VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 764
20 April, 2018


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be
searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to
libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature Publishing Group ToCScience ToC –– ReportsReprintsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer Reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2017). MER voor de exploitatie van een maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform voor de kust van Oostende. Projectnummer: BE0116000667. ARCADIS: Gent. 167 pp., more

Andjelkovic, M. et al. (2015). Marine toxins in North Sea crabs (Cancer pagurus), in: Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. , more

Andjelkovic, M. et al. (2015). Effect of food processing on toxin content in scallops, in: Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBaert, J.M. et al. (2018). High-resolution GPS tracking reveals sex differences in migratory behaviour and stopover habitat use in the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus. NPG Scientific Reports 8(1): 5391. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-23605-x, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeun, J. (1962). De zee is een onzekere spinde... Laatste der Nieuwpoortse IJslandvaarders aan het woord. Biekorf 63(1): 11-14, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeun, J. (1962). In de poortjes van Nieuwpoort omstreeks 1900. Biekorf 63(10): 309-310, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeun, J. (1962). Kleine haringvisserij op de Westkust De Panne 1900-1914. Biekorf 63(5): 141-144, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeun, J. (1962). De laatste IJslandvaarders van Koksijde. Biekorf 63(9): 268-270, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeun, J. (1969). Het epos van de IJslandvaart in brieven. Biekorf 70(1-2): 51, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBianucci, G.; Post, K. (2005). Caviziphius altirostris, a new beaked whale from the Miocene southern North Sea basin. Deinsea-Rotterdam 11(1): 1-6, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBoerema, A. et al. (2017). Towards sustainable port development. Terra et Aqua 149: 5-17, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBorsje, B.W. et al. (2014). Formation and erosion of biogeomorphological structures: A model study on the tube-building polychaete Lanice conchilega. Limnol. Oceanogr. 59(4): 1297-1309. https://hdl.handle.net/10.4319/lo.2014.59.4.1297, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBuck, B.H. et al. (2017). Offshore and multi-use aquaculture with extractive species: seaweeds and bivalves, in: Buck, B.H. et al. (Ed.) Aquaculture perspective of multi-use sites in the open ocean. pp. 23-69. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-51159-7_2, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCalcoen, R. (1984). Th. A. Mann en zijn studie over Nieuwpoort. Acad.-ber. - K. Acad. Wet. Lett. Schone Kunsten Belg. 46(3): 121-131, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCox, T.J.S. et al. (2017). Tune in on 11.57 µHz and listen to primary production. Biogeosciences 14(22): 5271-5280. https://dx.doi.org/10.5194/bg-14-5271-2017, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCraeybeckx, J. (1948). Onze oorlogsvloot in de XVIe eeuw. Het Leger De Natie 3(11): 36-39; 63-67, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCraeybeckx, J. (1949). De organisatie en de konvooiering van de koopvaardijvloot op het einde van de regering van Karel V: bijdrage tot de geschiedenis van de scheepvaart en de admiraliteit. Bijdr. Gesch. D. Ned. 3: 179-208, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Cuyper, J. (1929). Wording van de Hemme, het groot uithof van de Duinenabdij te Ramscapelle (Nieuwpoort). Handel. Genoot. Geschied. 72: 80-93, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDe Meyer, J. et al. (2016). Diet-induced phenotypic plasticity in European eel (Anguilla anguilla). J. Exp. Biol. 219(3): 354-363. https://hdl.handle.net/10.1242/jeb.131714, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Smet, J. (1929). Le compte de la navigation entre Bruges, Nieuport et Ypres (1395-1404). Ann. Soc. émul. Bruges 72, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Smet, J. (1938). De krijgsvloot van de Staten van Vlaanderen in de zestiende en zeventiende eeuwen. Ann. Soc. émul. Bruges 81: 1-26, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDe Smet, J. (1939). Monikerede. Een verdwenen zeestad van het Zwin. Biekorf 45(1): 1-8, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDebier, C. et al. (2005). Polychlorinated biphenyls, dioxins, and furans in weaned, free-ranging northern elephant seal pups from central California, USA. Environ. Toxicol. Chem. 24(3): 629-633. https://hdl.handle.net/10.1897/04-033R.1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDebrock, W. (1955). De kaapvaart op de Belgische kust: oorsprong en geschiedenis tot het Twaalfjarig Bestand (1609). Meded. Mar. Acad. Belg. = Comm. Acad. mar. Belg. 9: 241-266, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegryse, R. (1954). De oorsprong van de Belgische zeevisserij en van de Belgische visserijhavens. Marine 54(1): 4-7, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegryse, R. (1954). De Vlaamse haringvisserij voor Yarmouth in de Middeleeuwen. Marine 54(3): 6-11, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegryse, R. (1954). De Ijzerhavens, Nieuwpoort en Lombardsijde in de Middeleeuwen. Marine 54(6): 5-8, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegryse, R. (1954). De Ijzerhavens, Nieuwpoort en Lombardsijde in de Middeleeuwen (vervolg en einde). Marine 54(7): 3-4, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegryse, R. (1996). Het waterbaljuwschap en een spectaculaire schipbreuk te Sluis in 1390 naar een ambtelijk verslag van dat jaar. Handel. Genoot. Geschied. 133(1-3): 46-54, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDesender, M. (2018). Electrotrawling for brown shrimp: evaluating its impact on a selection of marine fish species in the North Sea. PhD Thesis. Ghent University/ILVO: Ghent. 196 pp., more

Eloot, K. et al. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFazalova, V. et al. (2010). When environmental changes do not cause geographic separation of fauna: differential responses of Baikalian invertebrates. BMC Evol. Biol. 10: 320. https://hdl.handle.net/10.1186/1471-2148-10-320, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFilliaert, J. (1947). De grootvisscherij op den haring te Nieupoort. Laatste poging tot herstel. Biekorf 48(2): 25-33, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFilliaert, J. (1947). Garnalen. Biekorf 48(6): 121-128, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFilliaert, J. (1947). Garnalen (vervolg en slot van blz. 128). Biekorf 48(7-8): 153-157, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGeldhof, J. (1969). Schepen op Oost-Indië voor de stichting der Oostendse Compagnie 1718-1721. Biekorf 70(11-12): 361-362, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGrudniewska, M. et al. (2016). Transcriptional signatures of somatic neoblasts and germline cells in Macrostomum lignano. eLIFE 5: 23. https://hdl.handle.net/10.7554/eLife.20607, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHaelters, J. et al. (2017). Milieueffectenbeoordeling van de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende. BMM: Brussel. 57 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHinneman, J. (1953). Sprokkelingen uit de geschiedenis van onze betrekkingen met Schotland ten tijde van Keizer Karel. Mededelingen - Koninklijke Marine Academie = Communications - Academie Royale de Marine 7: 185-215, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHo, H.-C.; Van Heden, M. (2017). A new species of the sandperch genus Parapercis from the Philippines (Perciformes: Pinguipedidae). Zootaxa 4341(4): 563-569. https://hdl.handle.net/10.11646/Zootaxa.4341.4.8, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHuysman, S. et al. (2018). UHPLC-HRMS based targeted and untargeted screening of plasticizers in the marine environment, in: 23rd National Symposium for Applied Biological Sciences (NSABS), Brussels (Belgium). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 83(1): pp. 1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKnoll, S. et al. (2017). Microplastics: minuscule partikels met grote gevolgen? = Microplastics: minuscule particles with big consequences? Vlaams Diergeneeskd. Tijdschr. 86(4): 203-212, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKranenburg, H.A.H.B. (1949). Het visserijbedrijf van de Zijdenaars in de 15e en 16e eeuw. Tijdschr. Geschied. 62: 321-333, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLanszweert, W. (1993). Bouwen van een buysschip. Het Disseltje 19(9-10): 83-91, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLipsewers, Y.A. et al. (2017). Impact of seasonal hypoxia on activity and community structure of chemolithoautotrophic bacteria in a coastal sediment. Appl. Environ. Microbiol. 83(10): e03517-16. https://dx.doi.org/10.1128/aem.03517-16, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMaddens, N. (1978). De Vlaamse oorlogsvloot tijdens de regering van Keizer Karel V. Rev. belge hist. mil. 22(5): 389-398, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMaes, F. (2016). Ruimtelijke planning op zee in België: van plan naar proces en een nieuw plan. Tijdschr. Milieur. 2016(4): 415-439, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMalkin, S.Y. et al. (2017). Electrogenic sulfur oxidation by cable bacteria in bivalve reef sediments. Front. Mar. Sci. 4: 28. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2017.00028, more

Maximova, T. et al. (2015). Model calibration against different types of velocity data with a dimensionless cost function: application to the Scaldis model of the Scheldt estuary, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 8, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMcMeel, O.; Calewaert, J.-B. (2018). Maritime sensor technologies for the European market: research, development and implementation. Good practice guide. Columbus Project: [s.l.]. 33 pp., more

Meert, P. et al. (2015). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-12], more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeire, L. et al. (2017). Marine-terminating glaciers sustain high productivity in Greenland fjords. Glob. Chang. Biol. 23(12): 5344-5357. https://dx.doi.org/10.1111/gcb.13801, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeysman, F.J.R.; Montserrat, F. (2017). Negative CO2 emissions via enhanced silicate weathering in coastal environments. Biol. Lett. 13(4): 20160905. https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2016.0905, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeyssignac, B. et al. (2017). Evaluating model simulations of twentieth-century sea-level rise. Part II: Regional sea-level changes. J. Clim. 30(21): 8565–8593. https://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-17-0112.1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMiloslavich, P. et al. (2018). Essential ocean variables for global sustained observations of biodiversity and ecosystem changes. Glob. Chang. Biol. Early View, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMoreau, C. et al. (2018). Antarctic and sub-Antarctic Asteroidea database. ZooKeys 747: 141-156. https://hdl.handle.net/10.3897/zookeys.747.22751, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMus, O. (1971). Scheepswinsten tijdens de negenjarige oorlog (1689-1697). Handel. Genoot. Geschied. 108(3-4): 261-299, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNyst, H.; Le Hon, H. (1862). Descriptions succinctes de quelques nouvelles espèces animales et végétales fossiles, des terrains tertiaires éocènes des environs de Bruxelles. Ch. Lelong: Bruxelles. 10 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPeters, N.; Monteiro, H. (2005). A small sperm whale (Cetacea: Odontoceti, Physeteridae) from the Miocene of Antwerp. Deinsea-Rotterdam 11(1): 87-102, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSebastiano, M. et al. (2017). Oxidative stress biomarkers are associated with visible clinical signs of a disease in frigatebird nestlings. NPG Scientific Reports 7: 1599. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-017-01417-9, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSlangen, A.B.A. et al. (2017). Evaluating model simulations of 20th century sea-level rise. Part 1: Global mean sea-level change. J. Clim. 30(21): 8539–8563. https://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-17-0110.1, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStelzenmüller, V. et al. (2018). A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management. Sci. Total Environ. 612: 1132-1140. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.08.289, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStrategische Stuurgroep Aquacultuur (2013). Visietekst: kritische factoren en prioriteiten voor aquacultuurontwikkeling in Vlaanderen. Vlaams Aquacultuur Platform: Brussel. 9 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStratmann, T. et al. (2018). Has phytodetritus processing by an abyssal soft-sediment community recovered 26 years after an experimental disturbance? Front. Mar. Sci. 5: 59. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2018.00059, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThai, T.T. et al. (2018). Biodiversity and distribution patterns of free-living nematode communities in Ba Lai river, Ben Tre province. Vietnam Journal of Science and Technology 56(2): 224-235, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThys, A. (1885). Le navigateur Dierick Paesschen en 1511. Bull. Soc. R. Géogr. Anvers = Tijdsch. Kon. Aardr. Genootsch. Antw. 8: 355-367, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTraen, F. (1962). Het mare liberum en de privilegies van de Brugse visserij. Rechtskundig Weekblad 26(9): 525-532 koll., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Loon, W.M.G.M. et al. (2018). A regional benthic fauna assessment method for the southern North Sea using Margalef diversity and reference value modelling. Ecol. Indic. 89: 667-679. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2017.09.029, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandepitte, L. et al. (2018). A decade of the World Register of Marine Species – General insights and experiences from the Data Management Team: Where are we, what have we learned and how can we continue? PLoS One 13(4): e0194599. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194599, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerbruggen, J.F. (1953). Un projet d'ordonnance comtale sur la conduite de la guerre, pendant le soulèvement de la Flandre maritime. Bulletin de la Commission royale d'Histoire = Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 118: 115-136, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVerhulst, A. (1993). Ontstaan en vroegst geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent 47: 15-27, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngViaene, A. (1955). De visserij te Nieuwpoort ten tijde van Maria-Theresia. 1770. Biekorf 56(9): 249-250, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngViaene, A. (1962). Mengelmaren: Hermans Torreken te Nieuwpoort. Biekorf 63(7): 217-218, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngViaene, A. (1962). Van pekelharing en Piero naar Pierlala. Biekorf 63(12): 445-449, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngViaene, A. (1972). Zeevis voor de duinenabdij in Koksijde aangevoerd uit de haven van Nieuwpoort 1568-1569. Biekorf 73(1): 17-21, more

 

VLIZ PUBLICATIONS


http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVLIZ (2017). Conceptnota: Strategisch plan Beleidsadvies Blauwe Economie . Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 22 pp., more

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(1896). On oyster culture in relation to disease. Twenty-fourth annual report of the Local Government Board 1894-95: supplement in continuation of the report of the Medical Officer for 1894-1895. Eyre & Spottiswoode Publishers: London. XXVI + 16 pl. + 174 pp., more

(1906). Les ports et leur fonction économique: tome premier. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. + 1 map pp., more

(1907). Les ports et leur fonction économique: tome deuxième. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. pp., more

(1908). Les ports et leur fonction économique: tome troisième. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. pp., more

(1909). Les ports et leur fonction économique: tome quatrième. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. + 1 map pp., more

(1910). Les ports et leur fonction économique: tome cinquième. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. pp., more

(1925). Kataloog der Schelde-tentoonstelling. Buerbaum-Van der Goten: Antwerpen. bijlages + 110 pp., more

(1931). Seghers' schippers atlas voor de binnenscheepvaart met meer dan 60 plans en kaarten van kanalen, rivieren, en havens in België, Nederland, Noord-Frankrijk en West-Duitschland, met de vermelding van de sluizen, afstanden, diepten, enz.. W. Seghers: Antwerpen. 237 pp., more

(1966). Schelde en Antwerpen: getuigenissen van een opgang. Gemeentekrediet van België: Brussel. 77 pp., more

(2006). Histoire maritime. Revue historique de Dunkerque et du littoral, 39. Société Dunkerquoise d'Histoire et d'Archéologie: Dunkerque. 406 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Political Declaration on energy cooperation between the North Seas Countries. [S.n.]: [s.l.]. 7 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Implementation of the political declaration on energy cooperation between the North Seas Countries. Support group 3 on support framework and finance for offshore wind projects - Work programme. [S.n.]: [s.l.]. 5 pp., more

Arnoys, R.; Ghyselbrecht, G. (2017). Nieuwpoort-bad 1902-1914: een draadloze geschiedenis. De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke: [s.l.]. 125 pp., more

Arnoys, R. et al. (2016). De schipperswinkel en de twee gezusters: historische notities over de binnenscheepvaart te Nieuwpoort en omstreken. Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke: [s.l.]. 123 pp., more

Berqueman, A. (1943). Les Musées belges de marine: dessins de Maurice Seghers. Historique et origine des collections publiques belges de marine. Nr. 545. Librairie Encyclopédique: Bruxelles. 74 pp., more

Billiet, L. (1999). Nieuwpoort-Bad vroeger en nu. [S.n.]: Nieuwpoort. 128 pp., more

Bly, F. (1910). Onze zeilvischsloepen: beschrijving der zeilvischsloepen in gebruik te Oostende, te Blankenberge en in De Panne. Tweede herziene en verbeterde druk. A. Siffer/Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde: Gent. 268 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBuck, B.H.; Langan, R. (Ed.) (2017). Aquaculture perspective of multi-use sites in the open ocean. Springer International Publishing: Cham. ISBN 978-3-319-51157-3. XXII, 404 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-51159-7, more

Dardel, E. (1941). La pêche harenguière en France: étude d'histoire économique et sociale. Presses Universitaires de France: Paris. 319 pp., more

de Beaucourt de Noortvelde, R. (1896). Monographie de Mariakerke-Bains, lez-Ostende anciennement "Albertus” aujourd'hui "Plage North" (avec plans). Grég. Neyts: Ostende. 72 pp., more

de Beaucourt de Noortvelde, R. (1898). Ravesy-sur-mer (via Ostende-Nieuport). Sa renaissance, son avenir, ses fondateurs.. Imprimerie Centrale Alb. Bouchery & Cie: Ostende. 62 pp., more

De Clercq, M.G.A. (1881). La pisciculture et le repeuplement des eaux belges. Ministère des Travaux Publics/Weissenbruch: Bruxelles. map + 47 pp., more

De Gievo, K. (1936). Geschiedenis van de visscherskapel O.L.Vr. ter Duinen te Breedene. Drukkerij Salens: Oostende. 42 pp., more

Debrock, W. (1994). De Oostendse kapers. De Lachende Visch: Oostende. 159 pp., more

Denucé, J. (1941). De Schelde. De Nederlandsche Boekhandel: Antwerpen. 20 ill; 65 pp., more

Denucé, J. (1944). De Vlaamsche en de Antwerpsche admiraliteit. Irmin, 5. De Burcht: Brussel. 80 pp., more

Dermul, Am. (1941). Het scheepvaartmuseum. Dienst voor Propaganda en Toerisme: Antwerpen. 16 ill; 39 pp., more

Diriken, P. (1987). Blauwe vogel geo-gids: Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke, Wulpen. Tuerlinckx: Averbode. 112 pp., more

Everaert, J. (1996). International conference on shipping, factories and colonization (Brussels, 24-26 November 1994). Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. ISBN 9065696474. 371 pp., more

Gysels, J. et al. (2015). Praktische gids voor de sieralgen van Vlaanderen. [S.n.]: [s.l.]. 93 pp., more

Hildebrandt, A.G.U. (1952). De Nederlandse visserij. De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen. Het Spectrum: Utrecht/Brussel. X-109 pp., more

Howes, H.W. (1944). De geschiedenis der Engelsch-Belgische betrekkingen. Lincolns-Prager: London. 32 pp., more

Krijgsman, H.W. (1930). Praktische scheepsbouw. Tweede herziene druk. Nijgh & Van Ditmar: Rotterdam. maps + 498 pp., more

Lapon, A. (1998). Tussen bouteur en inspit. Het leven aan boord van een sleepschip in de eerste helft van de 20ste eeuw. [S.n.]: Nieuwpoort. 74 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLemaire, L. (1927). Histoire de Dunkerque des origines à 1900. Imprimerie du Nord Maritime: Dunkerque. XI + 444 pp., more

Levecque, H. (1938). Herinneringen aan Nieuwpoort met geschiedkundige nota's over Diksmuide, Ieper, Oostende en Veurne. Walleyndruk: Brugge. 41 pp., more

Mollat, M. (1951). Comptabilité du port de Dieppe au XVe siècle. Librairie Armand Colin: Paris. 138 pp., more

Mollat, M. (Ed.) (1960). Le navire et l'économie maritime du nord de l'Europe du moyen-age au XVIIIe siècle: travaux du troisième colloque international d'histoire maritime tenu, les 30 et 31 mai 1958, à l'Académie de marine, avec la collaboration du commandant Denoix ... [et al].. S.E.V.P.E.N.: Paris. X + 178 pp., more

Mollat, M. et al. (1962). Les sources de l'histoire maritime en Europe, du moyen âge au XVIIIe siècle. Actes du 4e colloque international d'histoire maritime tenu à Paris du 20 au 23 mai 1959, avec la collaboration de MM. Paul Adam, Marc Benoist et Marc Perrichet. S.E.V.P.E.N.: Paris. 481 pp., more

Moreel, L. (1950). Grands marins dunkerquois. Librairie Demeyère: Dunkerque. 135 pp., more

Niitemaa, V. (1955). Das Strandrecht in Nordeuropa im Mittelalter. Suomalainen Tiedeakatemia-Academia Scientiarum Fennica: Helsinki. 416 pp., more

Nowé, J. (2018). Jacob de Meyere (1492-1552): vader van de Vlaamse geschiedschrijving & pastoor van Blankenberge. [S.n.]: Blankenberge. 74 pp., more

Saurin, E. (1954). Notes paléontologiques sur quelques calcaires à fusilinidés du Nord Viet-Nam. Archives geologiques du Viet-Nam, 1(1953). Le-Van-Tan: Hanoi. 30 pp., more

Schouteet, A. (1972). Catalogus van kaarten en plannen [Stadsarchief Brugge]. Gemeentebestuur Brugge: Brugge. 16 pl. + 71 pp., more

Shapin, S.; Schaffer, S. (2018). Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life. Princeton Classic 2018 (orig. 1985). Princeton University Press: Princeton/Oxford. ISBN 978-0691178165. LIV + 391 pp., more

Smith, W.L.; Chanley, M.H. (Ed.) (1975). Culture of marine invertebrate animals: Proceedings of the Conference on Culture of Marine Invertebrate Animal held in Greenport, New York, October 1972. Plenum Press: New York. ISBN 978-1-4615-8716-3. v, 338 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-1-4615-8714-9, more

Stockmans, F. (1960). Initiation à la paléobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes: guide de la salle des végétaux fossiles. Institut Royal des Sciences Naturellles de Belgique: Bruxelles. 222 pp., more

Teixeira, C.; Pais, J. (1976). Introdução à paleobotânica: as grandes fases da evolução dos vegetais. Derde druk. Livraria Escolar Editora: Lisbao. 210 pp., more

Van Beylen, J. (1961). Tentoonstelling Zeeland: schepen en scheepvaart. Nationaal Scheepvaartmuseum: Antwerpen. 71 pp., more

Van Beylen, J. (1981). Tentoonstelling Vlaamse maritieme achterglasschilderijen. Nationaal Scheepvaartmuseum: Antwerpen. 179 pp., more

Van Walle, W-P. (1938). La navigation intérieure en Belgique. Fonds de la Batellerie Rhénane Belge: Bruxelles. 359 pp., more

Top

ARTICLES & CHAPTERS

Amici Molluscarum

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJover-Capote, A.; Diez, Y.L. (2017). Abundancia de moluscos en mantos de macroalgas del mesolitoral rocoso en la costa suroriental de Cuba = Abundance of mollusks in macroalgal mantles of the intertidal rocky shore of the southeastern coast of Cuba. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCabrera-Guerrero, A.; Jover-Capote, A. (2017). Diversidad trófica de moluscos asociados a macroalgas en el sublitoral de la bahía de Santiago de Cuba. , more

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngUnger, W.S. (1929). De scheepvaart der Bretons naar de Walchersche Reede in de XVe en XVIe eeuw. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSmit, H.J. (1928). Handel en scheepvaart in het Noordzeegebied gedurende de 13e eeuw. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBiological Conservation

Aggenbach, C.J.S. et al. (2017). Does atmospheric nitrogen deposition lead to greater nitrogen and carbon accumulation in coastal sand dunes? , more

Wetzel, F.T. et al. (2018). Unlocking biodiversity data: Prioritization and filling the gaps in biodiversity observation data in Europe. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDeep-Sea Research, Part I. Oceanographic Research Papers

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCalero, B. et al. (2018). An uncommon or just an ecologically demanding species? Finding of aggregations of the brittle-star Ophiothrix maculata on the Northwest African slope. , more

Stasko, A.D. et al. (2018). Relationships between depth and δ15N of Arctic benthos vary among regions and trophic functional groups. , more

Duin

Zwart, F. (2018). De wulp op de Waddeneilanden: hoe lang nog? , more

Vertegaal, K. (2018). Duinbehoud in Zuid-Holland: tussen Noordwijk en Hoek van Holland. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEstuarine, Coastal and Shelf Science

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVuik, V. et al. (2018). Stem breakage of salt marsh vegetation under wave forcing: a field and model study. , more

Nakamoto, K. et al. (2018). Phylogenetically diverse macrophyte community promotes species diversity of mobile epi-benthic invertebrates. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFisheries Research

Verhelst, P. et al. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. , more

Emmerson, J.A. et al. (2018). The complexities and challenges of conserving common whelk (Buccinum undatum L.) fishery resources: Spatio-temporal study of variable population demographics within an environmental context. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifFishery Bulletin

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMollet, H.F. et al. (2000). Reproductive biology of the female shortfin mako, Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810, with comments on the embryonic development of lamnoids. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCheng, L.; Lewin, R.A. (1976). Goose barnacles (Cirripedia: Thoracica) on flotsam beached at La Jolla, California. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifGloria Maris

Monsecour, D.; Monsecour, K. (2018). Columbellidae (Mollusca: Gastropoda) from French Polynesia. , more

van Nieulande, F.; Vervoenen, M. (2018). Het kunstmatig verstevigen van fragiele fossiele en recente schelpen, zee-egels en kreeftachtigen in de collectie. , more

Holland, Historisch Tijdschrift

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLap, B.C.W. (1974). Ramtorenschip 2e klasse Buffel, 1868: eerste grote museumschip in Nederland? , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Dorp, J.; van de Voort, J.P. (1974). Het visserijmuseum te Vlaardingen. , more

(2017). ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort Greater North Sea Ecoregion. Version 2: 6 December 2017. ICES Advice, 14 November. ICES: Copenhagen. , 14 November

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2017). Sole (Solea solea) in Subarea 4 (North Sea), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2017). Plaice (Pleuronectes platessa) in Subarea 4 (North Sea) and Subdivision 20 (Skagerrak), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2017). Cod (Gadus morhua) in Subarea 4, Division 7.d, and Subdivision 20 (North Sea, eastern English Channel, Skagerrak), more

(1906). Les ports et leur fonction économique: tome premier. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. +1 map pp.,

Francotte, H. (1906). La fonction économique des ports dans l'Antiquité grecque, more

Eeckhout, G. (1906). Le port de Bruges au moyen âge, more

Laporte, H. (1906). Le port de Barry (Pays de Galles), more

Morisseaux, C. (1906). Le port de Beira (Afrique australe), more

De Rousiers, P. (1906). Les fonctions économiques de Liverpool, more

Dubois, E.; Theunissen, M. (1906). Anvers et la vie économique nationale, more

Blondel, G. (1906). Les ports et la vie économique en France et en Allemagne, more

(1907). Les ports et leur fonction économique: tome deuxième. Les ports et leur fonction économique, 2. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. pp.,

Eeckhout, G. (1907). Le port de Londres, more

Roersch, A. (1907). Le port de Délos, more

Charles, J. (1907). Le port de Rotterdam, more

Hanquet, J. (1907). Le port de Gênes au moyen âge, more

Blondel, G. (1907). Le port de Marseille, more

(1908). Les ports et leur fonction économique: tome troisième. Les ports et leur fonction économique, 3. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. pp.,

Theunissen, M. (1908). Le port moderne de Gênes, more

Léger, L.-Th. (1908). Le port d'Ostende, more

Gendebien, P. (1908). Le port de Jaffa, more

Morisseaux, C. (1908). Le port de Lisbonne, more

Blondel, G. (1908). Le port du Havre, more

De Rousiers, P.; Charles, J. (1908). Le port de Hambourg, more

Georlette, F.-A. (1908). Le port de Rio de Janeiro, more

Vanderstichele, A. (1908). Le port de Hankow, more

(1909). Les ports et leur fonction économique: tome quatrième. Les ports et leur fonction économique, 4. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. + maps pp.,

Charles, J. (1909). Les ports de Barcelone et de Bilbao, more

Theunissen, M. (1909). Le port de Buenos-Aires, more

Charles, J. (1909). Le port de Brême, more

Hagemans, P. (1909). Le port de New-York, more

Roersch, A. (1909). Le port de Pouzzoles, more

Fauvel, A.A. (1909). Le port de Shanghaï, more

Nyssens-Hart, J. (1909). Le port de Zeebrugge, more

(1910). Les ports et leur fonction économique: tome cinquième. Les ports et leur fonction économique, 5. Secrétariat de la Société Scientifique: Louvain. 5 vols. pp.,

Blondel, G. (1910). Le port de Rouen, more

Dewavrin, M. (1910). Le port de Montréal, more

Rondet-Saint, M. (1910). Les ports de Seattle et de Tacoma, more

Dewavrin, M. (1910). Les ports de Trieste, Fiume et Venise, more

Terlinden, C. (1910). Les ports de Venise au moyen âge, more

Meuwissen, J. (1910). Les ports du nord-est de l'Angleterre, more

Charles, J. (1910). L'administration des ports, more

Mansion, H. (1910). L'industrie des transports maritimes, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLimnology and Oceanography

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBorsje, B.W. et al. (2014). Formation and erosion of biogeomorphological structures: A model study on the tube-building polychaete Lanice conchilega. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSeitaj, D. et al. (2017). Sedimentary oxygen dynamics in a seasonally hypoxic basin. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCao, H. et al. (2018). Effects of sediment disturbance regimes on Spartina seedling establishment: Implications for salt marsh creation and restoration. , more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Drugs

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTurner, A. et al. (2018). Bioactive compounds isolated from neglected predatory marine gastropods. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngQin, G.-F. et al. (2018). Terpenoids from the soft coral Sinularia sp. collected in Yongxing Island. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMarine Pollution Bulletin

Mantelatto, M.C. et al. (2018). Invasion of aquarium origin soft corals on a tropical rocky reef in the southwest Atlantic, Brazil. , more

Rech, S. et al. (2018). Dispersal of alien invasive species on anthropogenic litter from European mariculture areas. , more

National Geographic Nederland-België

Pringle, H. (2017). De wijde wereld van de Vikingen. , more

Neijens, S. (2017). Noormannen in Dorestad. , more

Bale, R. (2017). China eist de zee op. Bij het spel om invloed in de Zuid-Chinese zee zijn de visstand en de biodiversiteit de verliezers. , more

Barnett, C. (2017). Veilige wateren. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeerJ

Saeedi, H. et al. (2018). Latitudinal and bathymetrical species richness patterns in the NW Pacific and adjacent Arctic Ocean. , more

Bosch , S. et al. (2018). Fit for purpose? Identifying and resolving quality issues with marine biodiversity datasets in R. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifProgress in Oceanography

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWall-Palmer, D. et al. (2018). Biogeography and genetic diversity of the atlantid heteropods. , more

Hauquier, F. et al. (2018). Regional-scale drivers of marine nematode distribution in Southern Ocean continental shelf sediments. , more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue de Paléobiologie

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEl-Nakhal, H.A. (2010). Anania, a new Cretaceous planktonic foraminiferal genus with meridional rugosity. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngInan, N. (1996). Selimina spinalis n.gen. n.sp., a new Upper Maastrichtian foraminifer from northeastern Turkey. , more

Ozkar, I.T. (1997). Spinogerina, a new genus from the Paleocene of northwest Turkey. , more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRevue du Nord

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGerme, J. (1962). Lieux de pêche et production du poisson à Boulogne-sur-mer. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDept, G. (1926). Les marchands flamands et le roi d'Angleterre (1154-1216). , more

Derville, A. (1984). Les origines de Gravelines et de Calais. , more

Derville, A. (1990). Une ville vers 1300: Calais. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDhondt, J. (1948). Développement urbain et initiative comtale en Flandre au XIe siècle. , more

Duvosquel, J.-M. (1994). Le chemin d'Ypres à Comines au début du XIVe siècle ou l'accès des Yprois à la Lys. , more

Le Patourel, J. (1951). L'occupation anglaise de Calais au XIVe siècle. , more

(2006). Histoire maritime. Revue historique de Dunkerque et du littoral, 39. Société Dunkerquoise d'Histoire et d'Archéologie: Dunkerque. 406 pp., 39

Sicking, L. (2006). Le lobby pêcheur flamand (1485-1559), more

van Royen, P.C. (2006). La marine marchande hollandaise, vers 1700, more

Pfister-Langanay, C.; Simpson, M. (2006). Dix rôles d'armement en course dunkerquois du XVIIIe siècle, more

Hoyau-Berry, A. (2006). Une source méconnue: les états des prises et rançons faites par les corsaires de Dunkerque durant la guerre d'Amérique, more

Galamé, R. (2006). Le maréchal de Rantzau (1609-1650) ou l'épopée d'un homme de guerre haut en couleur, more

Messiant, G. (2006). Un nouveau corpus d'orfèvrerie dunkerquoise (XVIIIe-XIXe siècles), more

Mennesson, G. (2006). Les Anglais à Dunkerque (1780-1850): des liens durables avec la ville, more

Ryckebusch, O. (2006). La petite enfance à l'hôpital général de la charité de Dunkerque au XVIIIe siècle, more

Goris, J.-M. (2006). Thomas O'Méara: un général méconnu, more

Tomasek, M. (2006). Une grande première pour la Société Dunkerquoise: l'exposition des Beaux-Arts de 1881, more

Pfister-Langanay, C. (2006). L'exhumation du corps de Jean Bart: le témoignage photographique, more

Vermesch, O. (2006). Le camp des dunes (mai-juin 1940): l'organisation terrestre de l'embarquement des troupes Françaises pendant l'opération Dynamo, more

Ryckebusch, O. (2006). Chronique du patrimoine. Activités des archives municipales (2001-2004), more

Broucke, C.; Steen, C. (2006). Chronique du musée des Beaux-Arts de Dunkerque, more

Dufour, A. (2006). Les acquisitions patrimoniales à la bibliothèque municipale, more

Fosse, G. et al. (2006). Bref bilan des opérations archéologiques menées dans l'arrondissement de Dunkerque en 2004, more

Revue Roumaine de Géologie

Neagu, T.; Cirnaru, P. (2001). Early Cretaceous benthic calcareous foraminifera from Southern Dobrogea, Romania: Part I. Superfamily Polymorphinacea. , more

Neagu, T. (2012). New species of agglutinated foraminifera from the Turonian deposits of the Intorsura Buzaului - Pietrosita area (Upper Buzau and Ialomita Valleys) . , more

Rotterdams Jaarboekje

Arkenbout, A.A. (1960). De bakens van de Maasmond in de jaren 1534-1548. , more

Hoek, C. (1965). De vuurbakens ter beveiliging van de scheepvaart in de middeleeuwen. , more

Overwater, A.M. (1973). Ruim 300 jaar Rotterdamse loodsdienst. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience of the Total Environment

Vandermarken, T. et al. (2018). Dioxins, furans and dioxin-like PCBs in sediment samples and suspended particulate matter from the Scheldt estuary and the North Sea Coast: comparison of CALUX concentration levels in historical and recent samples. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStelzenmüller, V. et al. (2018). A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifTijdschrift voor Geschiedenis

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBoelmans Kranenburg, H.A.H. (1959). De haringexport naar het Oostzeegebied in de 18e eeuw. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDoorman, G. (1956). Het haringkaken en Willem Beukels. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKranenburg, H.A.H.B. (1949). Het visserijbedrijf van de zijdenaars in de 15e en 16e eeuw. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGottschalk, M.K. E. (1953). Het verval van Brugge als wereldmarkt. , more

Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen

Lievense, P. (2006). Westerscheldetunnel: van levensader naar afvoerbuis. , more

Bakx, P. (2006). Strijden om vrije overzet Westerschelde anno 1958: Zeeuws-Vlamingen schrijven geschiedenis onder leiding van Honoré Josephus Colsen. , more

Burgers, S. (2006). De Westerschelde in portretten en poëzie (fotografie Ludo Goossens). , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifZootaxa

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHo, H.-C.; Van Heden, M. (2017). A new species of the sandperch genus Parapercis from the Philippines (Perciformes: Pinguipedidae). , more

Boxshall, G. (2018). The sea lice (Copepoda: Caligidae) of Moreton Bay (Queensland, Australia), with descriptions of thirteen new species. , more

Gravili, C. et al. (2018). A review of Paul Lassenius Kramp’s hydrozoan types (taxonomic status, location and condition of the material) and a biography of the Danish zoologist. , more

Top

 (2015). Marine and Freshwater Toxins Analysis, Fifth Joint Symposium and AOAC Task Force Meeting. Book of Abstracts. AOAC: Spain.

Andjelkovic, M. et al. (2015). Marine toxins in North Sea crabs (Cancer pagurus), more

Andjelkovic, M. et al. (2015). Effect of food processing on toxin content in scallops, more

Everaert, J. (1996). International conference on shipping, factories and colonization (Brussels, 24-26 November 1994). Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. ISBN 9065696474. 371 pp.

Everaert, J. (1996). Pourquoi les factoreries?, more

Prakash, O. (1996). The European factories in India: a blessing or a curse?, more

Gaastra, F.S. (1996). The role of British capital in financing the trade of the VOC-factory in Bengal, c. 1760-1795, more

Manning, C. (1996). Company money and private enterprise: the financing of French Asian trade 1719-1741, more

Parmentier, J. (1996). Factories and country trade: the role of the European factories in the intra-Asian trade during the first half of the 18th century, more

Raben, R. (1996). European periphery at the heart of the ocean: the Maldives, 17th-18th centuries, more

Everaert, J. (1996). Willem Bolts: India regained and lost. Indiamen, imperial factories and country-trade (1775-1785), more

Van Goor, J. (1996). Dutch factories in Asia (1600-1800): bridgeheads of political, economic and cultural interaction, more

Haudrère, P. (1996). Naissance d'un protectorat anglais et français dans l'Inde du sud au milieu du XVIIIe siècle, more

Bhattacharya, B. (1996). Porto Novo and the shipping in the Bay of Bengal in the mid-18th century, more

Degryse, K. (1996). The factories and hongs of the Ostend company: an assessment, more

Bugge, H. (1996). Mission and trade: the MEP in the 17th century Siam, more

De Lannoy, M. (1996). European soldiers in the service of Travancore in the eighteenth century, more

Lobo Cabrera, M. (1996). Trade and commerce between the Canary Islands and Guinea in the 16th century, more

Van Wiechen, P.J. (1996). A view of the colonial factories in the litoral area of Benin with a special reference to Dutch settlements: a pictorial essay, more

Hernæs, P.O. (1996). European fort communities on the Gold Coast in the era of the slave trade, more

Villiers, P. (1996). Station navale ou comptoirs? La présence militaire française à la côte d'Afrique occidentale de 1783 à 1790, more

Baesjou, R.; Emmer, P.C. (1996). The Dutch in West-Africa: shipping, factories and colonisation, 1800-1870, more

Frost, D. (1996). British imperial trade and west African Kru seamen, more

Schmitt, E. (1996). The aims of the Welser company in Venezuela, 1528-1556: trade, conquest, or colonization?, more

Enthoven, V. (1996). Suriname and Zeeland: fifteen years of Dutch misery on the wild coast, 1667-1682, more

Klooster, W. (1996). Curaçao, a Dutch factory in the Caribbean, more

Hacquebord, L. (1996). Whaling stations as bridgeheads for exploration of the Arctic regions in the sixteenth and seventeenth century, more

Van Der Velde, P. (1996). Dutch class: the Dutch language as vehicle to western science, more

Barend-Van Haeften, M.L. (1996). Travel literature at the time of the Dutch East India company, more

Moree, P. (1996). Some remarks on the lines of communication between Dutch factories in the East Indies and The Netherlands before 1800, more

Lyon, E.K. (1996). The transfer of technology from the Dutch republic to New Netherlands: forts, factories and cities as a beginning, more

À Campo, J.N.F.M. (1996). Peraho and Kapal: the interaction of traditional and modern shipping in colonial Indonesia, more

Parmentier, J. (1996). The Chameleon, more

Lederer, A. (1996). La colonie Belge du Guatémala, more

Top

NATURE PUBLISHING GROUP ToC

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature Geoscience

Walker, R.T. (2018). Grounded meets floating. , more

Bristow, L.A. (2018). Anoxia in the snow. , more

Hurley, R. et al. (2018). Microplastic contamination of river beds significantly reduced by catchment-wide flooding. , more

Konrad, H. et al. (2018). Net retreat of Antarctic glacier grounding lines. , more

Bianchi, D. et al. (2018). Global niche of marine anaerobic metabolisms expanded by particle microenvironments. , more

Sibrant, A.L.R. et al. (2018). Accretion mode of oceanic ridges governed by axial mechanical strength. , more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

 

Tollefson, J. (2018). Forecasting efforts target harmful plankton blooms. , more

Kwok, R. (2018). Ecology’s remote-sensing revolution. , more

Praetorius, S.K. (2018). North Atlantic circulation slows down. , more

Caesar, L. et al. (2018). Observed fingerprint of a weakening Atlantic Ocean overturning circulation. , more

Shi, M. et al. (2018). The evolutionary history of vertebrate RNA viruses. , more

Thornalley, D.J.R. et al. (2018). Anomalously weak Labrador Sea convection and Atlantic overturning during the past 150 years. , more

Schiermeier, Q. (2018). Great Barrier Reef saw huge losses from 2016 heatwave. , more

Martins, M.J.F. et al. (2018). High male sexual investment as a driver of extinction in fossil ostracods. , more

Svendsen, J.C. et al. (2018). World Heritage Site fish faces extinction. , more

 

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific American

 

Mitra, A. (2018). The perfect beast. , more

Moulton, D. E. et al. (2018). How seashells take shape. , more

Top

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSCIENCE ToC

Schipper, J. et al. (2008). The status of the world's land and marine mammals: diversity, threat, and knowledge. , more

Earle, S.A. et al. (2018). Ocean deoxygenation: Time for action. , more