VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 745
13 October, 2017


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be
searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to
libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png   Follow us @VLIZBib


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature Publishing Group ToCScience ToC ReportsReprintsTheses


http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer Reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Environmental impact report for the extraction of marine aggregates in control zones 1, 2 and 3 in the Belgian part of the North Sea. ARCADIS Belgium/Zeegra | Coastal Division | Maritime Access Division: Brussel. 24 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Baggerwerken in Vlaanderen: Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, maart 2016. Rekenhof: Brussel. 78 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Natura 2000 Vlakte van de Raan - Beheerplan maart 2016. Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken: Den Haag. 96 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: Maatregelenprogramma. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 118 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBelgische Staat (2016). Ontwerp Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023): Habitat- en Vogelrichtlijn. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Leefmilieu: Brussel. 43 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCompagnie des Polders de l'Escaut oriental (1851). Concession de terres à endiguer en Zélande, près d'Anvers. Imp. de J. Delfosse: Bruxelles. 68, 1 map pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Garcia de la Vega, D. (1867). La Hollande et les traités à propos des barrages de l'Escaut oriental et du sloe. Etude de droit international. Aug. Decq: Bruxelles. 13 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDegraer, S. et al. (Ed.) (2015). WinMon Activity Report 2013-2014. Operational Directorate Natural Environment: Brussel. 39 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGorick, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ) (2017). 500 Years of Ocean Change. Produced in cooperation with the Oceans Past Initiative, Oceans Past Platform and ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries WGHIST. 'Sea Change' Ocean Literacy Project: [s.l.]. 1 sheet pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifKéver, L. et al. (2016). Passive acoustic recording of Ophidion rochei calling activity in Calvi Bay (France). Mar. Ecol. (Berl.) 37(6): 1315-1324. https://hdl.handle.net/10.1111/maec.12341, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMaes, F.; Cliquet, A. (1996). Het Belgisch beleid inzake de bescherming van de Noordzee. Project in het kader van het Impulsprogramma Zeewetenschappen. Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. Onder leiding van E. Somers. Universiteit Gent. Vakgroep Internationaal Publiekrecht: Gent. 3 volumes pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMerckx, J.-P. (2016). De Vlaamse havens: Feiten, statistieken en indicatoren voor 2015. Vlaamse Havencommissie: Brussel. 154 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPavloudi, C et al. (2017). Sediment microbial taxonomic and functional diversity in a natural salinity gradient challenge Remane’s “species minimum” concept. PeerJ 5: e3687. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.3687, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Lansberge, J.W. (1867). Réponse à un diplomate belge par l'auteur de la brochure intitulée à propos du barrage de l'Escaut. Martinus Nijhoff: La Haye. 16 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVrebos, D. et al. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., more


VLIZ PUBLICATIONS

(2017). Planeet Zee lespakket: Ecosysteemdiensten Oceaan. Online lespakket. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 modules (pdf) pp. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDevriese, L.; Janssen, C. (2017). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2017_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-34-4. 26 pp. , more

Rappé, K. (Ed.) (2017). ROV Genesis, de onderwaterrobot van het VLIZ. Animatiefilm (Engels gesproken; stem: Emily Steel). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 01:28 min. pp. , more

Rappé, K.; Verhelst, P. (Ed.) (2017). Zenderonderzoek bij paling in België. Animatiefilm. Productie Lifewatch Belgium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3:03 min. pp. , more

Top

BOOKS & MONOGRAPHS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAndreone, G. (Ed.) (2017). The future of the Law of the Sea: Bridging gaps between national, individual and common interests. Springer International Publishing: Cham. ISBN 978-3-319-51274-7. xx, 269 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-51274-7, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBarbieri, R. et al. (2015). Freshwater fishes and lampreys of Greece. Monographs on Marine Sciences, 8. Hellenic Centre for Marine Research: Athens. ISBN 978-960-9798-06-8. 129 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEuzen, A. et al. (Ed.) (2017). The ocean revealed. CNRS Éditions: Paris. ISBN 978-2-271-11907-0. 321 pp., more

Fisher, S. (Ed.) (1994). Man and the maritime environment. Exeter Maritime Studies, 9. University of Exeter Press: Exeter. ISBN 0-85989-393-6. x, 233 pp., more

Fisher, S. (Ed.) (1997). Recreation and the sea. University of Exeter Press: Exeter. ISBN 0-85989-540-8. ix, 181 pp., more

Jean sur Mer (2017). Zot van de Noordzee: vis in de hoofdrol, van Duinkerke tot den Helder. Manteau/WPG Uitgevers België: Antwerpen. ISBN 978-90-223-343-1-7. 191 pp., more

Kraft, G.T. (2007). Marine benthic algae of Lord Howe Island and the southern Great Barrier Reef: I. Green algae. Algae of Australia Series. Australian Biological Resources Study/CSIRO Publishing: Canberra. ISBN 978-0-643-09432-1. 347 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarine Biological Association of the United Kingdom (1907). Second report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. International Fishery Investigations. Reports, 1904-1905(Part I). Darling & Son: London. 348 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarine Biological Association of the United Kingdom (1909). Second report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. Part II (Including observations to 1908). International Fishery Investigations. Reports, 1904-1905. Darling & Son: London. 345, plates 1-8 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarine Biological Association of the United Kingdom (1911). Third report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. International Fishery Investigations. Reports, 1906-1908. HMSO: London. 282 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNorth Sea Fisheries Investigation Committee (1909). Fourth report (Northern Area) on fishery and hydrographic investigations in the North Sea and adjacent waters. 1906-1908. Hydrography. Conducted for the Fishery Board for Scotland In Co-Operation with the International Council for the Exploration of the Sea, under the Superintendence of D'Arcy Wentworth Thompson. Darling & Son: London. 196 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNorth Sea Fisheries Investigation Committee (Ed.) (1908). Third report (Northern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. 1904-1906[7]. Statistical Papers. Conducted for the Fishery Board for Scotland In Co-Operation with the International Council for the Exploration of the Sea, under the Superintendence of D'Arcy Wentworth Thompson. Darling & Son: London. 295 pp., more

Ohtsuka, S. et al. (Ed.) (2015). Marine protists: Diversity and dynamics. Springer Japan: Tokyo. ISBN 978-4-431-55129-4. ix, 684 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-4-431-55130-0, more

Papaconstantinou, C. (2002). Developing of the specifications of a monitoring system for fisheries resources. Monographs on Marine Sciences, 5. National Centre for Marine Research: Athens. ISBN 960-86651-5-9. 305 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngParent, A. (1863). Du commerce de Belgique à propos de l'affranchissement de l'Escaut. Em. Devroye, Imprimeur du Roi: Bruxelles. 205 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Lansberge, J.W. (1867). A propos du barrage de l'Escaut. Deuxième édition. Augmentée d'une carte explicative. Martinus Nijhoff: La Haye. 24, 1 map pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Lansberge, J.W. (1867). Réponse à un diplomate belge par l'auteur de la brochure intitulée à propos du barrage de l'Escaut. Martinus Nijhoff: La Haye. 16 pp., more

Top

ARTICLES & CHAPTERS

Bollettino della Societa dei Naturalisti in Napoli

Soppelsa, O. et al. (2003-2004). Prime segnalazioni di Nodilittorina punctata (Gmelin, 1791) per il golfo di Salerno, il golfo di Napoli ed i litorali laziali (Tirreno centro-meridionale). , more

Soppelsa, O. et al. (2005-2006). Un esemplare teratologico di Rissoa variabilis (von Muehlfeldt, 1824) (Mollusca, Gastropoda, Rissoidae) con doppio peristoma. , more

Cahiers ORSTOM : Série Océanographie

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHumes, A.G.; Frost, B.W. (1964). New lichomolgid copepods (Cyclopoida) associated with alcyonarians and madreporarians in Madagascar. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHumes, A.G. (1964). New species of Lichomolgus (Copepoda, Cyclopoida) from sea anemones and nudibranchs in Madagascar. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCrustaceana

Soppelsa, O.; Crocetta, F. (2004). First record of Paguristes streaensis Pastore, 1984 (Decapoda, Anomura, Diogenidae) from the Gulf of Naples (Tyrrhenian Sea). , more

Soppelsa, O. et al. (2005). Maja goltziana d'Oliveira, 1888 (Decapoda, Brachyura, Majidae) in the Southern Tyrrhenian Sea. , more

Crocetta, F. (2006). First record of Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) (Decapoda, Brachyura, Portunidae) in the northern Tyrrhenian Sea. , more

Fisher, S. (Ed.) (1994). Man and the maritime environment. Exeter Maritime Studies, 9. University of Exeter Press: Exeter. ISBN 0-85989-393-6. x, 233 pp.,

Fisher, S. (1994). Introduction, more

Deacon, M. (1994). British governmental attitudes to marine science, more

Scheiber, H.N. (1994). Modern U.S Pacific oceanography and the legacy of British and northern European science, more

Turk, S.M. (1994). Cornish and Scillonian marine studies, past and present, more

Southward, A.J.; Boalch, G.T. (1994). The effect of changing climate on marine life: past events and future predictions, more

Stammers, M. (1994). Sailing-ship seafarers and sea creatures, more

Travis, J.F. (1994). Devon seaside tourism and the coastal environment, 1750-1900, more

Channon, J. (1994). Pollution and resort development: Teignmouth in the 20th century, and especially in recent years, more

Montin, K. (1994). The seaman's conception of himself, more

Fisher, S. (Ed.) (1997). Recreation and the sea. University of Exeter Press: Exeter. ISBN 0-85989-540-8. ix, 181 pp.

Fisher, S. (1997). Introduction, more

Travis, J. (1997). Continuity and change in English sea-bathing, 1730–1900: a case of swimming with the tide, more

Walton, J.K. (1997). The seaside resorts of Western Europe, 1750-1939, more

Thornton, P. (1997). Coastal tourism in Cornwall since 1900, more

Morgan, N. (1997). Seaside resort strategies: the case of inter-war Torquay, more

Marine Biological Association of the United Kingdom (1907). Second report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. International Fishery Investigations. Reports, 1904-1905(Part I). Darling & Son: London. 348 pp.,

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWallace, W. (1907). Report on the age and growth-rate of Plaice in the southern North Sea, as determined by the investigation on otoliths, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTodd, R.A. (1907). Second report on the food of fishes (North Sea, 1904-1905), more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngGough, L.H. (1907). Report on the plankton in the English Channel in 1904 and 1905, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMatthews, D.J. (1907). The surface waters of the Atlantic Ocean south of 60° N. latitude, September 1904 to December 1905, more

Marine Biological Association of the United Kingdom (1909). Second report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. Part II (Including observations to 1908). International Fishery Investigations. Reports, 1904-1905. Darling & Son: London. 345, plates 1-8 pp.,

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWallace, W. (1909). Report on the size and age of Plaice at maturity in the North Sea and English Channel, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1909). Trawling investigations, 1904-5. I. Particulars of trawling stations of S.S. Huxley. II. Detailed measurements of plaice caught at each haul of the commercial trawls. S.S. Huxley. III. Summaries of hauls made by S.S. Huxley, distinguishing the sizes of fish in 10 cm. groups, more

Marine Biological Association of the United Kingdom (1911). Third report (Southern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. International Fishery Investigations. Reports, 1906-1908. HMSO: London. 282 pp.,

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWallace, W. (1911). Further report on the age and growth-rate of Plaice in the North Sea and English Channel, as determined by the investigation of otoliths, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTodd, R.A. (1911). Covered net experiments, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBuchanan-Wollaston, H.J. (1911). Report on the results of the fish-egg cruise made by the S.S. Huxley in June, 1909, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBygrave, W. (1911). Report on the plankton of the English Channel in 1906, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMatthews, D.J. (1911). Report on the physical conditions in the English Channel and adjacent waters, 1906, with a note on the mean conditions for 1903-1909, more

 

Top

Andreone, G. (Ed.) (2017). The future of the Law of the Sea: Bridging gaps between national, individual and common interests. Springer International Publishing: Cham. ISBN 978-3-319-51274-7. xx, 269 pp. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-51274-7

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSefrioui, S. (2017). Adapting to sea level rise: A Law of the Sea perspective, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSobrino, J.M.; Sobrido, M. (2017). The Common Fisheries Policy: A difficult compromise between relative stability and the discard ban, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOanta, G.A. (2017). Some recent questions regarding the European Union’s public access fisheries agreements, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRibeiro, M.C. (2017). The protection of biodiversity in the Framework of the Common Fisheries Policy: What room for the shared competence?, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDoussis, E. (2017). Marine scientific research: Taking stock and looking ahead, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHossain, K.; Morris, K. (2017). Protecting Arctic Ocean marine biodiversity in the area beyond national jurisdiction, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMartínez Pérez, E.J. (2017). The environmental legal framework for the development of blue energy in Europe, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngAbad Castelos, M. (2017). The Black Sea and blue energy: Challenges, opportunities and the role of the European Union, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBevilacqua, G. (2017). Exploring the ambiguity of Operation Sophia between military and search and rescue activities, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMarin, J. et al. (2017). Private maritime security contractors and use of lethal force in maritime domain, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFrostad, M. (2017). United Nations authorized embargos and maritime interdiction: A special focus on Somalia, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKleemola-Juntunen, P. (2017). The right of innocent passage: The challenge of the proliferation security initiative and the implications for the territorial waters of the Åland Islands, more

North Sea Fisheries Investigation Committee (1909). Fourth report (Northern Area) on fishery and hydrographic investigations in the North Sea and adjacent waters. 1906-1908. Hydrography. Conducted for the Fishery Board for Scotland in co-operation with the International Council for the Exploration of the Sea, under the Superintendence of D'Arcy Wentworth Thompson. Darling & Son: London. 196 pp.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRobertson, A.J. (1909). Report on the hydrographical investigations in the North Sea and Faeroe-Shetland Channel during the year 1906, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYoung, F.G. (1909). Observations on the temperature of the surface waters of the North Sea during the years 1906 and 1907, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThompson, D'A. W. (1909). Report on the salinity of the North Sea, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThompson, D'A. W. (1909). Surface temperature observations between Hull and Hamburg, 1877-1883, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrown, C.H. (1909). Report on the deep currents of the North Sea as ascertained by experiments with drift bottles, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRobertson, A.J. (1909). Report on hydrographic investigations in the North Sea and Faeroe-Shetland Channel during the years 1907-1908, more

North Sea Fisheries Investigation Committee (Ed.) (1908). Third report (Northern Area) on fishery and hydrographical investigations in the North Sea and adjacent waters. 1904-1906[7]. Statistical Papers. Conducted for the Fishery Board for Scotland in co-operation with the International Council for the Exploration of the Sea, under the Superintendence of D'Arcy Wentworth Thompson. Darling & Son: London. 295 pp.

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1908). Statistics of trawled fish landed at Aberdeen, 1904-1906[7], showing the place and time of capture, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThompson, D'A. W. (1908). Report on the statistics of the Aberdeen trawl-fishery, 1901-1906, with special reference to the cod, haddock, and other "round fishes", more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngThompson, D'A. W. (1908). Report on fluctuations in the market price of fish, more

Top

NATURE PUBLISHING GROUP ToC

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNature: International Weekly Journal of Science

DeWeerdt, S. (2017). Sea change. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifScientific Reports (Nature Publishing Group)

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHuangfu, J.; Huang, R. (2017). Statistical analysis and a case study of tropical cyclones that trigger the onset of the South China Sea summer monsoon. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngZanchettin, D. et al. (2017). Structural decomposition of decadal climate prediction errors: A Bayesian approach. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngScott, M. et al. (2017). A large predatory reef fish species moderates feeding and activity patterns in response to seasonal and latitudinal temperature variation. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSejr, M.K. et al. (2017). Evidence of local and regional freshening of Northeast Greenland coastal waters. , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKidwell, A. et al. (2017). Decadal western Pacific warm pool variability: A centroid and heat content study. , more

Top

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSCIENCE ToC

Brito, M.F.G.; Magalhães, A.L.B. (2017). Brazil's development turns river into sea. , more

Liu, J. et al. (2017). Contrasting carbon cycle responses of the tropical continents to the 2015–2016 El Niño. , more

Chatterjee, A. et al. (2017). Influence of El Niño on atmospheric CO2 over the tropical Pacific Ocean: Findings from NASA’s OCO-2 mission . , more

Top

REPORTS

 (2016). MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee. ARCADIS Belgium/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Brussel. 279 + kaarten pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2017). Dumping and placement of dredged material: OSPAR Thematic Assessment. OSPAR Commission: London. 2 pp., more

Degrendele, K. (2016). Bepalen van een nieuw referentieoppervlak: Tussentijds rapport. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Kwaliteit en Veiligheid, Kwaliteit en Innovatie, Continentaal Plat: Brussel. 19 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHennicke, J. (Ed.) (2017). 2016 Status Report on the OSPAR Network of Marine Protected Areas. OSPAR Commission: London. ISBN 978-1-911458-33-3. 69 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngICES (2016). Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT), 18-21 April 2016, Gdansk, Poland. CM Documents - ICES, 2016/SSGEPI:06. ICES: Copenhagen. 183 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngICES (2017). Interim Report of the Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED), 6-10 March 2017, Gdynia, Poland. CM Documents - ICES, 2017/SSGEPI:01. ICES: Copenhagen. 153 pp., more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngICES (2017). Report of the Working Group on Zooplankton Ecology (WGZE), 27-30 March 2017, Boulogne-sur-Mer, France. CM Documents - ICES, 2017/SSGEPD:07. ICES: Copenhagen. 79 pp., more

Top

REPRINTS

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCrocetta, F. (2005). Prime segnalazioni di Fulvia fragilis (Forskål in Niebuhr, 1775) (Mollusca: Bivalvia: Cardiidae) per i mari italiani. Boll. Malacologico 41(5-8): 23-24, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifCrocetta, F.; Soppelsa, O. (2006). Primi ritrovamenti di Rapana venosa (Valenciennes, 1846) per alcune lagune costiere italiane. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 52: 215-218, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifDoorn, N. (2017). Allocating responsibility for environmental risks: a comparative analysis of examples from water governance. Integr. Environ. Assess. Manag. 13(2): 371-375. https://hdl.handle.net/10.1002/ieam.1799, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDymond, J.R. (1948). European studies of the populations of marine fishes. Bull. Bingham Oceanogr. Collect. 11(4): 55-80, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifElginoz, N.; Bas, B. (2017). Life Cycle Assessment of a multi-use offshore platform: Combining wind and wave energy production. Ocean Eng. 145: 430-443. https://hdl.handle.net/10.1016/j.oceaneng.2017.09.005, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKorn, O.M. (2001). Marine biologists. Galina Benitsianovna Zevina. Russ. J. Mar. Biol. 27(3): 192-194, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngKotte-Mapoko, E.F. et al. (2017). Molluscs’ composition and distribution in mangroves of the Cameroon central coast. International Journal of Research Studies in Biosciences 5(5): 4-13. https://hdl.handle.net/10.20431/2349-0365.0505002, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMensens, C. et al. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. Early View. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2745.12777, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPonder, W.F. (1988). Potamopyrgus antipodarum - a molluscan coloniser of Europe and Australia. J. Moll. Stud. 54(3): 271-285. https://hdl.handle.net/10.1093/mollus/54.3.271 , more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStikvoort, E.; de Maat, B. (2015). Voedsel van oeverpiepers in Het Verdronken Land van Saeftinghe! De Steltkluut 2015(3): 12-15, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSuttor, M. (2011). La navigation sur l'Escaut, des origines au XVIIe siècle. Rev. Nord (Lille, 1910) 93(391): 851-868, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVan der Biest, K. et al. (2017). Dune dynamics safeguard ecosystem services. Ocean Coast. Manag. 149: 148-158. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.005, more

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWang, H. et al. (2017). Zooming in and out: scale dependence of extrinsic and intrinsic factors affecting salt marsh erosion. Journal of Geophysical Research-Earth Surface 122: 1455-1470. https://dx.doi.org/10.1002/2016JF004193, more

Top

THESES

De Visscher, J. (2017). Bijdrage tot vervollediging van het World Register of Marine Species. MA Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. 19 pp. , more

O'Flynn, S. (2005). Hide and feed in floating seaweed clumps as refuges and/or feeding grounds for birds and fish. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 27 pp. , more

Top


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2017
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Jan Haspeslagh
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/themes/vliz/img/ico-tweet_cropped.png

@VLIZBib

 

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy