VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 616
6 June, 2014


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be
searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to
libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToCScience ToCReportsReprintsTheses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(2013). Zand- en grindwinning in het Belgische deel van de Noordzee. Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Brussel. 29 pp., more

Baeteman, M. et al. (1987). Scheepsramp Herald of Free Entreprise dd. 6.3.1987: Monitoringresultaten van het gemeenschappelijk urgentieprogramma "Visserij". Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 216. CLO Gent: Gent. 11 pp., more

Beaurain, D. (1926). La coupe de la L.M.B. Revue de la Ligue Maritime Belge = Maandblad van den Belgischen Zeevaartbond 26: 179, more

Borsje, B.W. et al. (2014). Formation and erosion of biogeomorphological structures: A model study on the tube-building polychaete Lanice conchilega. Limnol. Oceanogr. 59(4): 14 pp. hdl.handle.net/10.4319/lo.2014.59.4.0000, more

Coppieters, A. (1926). A l'Institut Maritime. Revue de la Ligue Maritime Belge = Maandblad van den Belgischen Zeevaartbond 26: 178, more

De Tender, C. et al. (2014). Metagenome analysis of a soil and marine environment. ILVO: Merelbeke. 1 poster pp., more

Declerck, D. (1986). Studie van de variatie van de biologische conditie en de bacteriologische kwaliteit van mosselen (Mytilus edulis L.) tijdens het bewaren. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 213-B (I.W.O.N.L.) 18. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 12 pp., more

Declerck, D. (1987). Variatie van de chemische samenstelling en de biologische conditie van wijting (Merlangius merlangus L.). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 217-B (I.W.O.N.L.) 19. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 6 + figs. pp., more

Declerck, D. (1996). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit en paaistress bij schar (Limanda limanda). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 240. CLO Gent: Gent. 13 pp., more

Declerck, D. (1998). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit van mosselen (Mytilus edulis) in de nabijheid van de Belgisch kusthavens. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 249. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Gent. 13 pp., more

Declerck, D. (2000). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit bij tarbot (Psetta maxima). Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 255. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Gent. 10 pp., more

Delanghe, F. et al. (1988). Elektrische visserij op garnalen en platvis. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 224. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 33 + figs. pp., more

Deschacht, W. (1991). Programma voor het beheer van literatuurgegevens. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 228. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 111 pp., more

Deschacht, W. (1995). Assymetrische dunnelaag chromatografie. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 238. CLO Gent: Gent. 9 pp., more

Deschacht, W. (1996). De chemische identificering van vissoorten. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 239. CLO Gent: Gent. 41 pp., more

Fonteyne, R. (1987). Studie van de invloed van een "touwenschot" in de boomkorvisserij met kettingmatten. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 218. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 7; tbls + figs. pp., more

Fonteyne, R. (1987). Laboratoriumstudie over de invloed van sedimenten op de Maaswijdte. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 214. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 8 + tbls., figs. pp., more

Fonteyne, R.; Polet, H. (1995). Ontwikkeling van een species selectieve boomkor. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 236. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 18 + tbls., figs. pp., more

Lamour, L. et al. (Ed.) (2014). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Édition 2014 du Guide des espèces. SeaWeb Europe: Paris. 181 pp., more

Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) (2014). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-0-9. 128 pp., more

Maertens, D. (1988). Antropogene en methodologische faktoren betreffende het ecologisch monitoringonderzoek van de epibentische fauna en van de demersale vissen op het Belgisch Continentaal Plat. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 220. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 34 pp., more

Polet, H.; Fonteyne, R. (1995). Huidige vistuigen en visserijmethodes in de Beigische Zeevisserij. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 237. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 40 pp., more

Rousseau, V. (2000). Dynamics of Phaeocystis and diatom blooms in the eutrophicated coastal waters of the Southern Bight of the North Sea= Dynamique des efflorescences de Phaeocystis et de diatomées dans les eaux côtières eutrophisées de la Baie Sud de la Mer du Nord. PhD Thesis. Université Libre de Bruxelles: Bruxelles. 205 pp., more

Thrush, S.F. et al. (2014). Experimenting with ecosystem interaction networks in search of threshold potentials in real-world marine ecosystems . Ecology 95(6): 1451-1457. hdl.handle.net/10.1890/13-1879.1 , more

Vandamme, K. (1984). Polychloordibenzo-P-dioxines en polychloordibenzofuranen een beknopt overzicht. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 204. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 11 pp., more

Vanhee, W.; Delanghe, F. (1991). Proefnemingen met draadloze akoestische apparatuur SCANMAR. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 230. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 18 pp., more

Vlietinck, K. et al. (2009). Eel Management Plan for Belgium: COUNCIL REGULATION (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel. Agentschap voor Natuur en Bos: Brussel. 198 pp., more

Vyncke, W. (1987). Alaska Pollak: een kabeljauwachtige op de Belgische markt. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 215. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 14 pp., more

Vyncke, W. (1988). Ijsvissen: Antarktische vissen op de Belgische markt. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 223. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 12 pp., more

Vyncke, W. (1991). Determination of total sulfite in shrimp: a review of methodology. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 229. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 32 pp., more

Vyncke, W. (1992). Identification of cod fillets by HPLC: a screening method. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 231. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 12 pp., more

Vyncke, W. (1993). Determination of total sulfite in shrimp with rapid steam distillation methods. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 234. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 11 pp., more

Vyncke, W. (1993). Een overzicht van de methoden voor de kwaliteitsbepaling van inktvissen (Cephalopoden). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent). Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 35 pp., more

Vyncke, W. (1993). Een overzicht van de methoden voor de kwaliteitsbepaling van Kamschelpen (Pectinidae). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 232. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 23 pp., more

Vyncke, W. (1996). De objectieve kwaliteitsbepaling van diepvriesvis: evaluatie van geselecteerde methoden op kabeljauw (Gadus morhua) en schol (Pleuronectes platessa). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 241. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek: Gent. 18 pp., more

Vyncke, W. (1996). Comparison of the official EC method for the determination of total volatile bases in fish with routine methods. Arch. Lebensmittelhyg. 47(5): 110-112, more

Vyncke, W. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van diepvriesvis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 253. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 13 + Bijlagen 1-2 pp., more

Vyncke, W. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van vis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 252. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 36 pp., more

Vyncke, W.; Declerck, D. (1999). Aspecten van de kwaliteitsbepaling van gerookte vis. Mededelingen van het Departement Zeevisserij (CLO Gent), 254. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent, Departement Zeevisserij: Oostende. 19 pp., more

Vyncke, W. et al. (1997). Zware metalen in strandschelp (Spisula subtruncata van de Belgische kustwateren. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 245. Rijksstation voor Zeevisserij (CLO-Gent)/Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie: Oostende, Tervuren. 6 pp., more

Top

VLIZ PUBLICATIONS

Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) (2014). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-0-9. 128 pp., more

Acott, T.; Urquhart, J. (2014). Het GIFS project: socio-culturele en economische waarde van kustvisserij in het kanaal en de zuidelijke Noordzee, meer

Vandecasteele, K. (2014). Kustvisserij en bestuur: boodschappen vanuit de overheid, meer

Versluys, W. (2014). De Vlaamse kustvisserij in Europees perspectief,  meer

Demerre, I.; Van Haelst, S.; Pieters, M. (2014). Opvissen van het verleden – de bijdrage van de kustvisserij aan de archeologische kennis over de Noordzee: een overzicht en een oproep, meer

Vervaele, K. (2014). Visserstatoeages, meer

Rappé, O. (2014). De Beatles aan boord van de Z.420…? , meer

Haspeslagh, J. (2014). Uitzonderlijken vangst: Visscherijblad volledig opgevist door Inter-net!,  meer

Demasure, B.; Segers, Y. (2014). De Belgische zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog, meer

Geersens, D. (2014). Stienestekers: garnaalkruien door vrouwen, meer

Breine, J. (2014). Spiering en fint terug in de Zeeschelde, meer

Desnerck, R. (2014). Et vergoan van de 0.86 Georges-Edouard in 1941, e gedoefte van e sjhip van de P.V., meer

Bisschop, C.; Fockedey, N.; Vervaele, K. (2014). Garnalenverhalen – culinair erfgoed van de vingertjes gelikt,  meer

Pirlet, R. (2014). Historiek van de ‘Ostendaise’, een parel onder de oesters, meer

Torreele, E. (2014). Garnaalvisserij vroeger en nu: biologie, visserijtechnieken en vissersvloot, bestanden en beheer, meer

Vlaemynck, G. (2014). De verwerking van grijze garnalen aan boord en aan land: vroeger en nu, meer

Ervynck, A.; Fockedey, N.; Kinnaer, F. (2014). Archeologie en geschiedenis van de garnaal - de betekenis van een klein voedingsproduct, meer

Segers, Y. (2014). Knotsen en garnalenbakjes – distributie en consumptie van grijze garnalen (late 19e – 20e Eeuw), meer

Steevens, I. (2014). Garnaalvisserij te paard. Van Oostduinkerke tot Azerbeidzjan,  meer

VLIZ (2014). Policy-informing brief: EC Consultation on the achievements and future developments for the marine biotechnology sector in the EU. VLIZ Policy-informing Brief, PIB 2014_001. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. 22 pp., more

VLIZ Alien Species Consortium (2014). Checklist for aquatic alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries. Version March 2014. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., more

 

BOOKS & MONOGRAPHS

De Tender, C. et al. (2014). Metagenome analysis of a soil and marine environment. ILVO: Merelbeke. 1 poster pp., more

Lamour, L. et al. (Ed.) (2014). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Édition 2014 du Guide des espèces. SeaWeb Europe: Paris. 181 pp., more

Top

ARTICLES & CHAPTERS

Environmental Health

Kite-Powell, H.L. et al. (2008). Linking the oceans to public health: current efforts and future directions, more

Laws, E.A. et al. (2008). Centers for Oceans and Human Health: contributions to an emerging discipline, more

Moore, S.K. et al. (2008). Impacts of climate variability and future climate change on harmful algal blooms and human health, more

Environmental Health Perspectives

Hoagland, P. et al. (2009). The costs of respiratory illnesses arising from Florida Gulf Coast Karenia brevis blooms, more

Fleming, L.E. et al. (2009). Exposure and effect assessment of aerosolized red tide toxins (brevetoxins) and asthma, more

Fleming, L.E. et al. (2005). Overview of aerosolized Florida red tide toxins: Exposures and effects, more

Cheng, Y.S. et al. (2005). Characterization of marine aerosol for assessment of human exposure to brevetoxins, more

Backer, L.C. et al. (2005). Occupational exposure to aerosolized brevetoxins during Florida red tide events: Effects on a healthy worker population, more

Fleming, L.E. et al. (2005). Initial evaluation of the effects of aerosolized Florida red tide toxins (brevetoxins) in persons with asthma, more

Knap, A. et al. (2002). Indicators of ocean health and human health: Developing a research and monitoring framework, more

Harmful Algae

Bean, J.A. et al. (2011). Florida red tide toxins (brevetoxins) and longitudinal respiratory effects in asthmatics, more

Nierenberg, K. et al. (2011). Frontiers in outreach and education: The Florida red tide experience, more

Kirkpatrick, B. et al. (2011). Aerosolized red tide toxins (brevetoxins) and asthma: Continued health effects after 1 h beach exposure, more

Fleming, L.E. et al. (2011). Review of Florida red tide and human health effects, more

Nierenberg, K. et al. (2010). Florida red tide perception: Residents versus tourists, more

Nierenberg, K. et al. (2010). Corrigendum to "Changes in work habits of lifeguards in relation to Florida red tide" [Harmful Algae 9 (2010) 419-425], more

Carvalho, G.A. et al. (2010). Satellite remote sensing of harmful algal blooms: A new multi-algorithm method for detecting the Florida Red Tide (Karenia brevis), more

Nierenberg, K. et al. (2010). Changes in work habits of lifeguards in relation to Florida red tide, more

Kirkpatrick, B. et al. (2010). Inland transport of aerosolized Florida red tide toxins, more

Kirkpatrick, B. et al. (2010). Gastrointestinal emergency room admissions and Florida red tide blooms, more

Kirkpatrick, B. et al. (2006). Environmental exposures to Florida red tides: Effects on emergency room respiratory diagnoses admissions, more

Pierce, R.H. et al. (2005). Brevetoxin composition in water and marine aerosol along a Florida beach: Assessing potential human exposure to marine biotoxins, more

Kirkpatrick, B. et al. (2004). Literature review of Florida red tide: implications for human health effects, more

Arena, P. et al. (2004). A pilot study of the cognitive and psychological correlates of chronic ciguatera poisoning, more

Backer, L.C. et al. (2003). Recreational exposure to aerosolized brevetoxins during Florida red tide events, more

Journal of Shellfish Research

Fleming, L.E. (2011). [Abstracts of Technical Papers presented at the 103rd Annual Meeting National Shellfisheries Association Baltimore, Maryland March 27-31, 2011]: Overview of seafood, harmful algal blooms (HABs), and human health, more

Kirkpatrick, B. et al. (2011). [Abstracts of Technical Papers presented at the 103rd Annual Meeting National Shellfisheries Association Baltimore, Maryland March 27-31, 2011]: Florida NSP experience: commercially and recreationally harvested shellfish, more

Journal of Water and Health

Abdelzaher, A.M. et al. (2011). Daily measures of microbes and human health at a non-point source marine beach, more

Boehm, A.B. et al. (2009). A sea change ahead for recreational water quality criteria, more

Marine Pollution Bulletin

Wang, J.D. et al. (2010). Estimation of enterococci input from bathers and animals on a recreational beach using camera images, more

Wright, M.E. et al. (2009). Microbial load from animal feces at a recreational beach, more

Fleming, L.E. et al. (2006). Oceans and human health: Emerging public health risks in the marine environment, more

Microbial Ecology

Depledge, M.H. et al. (2013). Changing views of the interconnections between the oceans and human health in Europe, more

Plano, L.R.W. et al. (2013). Human-associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus from a subtropical recreational marine beach., more

Nature Climate Change

Miller, A.W.; Ruiz, G.M. (2014). Arctic shipping and marine invaders, more

Munday, P.L. et al. (2014). Behavioural impairment in reef fishes caused by ocean acidification at CO2 seeps, more

Figueiredo, J. et al. (2014). Increased local retention of reef coral larvae as a result of ocean warming, more

Rodriguez, A.B. et al. (2014). Oyster reefs can outpace sea-level rise, more

Laloë, J.-O. et al. (2014). Effects of rising temperature on the viability of an important sea turtle rookery, more

Nature Geoscience

Garcia-Serrano, J.; Frankignoul, C. (2014). High predictability of the winter Euro–Atlantic climate from cryospheric variability, more

Crespo-Medina, M. et al. (2014). The rise and fall of methanotrophy following a deepwater oil-well blowout, more

Scholz, F. et al. (2014). The impact of ocean deoxygenation on iron release from continental margin sediments, more

Morlighem, M. et al. (2014). Deeply incised submarine glacial valleys beneath the Greenland ice sheet, more

Solomon, E.A. (2014). Bacterial bloom and crash, more

Water Research

Enns, A.A. et al. (2012). Spatial and temporal variation in indicator microbe sampling is influential in beach management decisions, more

Zhu, X.F. et al. (2011). A water quality modeling study of non-point sources at recreational marine beaches, more

Sinigalliano, C.D. et al. (2010). Traditional and molecular analyses for fecal indicator bacteria in non-point source subtropical recreational marine waters, more

Elmir, S.M. et al. (2009). Quantitative evaluation of enterococci and Bacteroidales released by adults and toddlers in marine water, more

Elmir, S.M. et al. (2007). Quantitative evaluation of bacteria released by bathers in a marine water, more

Shibata, T. et al. (2004). Monitoring marine recreational water quality using multiple microbial indicators in an urban tropical environment, more

Top

NATURE ToC

Witze, A. (2014). US Arctic research ship ready to cast off, more [News in focus]

Kohout, A.L. et al. (2014). Storm-induced sea-ice breakup and the implications for ice extent, more [Letters]

Pradel, A. et al. (2014). A Palaeozoic shark with osteichthyan-like branchial arches, more [Letters]

Moroz, L.L. et al. (2014). The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems, more [Articles]

Weber, M.E. et al. (2014). Millennial-scale variability in Antarctic ice-sheet discharge during the last deglaciation, more [Letters]

Hejnol, A. (2014). Excitation over jelly nerves, more [News & views]

Williams, T. (2014). How Antarctic ice retreats, more [News & views]

Top

SCIENCE ToC

Normile, D. (2014). Lost at sea, more [Features]

Pellissier, L. et al. (2014). Quaternary coral reef refugia preserved fish diversity, more [Reports]

Hollowed, A.B.; Sundby, S. (2014). Change is coming to the northern oceans, more [Perspectives]

Caprio, J. et al. (2014). Marine teleost locates live prey through pH sensing, more [Reports]

Top

REPORTS

EEA (2014). European bathing water quality in 2013. EEA Report. European Environment Agency: Copenhagen. ISBN 978-92-9213-460-0. 27 pp. hdl.handle.net/10.2800/1804, more

Vlietinck, K. et al. (2009). Eel Management Plan for Belgium: COUNCIL REGULATION (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel. Agentschap voor Natuur en Bos: Brussel. 198 pp., more

Top

REPRINTS

Abdelzaher, A.M. et al. (2010). Presence of pathogens and indicator microbes at a non-point source subtropical recreational marine beach. Appl. Environ. Microbiol. 76(3): 724-732. dx.doi.org/10.1128/AEM.02127-09, more

Begier, E.M. et al. (2006). Outbreak bias in illness reporting and case confirmation in ciguatera fish poisoning surveillance in south Florida. Public Health Rep. 121(6): 658-665, more

Chemin, J. et al. (2007). Regulation of the mechano-gated K2P channel TREK-1 by membrane phospholipids. Curr. Top. Membr. 59: 155-170. hdl.handle.net/10.1016/S1063-5823(06)59007-6, more

Chemin, J. et al. (2007). Up- and down-regulation of the mechano-gated K2P channel TREK-1 by PIP2 and other membrane phospholipids. Pflügers Arch. Eur. J. Physiol. 455(1): 97-103. hdl.handle.net/10.1007/s00424-007-0250-2, more

Cheng, Y.S. et al. (2010). Personal exposure to aerosolized red tide toxins (brevetoxins). J. Occup. Environ. Hyg. 7(6): 326-331. dx.doi.org/10.1080/15459621003724041, more

Costanza, R. et al. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environ. Change 26: 152–158. hdl.handle.net/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002, more

Depledge, M.H. et al. (2013). Are marine environmental pollutants influencing global patterns of human disease? Mar. Environ. Res. 83: 93-95. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2012.10.003, more

Ferrario, F. et al. (2014). The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation. Nature Comm. 5: 1-9. hdl.handle.net/10.1038/ncomms4794, more

Fleisher, J.M. et al. (2010). The BEACHES Study: health effects and exposures from non-point source microbial contaminants in subtropical recreational marine waters. Int. J. Epidemiol. 39(5): 1291-1298. dx.doi.org/10.1093/ije/dyq084, more

Fleming, L.E. (2011). [Symposia talks] Ciguatoxins and brevetoxins. J. Phycol. 47: S4. hdl.handle.net/10.1111/j.1529-8817.2011.01050.x, more

Fleming, L.E. et al. (1999). Emerging harmful algal blooms and human health: Pfiesteria and related organisms. Toxicol. Pathol. 27(5): 573-581. dx.doi.org/10.1177/019262339902700511, more

Fleming, L.E. et al. (2007). Evaluation of harmful algal bloom outreach activities. Mar. Drugs 5(4): 208-219. dx.doi.org/10.3390/md504208, more

Fleming, L.E.; Backer, L.C. (2003). An epidemiologic approach to the study of aerosolized brevetoxins during red tide events. Toxicol. Sci. 72, S(560): 115, more

Giamarchi, A. et al. (2010). A polycystin-2 (TRPP2) dimerization domain essential for the function of heteromeric polycystin complexes. EMBO J. 29(7): 1176-1191. hdl.handle.net/10.1038/emboj.2010.18, more

Gohin, F. (2011). Annual cycles of chlorophyll-a, non-algal suspended particulate matter, and turbidity observed from space and in-situ in coastal waters. Ocean Sci. 7(5): 705-732. hdl.handle.net/10.5194/os-7-705-2011, more

Martin, C.S. et al. (2014). Coralligenous and maërl habitats: predictive modelling to identify their spatial distributions across the Mediterranean Sea. NPG Scientific Reports 4(5073): 8. hdl.handle.net/10.1038/srep05073, more

Milian, A. et al. (2007). Reported respiratory symptom intensity in asthmatics during exposure to aerosolized Florida red tide toxins. J. Asthma 44(7): 583-587. dx.doi.org/10.1080/02770900701539251, more

Möllmann, C. et al. (2008). Effects of climate and overfishing on zooplankton dynamics and ecosystem structure: regime shifts, trophic cascade, and feedback loops in a simple ecosystem. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 63(5): 302-310. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsm197, more

Obbard, R.W. et al. (2014). Global warming releases microplastic legacy frozen in Arctic Sea ice. Earth's Future Accepted Article: 15 pp. hdl.handle.net/10.1002/2014EF000240, more

Oliver, D.M. et al. (2014). Opportunities and limitations of molecular methods for quantifying microbial compliance parameters in EU bathing waters. Environ. Int. 64: 124-128. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2013.12.016, more

Patterson, L. et al. (2007). Physiological stress responses in the edible crab, Cancer pagurus, to the fishery practice of de-clawing. Mar. Biol. (Berl.) 152(2): 265-272. hdl.handle.net/10.1007/s00227-007-0681-5, more

Patterson, L. et al. (2009). Claw removal and feeding ability in the edible crab, Cancer pagurus:Implications for fishery practice. Appl. Anim. Behav. Sci. 116: 302-305. hdl.handle.net/10.1016/j.applanim.2008.08.007, more

Plano, L.R.W. et al. (2011). Shedding of Staphylococcus aureus and methicillin-resistant Staphylococcus aureus from adult and pediatric bathers in marine waters. BMC Microbiol. 11(5): 10 pp. dx.doi.org/10.1186/1471-2180-11-5, more

Shah, A.H. et al. (2011). Indicator microbes correlate with pathogenic bacteria, yeasts and helminthes in sand at a subtropical recreational beach site. J. Appl. Microbiol. 110(6): 1571-1583. dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2011.05013.x, more

Sharif-Naeini, R. et al. (2009). Polycystin-1 and -2 dosage regulates pressure sensing. Cell 139(3): 587-596. hdl.handle.net/10.1016/j.cell.2009.08.045, more

Shibata, T. et al. (2010). Evaluation of conventional and alternative monitoring methods for a recreational marine beach with nonpoint source of fecal contamination. Environ. Sci. Technol. 44(21): 8175-8181. dx.doi.org/10.1021/es100884w, more

Sinigalliano, C.D. et al. (2007). Impacts of hurricanes Katrina and Rita on the microbial landscape of the New Orleans area. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104(21): 9029-9034. dx.doi.org/10.1073/pnas.0610552104, more

Skinner, M.P. et al. (2011). Ciguatera fish poisoning in the Pacific Islands (1998 to 2008). PLoS Neglect. Trop. Dis. 5(12): 7 pp. dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0001416, more

Thuy, B. et al. (2014). First glimpse into Lower Jurassic deep-sea biodiversity: in situ diversification and resilience against extinction. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 281(1786): 6 pp. hdl.handle.net/10.1098/rspb.2013.2624, more

Veillet, A. (1945). Recherches sur le parasitisme des crabes et des Galathées par les Rhizocéphales et les Épicarides. Ann. Inst. Océanogr. 22: 193-341, more

Wright, M.E. et al. (2011). The inter-tidal zone is the pathway of input of enterococci to a subtropical recreational marine beach. Wat. Sci. Tech. 63(3): 542-549. dx.doi.org/10.2166/wst.2011.255, more

Top

THESES

Hamerlynck, O. (1983). De scholekster (Haematopus ostralegus L. - Aves - Charadriiformes) als predator van de kokkel (Cerastoderma edule L. - Mollusca - Bivalvia) op de slikken van Vianen (0osterschelde-NI.). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 108 pp. , more

Meire, P. (1980). Inleidend onderzoek naar de voedseloecologie van enkele steltlopers (Aves - Charadriiformes) op de slikken van Vianen (Oosterschelde). MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 2 volumes pp. , more

Rousseau, V. (2000). Dynamics of Phaeocystis and diatom blooms in the eutrophicated coastal waters of the Southern Bight of the North Sea= Dynamique des efflorescences de Phaeocystis et de diatomées dans les eaux côtières eutrophisées de la Baie Sud de la Mer du Nord . PhD Thesis. Université Libre de Bruxelles: Bruxelles. 205 pp. , more

Top


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2014
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Jan Haspeslagh
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be