdam, N.B.; Ishak, N.H.A. (2018). Taxonomic revision of the family Doliolidae Bronn, 1862 (Chordata, Tunicata, Thaliacea, Doliolida) from east coast of Peninsular Malaysia), with an updated worldwide distribution, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

Munn, C.B. (2006). Viruses as pathogens of marine organisms - from bacteria to whales, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Ecology Progress Series

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFreeman, L.A.; Freeman, S.E. (2016). Rapidly obtained ecosystem indicators from coral reef soundscapes, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Policy

Chen, C.-L.; Teng, N. (2016). Management priorities and carrying capacity at a high-use beach from tourists’ perspectives: A way towards sustainable beach tourism, more

Katila, J. et al. (2019). Defining and quantifying the sea-based economy to support regional blue growth strategies – Case Gulf of Bothnia, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Pollution Bulletin

Zielinski, S. et al. (2019). To clean or not to clean? A critical review of beach cleaning methods and impacts, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Climate Change

Atkinson, A. et al. (2019). Krill (Euphausia superba) distribution contracts southward during rapid regional warming, more

Boyd, P.W. (2019). Physiology and iron modulate diverse responses of diatoms to a warming Southern Ocean, more

Braun, M.H. et al. (2019). Constraining glacier elevation and mass changes in South America, more

McBride, M.M. (2019). Moving to the South Pole, more

Meijers, A.J.S. et al. (2019). The role of ocean dynamics in King penguin range estimation, more

Mori, M. et al. (2019). A reconciled estimate of the influence of Arctic sea-ice loss on recent Eurasian cooling, more

Trucchi, E. et al. (2019). Reply to: ‘The role of ocean dynamics in King penguin range estimation’, more

Underwood, G.J.C. et al. (2019). Organic matter from Arctic sea-ice loss alters bacterial community structure and function, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Communications

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAlrasheed, H. et al. (2019). Caution in inferring viral strategies from abundance correlations in marine metagenomes, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZhang, W. et al. (2019). Marine biofilms constitute a bank of hidden microbial diversity and functional potential, more

Nature Sustainability

Thomas, L.R. et al. (2019). The ecological and economic potential for offshore mariculture in the Caribbean, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

O'Hara, T.D. et al. (2019). Contrasting processes drive ophiuroid phylodiversity across shallow and deep seafloors, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifOcean & Coastal Management

Maguire, G.S. et al. (2011). Being beside the seaside: Beach use and preferences among coastal residents of south-eastern Australia, more

Oh, C.-O. et al. (2010). Comparing resident and tourist preferences for public beach access and related amenities, more

Papatheochari, T.; Coccossis, H. (2019). Development of a waterfront regeneration tool to support local decision making in the context of integrated coastal zone management, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPalaeontographica. Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit. A (Paläozoology, Stratigraphie)

Vangerow, E.F. (1964). Die Fauna des Westdeutschen Oberkarbons III. Die Foraminiferen des Westdeutschen Oberkarbons, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPolar Biology

Denisenko, N.V. et al. (2019). Distribution of macrozoobenthos in an Arctic estuary (Pechora Bay, SE Barents Sea) during the spring flood period, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifProceedings of the Geologists' Association

Kerney, M.P. (1971). A Middle Weichselian deposit at Halling, Kent, more

Recherches géographiques à Strasbourg

Puisségur, J-J. (1978). Les mollusques des séries loessiques à Achenheim, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevista de investigaciones marinas

Moreno, S.; Pol, J. (1992). Primer registro de ejemplar macho de Somniosus rostratus (Risso, 1826) (Elasmobranchii: Squalidae) en aguas Cubanas, more

Pol, J. et al. (1990). Evaluacion de la abundancia de grandes pelágicos en la región noroccidental de Cuba, more

Rozpravy Ceskoslovenske Akademie Ved / Rada matematickych a prirodnich ved

Ložek, V. (1976). Klimaabhängige Zyklen der Sedimentation und Bodenbildung während des Quartärs im Lichte malakozoologischer Untersuchungen ((ein Beitrag zum Internationalen geologischen Korrelationsprogramm "Quaternary glaciations of the Northern Hemisphere"), more

Ložek, V. (1982). Faunengeschichtliche Grundlinien zur spät- und nacheiszeitlichen Entwicklung der Molluskenbestände in Mitteleuropa, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience (Washington)

Cornwall, W. (2019). In hot water, more

Cornwall, W. (2019). Invasion of the glowing sea pickles, more

Ingeman, K.E. et al. (2019). Ocean recoveries for tomorrow’s Earth: Hitting a moving target, more

Lozier, M.S. et al. (2019). A sea change in our view of overturning in the subpolar North Atlantic, more

Pennisi, E. (2019). Algae suggest eukaryotes get many gifts of bacteria DNA, more

Rhein, M. (2019). Taking a close look at ocean circulation, more

Voosen, P. (2019). Seas are rising faster than believed at many river deltas, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngChafik, L. et al. (2019). North Atlantic Ocean Circulation and decadal sea level change during the altimetry era, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngConti, L.A. et al. (2019). High resolution mapping of a cold water coral mound, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHeller, V. et al. (2019). Large-scale experiments into the tsunamigenic potential of different iceberg calving mechanisms, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHobbs, C.A.D. et al. (2019). Using DNA barcoding to investigate patterns of species utilisation in UK shark products reveals threatened species on sale, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKadri, U. (2019). Effect of sea-bottom elasticity on the propagation of acoustic–gravity waves from impacting objects, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLowe, A.T. et al. (2019). Ecosystem metabolism drives pH variability and modulates long-term ocean acidification in the Northeast Pacific coastal ocean, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNelms, S.E. et al. (2019). Microplastics in marine mammals stranded around the British coast: ubiquitous but transitory?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZarkogiannis, S.D. et al. (2019). Influence of surface ocean density on planktonic foraminifera calcification, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifThe International Journal of Nautical Archaeology

Dhoop, T. et al. (2016). Recording and analysis of ship graffiti in St Thomas’ Church and Blackfriars Barn undercroft in Winchelsea, East Sussex, UK, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVisaya

Anseeuw, P. (2016). Two new pleurotomariid subspecies from the South Pacific, more

Chino, M. (2015). Engina frausseni (Gastropoda: Buccinidae), a new species from the Philippines and the Solomon Islands, more

Fehse, D. (2015). Contributions to the knowledge of Triviidae, XXIX-A. New Triviidae - Introduction to parts XXIX B to F, more

Fehse, D. (2015). Contributions to the knowledge of Triviidae, XXIX-B. New Triviidae from the Philippines, more

Fehse, D. (2015). Contributions to the knowledge of Triviidae, XXIX-C. New Triviidae from Taiwan, more

Fehse, D. (2015). Contributions to the knowledge of Triviidae, XXIX-D. New Triviidae from Indonesia, more

Fehse, D. (2015). Contributions to the knowledge of Triviidae, XXIX-E. New Triviidae from the Australes, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-G. New Triviidae from Tonga Islands, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-H. New Triviidae from the Fiji, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-I. New Triviidae from the Society Islands & Tuamotu Archipelago, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-J. New Triviidae from the Solomones, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-K. New Triviidae from the Vanuatu, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-L. New Triviidae from the Lifou, more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-M. New Triviidae from the New Caledonia and comments on Dolin's (2001) 'Les Triviidae de l'Indo-Pacifique', more

Fehse, D. (2017). Contributions to the knowledge of the Triviidae, XXIX-N. New Triviidae from the Southwestern Indian Ocean, more

Groh, K. (2015). The Ferussaciidae (Gastropoda, Pulmonata) of the Philippines, with the description of a new Geostilbia from Cebu, more

Huang, S. et al. (2016). Taiwanese and Philippine Colloniidae nomenclatural remarks and the description of 17 new species (Gastropoda: Colloniidae), more

Poppe, G.T.; Tagaro, S. (2016). New marine mollusks from the Central Philippines in the Families Aclididae, Chilodontidae, Cuspidariidae, Nuculanidae, Nystiellidae, Seraphsidae and Vanikoridae, more

Poppe, G.T. et al. (2015). A new Bradybaenidae and two new Diplommatinidae from the Philippines, more

Poppe, G.T. et al. (2015). New shelled molluscan species from the Central Philippines I, more

Simone, L.R.L.; Takashique, H. (2016). A new species of Cribrarula from Japan (Caenogastropoda, Cypraeidae), more

Veldsman, S.G. et al. (2016). Review of Marginella ornata Redfield, 1870 and description of three new species: Marginella donaikeni n. sp., Marginella rubrovittata n. sp. and Marginella roseaflavescens n.sp. from South Africa, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWeb Ecology

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngShokri, M. et al. (2019). Components of standard metabolic rate variability in three species of gammarids, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZooKeys

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBoonyanusith, C. et al. (2018). Onychocamptus Daday, 1903 from Thailand, with descriptions of two new species and two new records (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLangor, D.W. et al. (2019). Myriapoda of Canada, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZoologischer Anzeiger

Kessel, E. (1936). Über Verfärbung mariner Molluskenschalen durch Einlagerung von Eisen, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZootaxa

Di Luca, J.; Zelaya, D.G. (2019). Gastropods from the Burdwood Bank (southwestern Atlantic): an overview of species diversity, more

Souto, J.; Reverter-Gil, O. (2019). Identity of bryozoan species described by Jullien & Calvet from the Bay of Biscay historically attributed to Smittia, more

Top

BOOKS & CHAPTERS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDirkzwager, L.F.H. (Ed.) (1916). Statistiek der haringvisscherij over 1915. M. Wyt & Zonen: Rotterdam. 37 pp, more

Domingues, N. (2018). A esquadra de navios de superfície da Marinha em 2038. IUM: Pedrouços. xiii, 76 + apêndices pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFehse, D. (2016). Revision of the genus Triviella Jousseaume, 1884 (Mollusca: Gastropoda): Allied cowries. Contribution to the knowledge of Triviidae, XXX. Acta Conchyliorum, 15. Club Conchylia: Öhringen. ISBN 978-3-939767-73-2. 211 pp, more

Henriet, J.P. (2017). Mijlpalen in internationale wetenschappelijke samenwerking. Standpunten van de Academie, 55. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten: Brussel. 42 pp, more

IMO (2017). STCW including 2010 Manila amendments: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers. STCW Consolidated Edition 2017. International Maritime Organization (IMO): London. ISBN 978-92-801-1635-9. 378 pp, more

International Training and Contact Formation vzw (1984). Training course on fisheries: October-December 1984. General Administration for Co-operation and Development: Antwerpen/Oostende. 101 pp, more

International Training and Contact Formation vzw (1985). Practical professional international training course on sea fishery (September - December 1985): individual reports of the trainees. General Administration for Co-operation and Development: Antwerpen. 298 pp, more

International Training and Contact Formation vzw (1986). International training course in sea fisheries (September - December 1986). General Administration for Co-operation and Development: Antwerpen. 218 pp, more

International Training and Contact Formation vzw (1987). International training course in sea fisheries (September - December 1987). General Administration for Co-operation and Development: Antwerpen. 264 pp, more

Litwin, J. (Ed.) (2017). Baltic and Beyond: Change and continuity in shipbuilding: Proceedings of the Fourteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdansk 2015. The National Maritime Museum: Gdansk. ISBN 978-83-64150-24-1.

  • Dhoop, T. (2017). The maritime townscape: a relational approach to medieval new Winchelsea, more

Lottin, A.; Hocquet, J.-C.; Lebecq, S.; Lottin-Triquet, F.; Malle-Grain, N. (1986). Les Hommes et la mer dans l'Europe du Nord-Ouest de l'antiquité à nos jours: actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 15-17 juin 1984. Revue du Nord (Lille, 1910), Spécial Hors Série(1). Revue du Nord: Villeneuve d'Ascq. 523 pp.

  • http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBromley, J.S. (1986). Les équipages des corsaires sous Louis XIV (1688-1713), more
  • http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKoninckx, C. (1986). Navires et équipages au long cours au XVIIIe siècle: les Compagnies des Indes orientales scandinaves, prussiennes et ostendaise, more
  • http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPfister-Langanay, C. (1986). Charpentiers et navires à Dunkerque de Louis XIV à 1914, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNillesen, A.L. (2019). Spatial Quality as a decisive criterion in flood risk strategies: an integrated approach for flood risk management strategy development, with spatial quality as an ex-ante criterion. A+BE | Architecture and the Built Environment, 9(1). TU Delft Open: Delft. 1-202 pp. https://hdl.handle.net/10.7480/abe.2019.1 , more

Pastiels, A. (1972). Les lamellibranches non marins de la zone à Modiolaris (Westphalien A supérieur et B inférieur) de la Belgique. Centre National de Géologie Houillère: Bruxelles. XI + 248 p. pp, more

Pastiels, A. (1975). Les lamellibranches non marins de la zone à Similis-pulchra partie inférieure (Westphalien B supérieur) de la Belgique. Centre National de Géologie Houillère: Bruxelles. 170 pp, more

Rasul, N.M.A.; Stewart, I. (2019). Geological setting, palaeoenvironment and archaeology of the Red Sea. Springer International Publishing: Switzerland. ISBN 978-3-319-99407-9. IX, 803 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-99408-6

  • Angeletti, L. et al. (2019). Mollusc fauna associated with late Pleistocene coral reef systems of the Saudi Arabian side of the Gulf of Aqaba, more

SAPEA (2019). A scientific perspective on micro-plastics in nature and society. SAPEA: Berlin. ISBN 978-3-9820301-0-4. 176 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSchultz, P.W.W.; Huber, M. (2013). Revision of the worldwide Recent Pinnidae and some remarks on fossil European Pinnidae. Acta Conchyliorum, 13. Club Conchylia: Öhringen. ISBN 978-3-939767-49-7. 164 pp, more

Thiele, J. (1925). Gastropoda der Deutschen Tiefsee-Expedition. II. Teil. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer Valdivia 1898-1899, 17(2). G. Fischer: Jena. 34 t. + 348 pp, more

Top

REPORTS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2018). Trendrapport Westhoek 2016-2017. Westtoer: Brugge. 48 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2018). Trendrapport Brugse Ommeland 2016-2017. Westtoer: Brugge. 42 pp, more

Bijkerk, R. et al. (2018). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2016-2017. MONEOS Monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 18-202. Bureau Waardenburg: Culemborg. 38 pp, more

Duijts, O. et al. (2018). Macrozoöbenthosbemonstering in de Zoute Rijkswateren, Hoofdrapport, MWTL 2017. Waterlichamen: Westerschelde en Oosterschelde. Bureau Waardenburg Rapport, 18-299. Bureau Waardenburg: Culemborg. 30 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMRAG (2007). WWF Mid-Term Review of the EU Common Fisheries Policy. WWF European Policy Office: Brussels. 88 pp, more

Reynders, J.J. et al. (1985). Het bodemkundig milieu van het intergetijdegebied van de Westerschelde. Westerschelde studies, 1. DGW/IvA: Utrecht. 74, maps pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal: kaartenbijlage. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 54 pp, more

Top

THESES

Braem, J-P. (1966-1967). Rendabiliteit van de Belgische zeevisserijvloot. MA Thesis. Sint-Ignatiushandelshogeschool: Antwerpen. 88 pp, more

Busselen, P. (1965). Carcinus maenas studie van de vervellingscyclus: - groei tijdens ecdysis; - verandering der bloedproteinen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 86 pp, more

Dhoop, T. (2016). Shaped by ships and storms: A maritime archaeology of medieval Winchelsea. PhD Thesis. University of Southampton, Faculty of Humanities: Southampton. xviii, 302 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGenie, V. (1957-1958). Enkele beschouwingen over de reukharen van Palaemon varians. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 70 pp, more

Huyghe, M. (1981). Verplaatsingen en geslachtsverhoudingen van Carcinus maenas L. in de Spuikom van Oostende. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 144 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMcIntosh, W.C. (1926). Observations and experiments on Carcinus maenas. PhD Thesis. Edinburgh university/Dundee: Murraygate. 60 pp, more

Pflaumann, U. (1964). Geologisch-mikropaläontologische Untersuchungen in der Flysch-Oberkreide zwischen Wertach und Chiemsee in Bayern. PhD Thesis. Ludwig-maximilians-universität: München. 14 t. + XXI + 180 pp, more

Rooseleer, G. (1979). Voedingsgewoonten, verplaatsingen en populatie-samenstelling van de kokmeeuwen (Larus ridibundus L.) die gedurende de winter op de Zaventemse luchthaven voorkomen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Afdeling Dierkunde: Leuven. 156 + 32 pp, more

Teugels, G. (1976-1977). Vergelijkende morfologische en anatomische studie van Pellonula afzeliusi en Sierrathrissa leonensis (Pisces; fam. Clupeidae). MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven. 83 pp, more

Vandecasteele, C. (1975-1976). Het probleem van de overbevissing in de Noordatlantische Oceaan en de weerslag op het economisch visserijbeleid van de West-Europese landen. MA Thesis. Rijksuniversiteit Gent - Faculteit van de Ekonomische Wetenschappen: Gent. 169 + 53 pp, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWu, X. (2018-2019). Drivers of nematode community structure and of nematode microbiomes on an estuarine intertidal flat. PhD Thesis. Ghent University, Faculty of Sciences: Gent. 206 pp, more

Top


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2019
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Fons Verheyde
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png

@VLIZBib

 

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid