VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 757
9 February, 2018


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be
searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to
libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature Publishing Group ToCScience ToCReportsReprintsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBeyen, B. (2011). Zeldzame en karakteristieke broedvogels in de duinen aan de West- en Middenkust in 2010. [S.n.]: [s.l.]. 57 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBonte, D. (2006). De Harkwesp in de kustduinen. Bedreigd door begrazing en recreatie? Natuur.Focus 5(3): 87-90, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBonte, D.; Dekoninck, W.E.J. (2002). Beïnvloeden mierennesten de verspreiding van planten in matig voedselrijke duinen? Resultaten uit Oostduinkerke. Natuur.Focus 1(2): 61-64, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBonte, D.; Maes, D. (2006). Ongewervelden in de Vlaamse duinen: Waarom 5 doelsoorten meer zeggen dan 1. Natuur.Focus 5(3): 76-80, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCranford, P. et al. (2012). An ecosystem-based approach and management framework for the integrated evaluation of bivalve aquaculture impacts. Aquaculture Environment Interactions 2: 193-213. https://hdl.handle.net/10.3354/aei00040, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegraer, S.; Hostens, K. (2016). Assessment of the conservation value of the Vlakte van de Raan Site of Community Interest. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Directorate Natural Environment: Brussels. 16 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHeymenss, J. et al. (1660). Apologie pour donner satisfaction au publicq contre et sur le libel diffamatoir mis au jour par le cosmographe Michel Florens van Langren sur la melioration de l'Havre de la Ville d'Ostende. Gille Stryckwant: Bruxelles. 28 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJalink, L. (2011). Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse waterleidingduinen: De resultaten van bijna 10 jaar monitoring. [S.n.]: Amsterdam. 78 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKerckhof, F. et al. (2018). First European record of the invasive barnacle Balanus glandula Darwin, 1854. Bioinvasions Records 7(In press): [1-11], more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSoetaert, M.; Verschueren, B. (2015). Reduceren van bijvangst in sleepnetvisserij door middel van een eBRP, oftewel een ontsnappingspaneel met elektrische pulsen. Rederscentrale September 2015: 18-19, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThoon, D. (2016). Meetnet Vlaamse kust - broersbank: Belang voor het Masterplan Kustveiligheid [Presentation]. MDK- Afdeling Kust: Oostende. 11 pp pp., more

Van Hoey, G. et al. (2015). Ecosystem status and indicators: the way it can, should and will work!, in: Scientific symposium 2015: “Tools for assessing status of European aquatic ecosystems”. Programme and abstracts. pp. 31-32, more

Vantorre, M. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de Haven van Zeebrugge: Eindverslag – Hoofdstuk II: Verband tussen maximaal toelaatbare significante golfhoogte en inzetbaarheid. Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 17 pp., more

Vantorre, M.; van Zwijnsvoorde, T. (2016). Zeewaartse binnenvaartverbinding voor Zeebrugge: Berekening van de scheepsreponsies voor scenario T0, E1 en F1.: Vaarroute doorheen opening in de oostelijke dam en aanleg golfwerende constructies. Faculteit Ingenieurswetenschappen – EA15 – Afdeling Maritieme Techniek/Technologiepark Zwijnaarde: Gent. 73 pp., more

Vantorre, M. et al. (2005). Haalbaarheidsstudie estuair containervervoer als hinterlandverbinding voor de Haven van Zeebrugge: Eindverslag - Hoofdstuk III: Vereenvoudigde risicoanalyse voor geselecteerde scheepsconfiguraties. Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 76 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVercoutere, B. et al. (2002). Slakken bijten in het zand: Veranderingen in de verspreiding van slakken in de Belgische kustduinen. Natuur.Focus 4(1): 132-136, more

Verelst, K. et al. (2006). Bepaling van een directionele correlatie voor golfhoogte en golfrichting ten behoeve van de estuaire vaart. WL Rapporten, 765/19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + figures, appendices pp., more


VLIZ PUBLICATIONS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVandegehuchte, M. et al. (2018). VLIZ Research Framework. VLIZ Special Publication, 80. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. 68 pp. , more

Top

BOOKS & MONOGRAPHS

(1839). Beschryving der vereenigde wateringen van Eyensluys en Groot-Reygarsvliet, bevattende alle de waterloopen, wegen, bruggen en duykers; benevens alle andere voorwerpen, last van onderhoud dezes wateringen by elk begin afzonderlyk aengehaeld. Drukkery van Felix De Pachtere: Brugge. 184 pp., more

Crombé, P.; Herremans, D. (2017). De Schelde. Stroom in verandering: Mens, landschap en klimaat van prehistorie tot nu. Snoeck: [s.l.]. ISBN 9789461613820. 133 pp., more

Davis Jr., R.A. (Ed.) (1994). Geology of Holocene barrier island systems. Springer-Verlag: Berlin. ISBN 978-3-642-78362-3. vii, 464 pp. https://hdl.handle.net/1 0.1007 /978~3-642-78360-9, more

De Nil, B. et al. (2016). Naar een collectieplan in 6 stappen: Een leidraad voor bibliotheek en archief. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw: Brussel. 36 pp., more

De Scute vzw (2017). De Scute 1992-2017: 25 jaar passie voor maritiem erfgoed. De Scute vzw: Blankenberge. 48 pp., more

Ehrensvärd, U. et al. (Ed.) (1996). Mare Balticum: 2000 Jahre Geschichte der Ostsee. Otava: Helsinki. ISBN 9511139959. 287 pp., more

Fontenay, M. (2010). La Méditerranée entre la croix et le croissant: Navigation, commerce, course et piraterie (XVIe-XIXe siècle). Classiques Garnier: Parijs. ISBN 9782812400902. 425 pp., more

Griffaton, M.-L. (Ed.) (2013). Ports d'Europe: en quête de nouveaux mondes. Lowyck/Musée Portuaire: Oostende. ISBN 9782951386075. 208 pp., more

Guleij, R. et al. (2017). Het Grote VOC Boek. Derde druk. WBOOKS: Zwolle. ISBN 9789462581777. 205 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHeymenss, J. et al. (1660). Apologie pour donner satisfaction au publicq contre et sur le libel diffamatoir mis au jour par le cosmographe Michel Florens van Langren sur la melioration de l'Havre de la Ville d'Ostende. Gille Stryckwant: Bruxelles. 28 pp., more

Martinic, M. (1988). Magallanes, Al Sur De America = The Land of Magellan. Museo Chileno Arte Precolombino: Santiago. ISBN 9562430103. 67 pp., more

Parmentier, J.; Laarhoven, R. (2009). De avonturen van een VOC-soldaat: Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Derde druk. Walburg Pers: Zutphen. ISBN 9789057301940. 208 pp., more

Pauly, A. (2016). Les espèces du genre Sphecodes Latreille, 1804, en Belgique (Hymenoptera, Apoidea, Halictidae): Document de travail du projet BELBEES. [S.n.]: [s.l.]. 93 pp., more

Shroder, J.F. (Ed.) (2013). Treatise on geomorphology. Elsevier/Academic Press: London, San Diego. ISBN 978-01237-4739-6. 6386 pp., more

Top

ARTICLES & CHAPTERS

Diviacco, P. et al. (Ed.) (2015). Collaborative knowledge in scientific research networks. IGI Global: Hershey. ISBN 978-1-4666-6567-5. 461 pp.

Van Heteren, S.v.H.; Van Lancker, V. (2015). Collaborative seabed-habitat mapping: Uncertainty in sediment data as an obstacle in harmonization, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCoral Reefs

Welsh, J.Q. et al. (2012). Performance of remote acoustic receivers within a coral reef habitat: implications for array design. , more

Grober-Dunsmore, R. et al. (2007). Reef fish and habitat relationships in a Caribbean seascape: the importance of reef context. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDe Strandvlo: Driemaandelijks Tijdschrift van De Strandwerkgroep België

De Blauwe, H.; Fabrice, A. (2017). Mosdiertjes (Bryozoa) op riemwiervoetjes (Himanthalia elongata), aangespoeld in de nazomer van 2017 op Belgische stranden. , more

Verhaeghe, F. (2017). Analyse van aangespoelde roggenkapsels op het Bretoense eiland Île de Ré. , more

Jonckheere, I. (2017). Opvallende strandvondsten op de stranden van de Westkust - 15 september tot 30 november 2017. , more

Kerckhof, F. et al. (2017). De Amerikaanse brakwaterstrandschelp Rangia cuneata (G. B. Sowerby, 1832), aangetroffen in Frankrijk. , more

Vanhaelen, M.-T. (2017). Mooie zeezomerwaarnemingen in 2016 te Koksijde (Sint-André). , more

Bordogna, G.; Carrara, P. (Ed.) (2018). Mobile information systems leveraging volunteered geographic information for Earth observation. Earth Systems Data and Models. Springer: Cham. ISBN 978-3-319-70877-5. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-70878-2

De Tré, G. et al. (2018). Data quality assessment in volunteered geographic decision support, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifEstuarine, Coastal and Shelf Science

Langhamer, O. et al. (2009). Artificial reef effect and fouling impacts on offshore wave power foundations and buoys - a pilot study. , more

Abecasis, D.; Erzini, K. (2008). Site fidelity and movements of gilthead sea bream (Sparus aurata) in a coastal lagoon (Ria Formosa, Portugal). , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifJournal of Fish Biology

Righton, D. et al. (2006). A field and experimental evaluation of the effect of data storage tags on the growth of cod. , more

Barletta-Bergan, A. et al. (2002). Community structure and temporal variability of ichthyoplankton in North Brazilian mangrove creeks. , more

Coates, D.R. (1973). Coastal geomorphology: A Proceedings volume of the Third Annual Geomorphology Symposia Series, held at Binghamton, New York, September 28-30, 1972. Publications in Geomorphology. State University of New York: Binghamton. 404 pp.

Hayes, M.O. (1973). The investigation of form and processes in the coastal zone, more

Rederscentrale: Informatieblad der Belgische Reders ter Zeevisserij

Sys, K. et al. (2014). VALDUVIS. Duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse visserij. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSoetaert, M.; Verschueren, B. (2015). Reduceren van bijvangst in sleepnetvisserij door middel van een eBRP, oftewel een ontsnappingspaneel met elektrische pulsen. , more

Top

(1977). Coastal sediments '77: Fifth symposium of the Waterway, Port, Coastal and Ocean Division of ASCE, Charleston, South Carolina, November 2-4, 1977. American Society of Civil Engineers (ASCE): New York. 1133 pp.

Nummedal, D. et al. (1977). Tidal inlet variability – Cape Hatteras to Cape Canaveral, more

Davis Jr., R.A. (Ed.) (1994). Geology of Holocene barrier island systems. Springer-Verlag: Berlin. ISBN 978-3-642-78362-3. vii, 464 pp. https://hdl.handle.net/1 0.1007 /978~3-642-78360-9

Davis Jr., R.A. (1994). Barrier island systems — a geologic overview, more

Griffaton, M.-L. (Ed.) (2013). Ports d'Europe: en quête de nouveaux mondes. Lowyck/Musée Portuaire: Oostende. ISBN 9782951386075. 208 pp.

Jiménez, D.J. (2013). Cartes marines de l'école cartographique de Majorque, more

Imhof, D. (2013). Cristophe Plantin, Éditeur des cartes et atlas de Gérard Mercator et d'Abraham Ortelius, à Anvers au XVIe siècle, more

Griffaton, M.-L. (2013). Bêtes de curiosité ou l'introduction d'animaux exotiques, more

Parmentier, J. (2013). L'or blanc. Le sucre et l'essor des villes portuaires européennes, du XIIe au XVIIe siècle, more

Parmentier, J. (2013). Un port libre et tolérant. Dunkerque et les baleiniers de Nantucket, 1776-1797, more

Parmentier, J. (2013). Anvers, une ville aux multiples visages, du XVIe au XXe siècle, more

Litwin, J. (2013). Gdansk, un port majeur de la ligue hanséatique, more

Leyssens, A. (2013). La manutention portuaire à Dunkerque au XVIIIe siècle ou l'introduction de la modernité, more

Paardenkooper, K. (2013). Le conteneur maritime, le port de Rotterdam et la mondialisation, more

Buti, G. (2013). Exploration des profondeurs sous-marines: de la curiosité à l'innovation technique, more

Klein, B.; Mackenthun, G. (Ed.) (2004). Sea changes: Historicizing the ocean. Routledge: New York. ISBN 9780415946513. 219 pp.

Dening, G. (2004). Deep times, deep spaces: Civilizing the sea, more

Smith, V. (2004). Costume changes: Passing at sea and on the beach, more

Warren, J.-F. (2004). The global economy and the Sulu Zone, more

Chappell, D. (2004). Ahab's boat: Non-European seamen in western ships of exploration and commerce, more

Klein, B. (2004). Staying afloat: Literary shipboard encounters from Columbus to Equiano, more

Rediker, M. (2004). The Red Atlantic; or, "a terrible blast swept over the heaving sea", more

Mackenthun, G. (2004). Chartless voyages and protean geographies: Nineteenth-century American fictions of the Black Atlantic, more

Pettinger, A. (2004). "At sea - Coloured passenger", more

Armstrong, T. (2004). Slavery, insurance, and sacrifice in the Black Atlantic, more

Hulme, P. (2004). Cast away: The uttermost parts of the Earth, more

Meftah, M. et al. (Ed.) (2013). Proceedings of 2013 IAHR World Congress. International Association for Hydro-Environment Engineering and Research: Chengdu. ISBN 978-7-894145-88-8.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStive, M. et al. (2013). The sand engine: A solution for the Dutch Delta in the 21st Century?, more

Shroder, J.F. (Ed.) (2013). Treatise on geomorphology. Elsevier/Academic Press: London, San Diego. ISBN 978-01237-4739-6. 6386 pp.

McBride, R.A. et al. (2013). Morphodynamics of barrier systems: A synthesis, more

Top

NATURE PUBLISHING GROUP ToC

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

Nield, T. (2018). Epiphanies of the edgelands. , more

Corkeron, P.; Kraus, S.D. (2018). Baleen whale species on brink of extinction. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNolasco, R. et al. (2018). Independent estimates of marine population connectivity are more concordant when accounting for uncertainties in larval origins. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPeluso, L. et al. (2018). Contemporary and historical oceanographic processes explain genetic connectivity in a Southwestern Atlantic coral. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngJyothibabu, R. et al. (2018). Mud Banks along the southwest coast of India are not too muddy for plankton. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSteinig, S. et al. (2018). Sahel rainfall strength and onset improvements due to more realistic Atlantic cold tongue development in a climate model. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCho, H.-M. et al. (2018). Radium tracing nutrient inputs through submarine groundwater discharge in the global ocean. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWu, C. et al. (2018). Nitrogen fixation by Trichodesmium and unicellular diazotrophs in the northern South China Sea and the Kuroshio in summer. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSalmeán, A.A. et al. (2018). Double blind microarray-based polysaccharide profiling enables parallel identification of uncharacterized polysaccharides and carbohydrate-binding proteins with unknown specificities. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMassé, A. (2018). Early skeletal colonization of the coral holobiont by the microboring Ulvophyceae Ostreobium sp. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDong, L.; McPhaden, M.J. (2018). Unusually warm Indian Ocean sea surface temperatures help to arrest development of El Niño in 2014. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGittings, J.A. et al. (2018). Impacts of warming on phytoplankton abundance and phenology in a typical tropical marine ecosystem. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZhu, W. et al. (2018). A missing link in the estuarine nitrogen cycle?: Coupled nitrification-denitrification mediated by suspended particulate matter. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNa, G. et al. (2018). The effect of environmental factors and migration dynamics on the prevalence of antibiotic-resistant Escherichia coli in estuary environments. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMorioka, Y. et al. (2018). Decadal climate predictability in the southern Indian Ocean captured by SINTEX-F using a simple SST-nudging scheme. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYoon, S.-T. et al. (2018). Re-initiation of bottom water formation in the East Sea (Japan Sea) in a warming world. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRysgaard, S. et al. (2018). High geothermal heat flux in close proximity to the Northeast Greenland Ice Stream. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLeón-Muñoz, J. et al. (2018). Hydroclimatic conditions trigger record harmful algal bloom in western Patagonia (summer 2016). , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAchterberg, E.P. et al. (2018). Iron biogeochemistry in the high latitude North Atlantic Ocean. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVopel, K. et al. (2018). Effects of CO2 enrichment on benthic primary production and inorganic nitrogen fluxes in two coastal sediments. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKalenitchenko, D. et al. (2018). The early conversion of deep-sea wood falls into chemosynthetic hotspots revealed by in situ monitoring. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLang, S.Q. et al. (2018). Deeply-sourced formate fuels sulfate reducers but not methanogens at Lost City hydrothermal field. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSilbiger, N.J.; Sorte, C.J.B. (2018). Biophysical feedbacks mediate carbonate chemistry in coastal ecosystems across spatiotemporal gradients. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEgerton, J.P. et al. (2018). Hydroacoustics as a tool to examine the effects of Marine Protected Areas and habitat type on marine fish communities. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngUthicke, S. et al. (2018). Effects of larvae density and food concentration on Crown-of-Thorns seastar (Acanthaster cf. solaris) development in an automated flow-through system. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBruneau, N. et al. (2018). Impact of wave whitecapping on land falling tropical cyclones. , more

Top

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSCIENCE ToC

Yang, H. et al. (2018). Transport expansion threatens the Arctic. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScience Advances

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKipp, L.E. et al. (2018). Increased fluxes of shelf-derived materials to the central Arctic Ocean. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngLudvigsen, M. et al. (2018). Use of an Autonomous Surface Vehicle reveals small-scale diel vertical migrations of zooplankton and susceptibility to light pollution under low solar irradiance. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCarey, R. et al. (2018). The largest deep-ocean silicic volcanic eruption of the past century. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaira, T. et al. (2018). Monitoring reservoir response to earthquakes and fluid extraction, Salton Sea geothermal field, California. , more

Top

REPORTS

Daniel, C.; Wyss, E. (2007). Zum Auftreten der Amerikanischen Kirschfruchtfliege in der Nordwestschweiz und im Tessin. FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Switzerland: Schweiz. 3 pp., more

Depestele, J.; Van Hoey, G. (2012). Beoordeling boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone. ILVO Mededeling, 121. ILVO: Oostende. 17 pp., more

Koeman, R.P.T. et al. (2010). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2009. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2010-004A. Koeman en Bijkerk: Haren. 131 pp., more

Koeman, R.P.T. et al. (2010). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2009. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2010-004. Koeman en Bijkerk: Haren. 167 pp., more

Mulderij, G. et al. (2011). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2010. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2011-018. Koeman en Bijkerk: Haren. 169 pp., more

Mulderij, G. et al. (2011). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2010. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2011-018A. Koeman en Bijkerk: Haren. 125 pp., more

Mulderij, G. et al. (2012). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2011. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2012-008. Koeman en Bijkerk: Haren. 103 pp., more

Mulderij, G. et al. (2012). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2011. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2012-007. Koeman en Bijkerk: Haren. 174 pp., more

Mulderij, G. et al. (2013). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2012. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2013-029. Koeman en Bijkerk: Haren. 162 pp., more

Mulderij, G. et al. (2013). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2012. Kite-diagrammen. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2013-030. Koeman en Bijkerk: Haren. 127 pp., more

Mulderij, G. et al. (2008). Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2008. Tussentijds verslag januari — juni. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2008-112. Koeman en Bijkerk: Haren. 46 pp., more

Polet, H. et al. (2013). Netinnovatie langoustinevisserij. ILVO Mededeling, 130. ILVO: Oostende. , more

Van der Biest, K. et al. (2017). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: Deel I. Functionele beschrijving kustecosysteem en ecosysteemdiensten. eCOAST Rapport = eCOAST Report, 2014016-1. eCOAST Research Centre/Wageningen University Research/ECOBE: Oostende. 176 pp., more

Verschueren, B. et al. (2014). Evaluatie van een seizoen pulsvisserij op garnaal met HA 31. ILVO Mededeling, 157. Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek: Oostende. 104 pp., more

Top

REPRINTS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAdriana Gracia, C. et al. (2017). Use of ecosystems in coastal erosion management. Ocean Coast. Manag. Online first. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2017.07.009, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifAfonso, P. et al. (2016). Contrasting movements and residency of two serranids in a small Macaronesian MPA. Fish. Res. 177: 59-70. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2015.12.014, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBackalov, I. (2010). Probabilistic safety of estuary vessels based on non-linear rolling in wind and waves. International Journal of Maritime Engineering 152(Part A1): A1-A8, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBéguer-Pon, M. et al. (2018). Tracking anguillid eels: five decades of telemetry-based research. Mar. Freshw. Res. 69(2): 199-219. https://hdl.handle.net/10.1071/mf17137, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBell, J.D. et al. (2008). A new era for restocking, stock enhancement and sea ranching of coastal fisheries resources. Rev. Fish. Sci. 16(1-3): 1-9. https://hdl.handle.net/10.1080/10641260701776951, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifBromley, P.J. et al. (1997). Diel feeding patterns and the development of food webs in pelagic 0-group cod (Gadus morhua L.), haddock (Melanogrammus aeglefinus L.), whiting (Merlangius merlangus L.), saithe (Pollachius virens L.), and Norway pout (Trisopterus esmarkii Nilsson) in the northern North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 54(5): 846-853. https://hdl.handle.net/10.1006/jmsc.1996.0211, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDavies, J.L. (1964). A morphogenic approach to world shorelines. Z. Geomorphol. 8: 127-142, more

Gierloff-Emden, H.-G. (1961). Nehrungen und Lagunen: Gesetzmäßigkeiten ihrer Formenbildung und Verbreitung. Petermanns geogr. Mitt. 105: 81-92, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKessel, S.T. et al. (2014). A review of detection range testing in aquatic passive acoustic telemetry studies. Rev. Fish Biol. Fish. 24(1): 199-218. https://hdl.handle.net/10.1007/s11160-013-9328-4, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMulhern, J.S. et al. (2017). Is barrier island morphology a function of tidal and wave regime? Mar. Geol. 387: 74-84. https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2017.02.016, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMylonas, C.C. et al. (2005). Comparative efficacy of clove oil and 2-phenoxyethanol as anesthetics in the aquaculture of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) at different temperatures. Aquaculture 246(1-4): 467-481. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquaculture.2005.02.046, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPedersen, M.W. et al. (2008). Geolocation of North Sea cod (Gadus morhua) using hidden Markov models and behavioural switching. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 65(11): 2367-2377. https://hdl.handle.net/10.1139/F08-144, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPierrot, D. et al. (2009). Recommendations for autonomous underway pCO2 measuring systems and data-reduction routines. Deep-Sea Res., Part II, Top. Stud. Oceanogr. 56(8-10): 512-522. https://hdl.handle.net/10.1016/j.dsr2.2008.12.005, more

Polet, H. (2001). The discarding problem in the North Sea brown shrimp (Crangon crangon) fishery. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 66(4): 333-334, more

Ray, P.K. et al. (1973). Multi-level cuspate features on microtidal barrier beaches. Abstr. Program - Geol. Soc. Am. 5(7): 776-777, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifRimet, F. et al. (2018). Do we similarly assess diversity with microscopy and high-throughput sequencing? Case of microalgae in lakes. Org. Divers. Evol. Online first. https://hdl.handle.net/10.1007/s13127-018-0359-5, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSelby, T.H. et al. (2016). Can you hear me now? Range-testing a submerged passive acoustic receiver array in a Caribbean coral reef habitat. Ecol. Evol. 6(14): 4823-4835. https://hdl.handle.net/10.1002/ece3.2228, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSleurs, W.J.M. (1996). A revision of the recent species of the genus Stosicia (Gastropoda: Rissoidae). Meded. Kon. Acad. Wet. Lett. Kunst. Klasse der Wet. 58(1): 115-158, figs. 1-19, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifStive, M.J.F. et al. (2013). A new alternative to saving our beaches from sea-level rise: The sand engine. J. Coast. Res. 29(5): 1001-1008. https://hdl.handle.net/10.2112/jcoastres-d-13-00070.1, more

Top

THESES

Bigagli, E. (2017). Marine complex adaptive systems: Theory, legislation and management practices. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 9789463431255. 161 pp. , more

Dekoninck, M. (2017). Romeinse zoutproductie in de civitas Menapiorum: Een studie naar het technologische proces op de zoutproductiesites aan de hand van het briquetage-aardewerk uit de regio Zeebrugge-Dudzele . MA Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 206 pp. , more

Lodewijks, E. (2017). Potential human health effects of phycotoxins in marine bioaerosols. MSc Thesis. Ghent University, Faculty Bioscience Engineering: Gent. 73 pp. , more

Top


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2018
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute


Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png

@VLIZBib

 

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid