VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 606
14 February, 2014


For previous issues of this list, please consult the archive.
The VLIZ Library catalogue can be
searched here.
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be
To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to
libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToCScience ToCReportsReprintsTheses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(2012). Selectief vissen doet leven. Actieplan van en voor de Vlaamse visserijsector. Ministerie van Landbouw en Visserij: Brussel. 17 pp., more

(2013). Trendrapport KiTS Kust 2007-2012. Westtoer apb: Brugge. 151 pp., more

(2014). The European offshore wind industry: key trends and statistics 2013. European Wind Energy Association: [s.l.]. 22 pp., more

(2014). Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen = Liste officielle des navires de pêche belges. Toestand op 31 December 2013. Officiële lijst van de Belgische vissersvaartuigen = Liste officièlle des navires de pêche belges. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: Brussel. 30 pp., more

(2014). MEMO Nieuwsbrief: Zesmaandelijks tijdschrift Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation, 2014. ILVO: Oostende. 4 pp., more

Barker, K. et al. (2012). Sky dome correction for SeaPRISM and TriOS above water radiometric measurements in MERMAID. Argans/ParBleu Technologies/Adrinord: Plymouth, St Jean-sur-Richelieu and Lille. 1 poster pp., more

Barker, K. et al. (2013). Sky dome correction for SeaPRISM and TriOS above water radiometric measurements in MERMAID, in: Ouwehand, L. (Ed.) (2013). Proceedings of the Sentinel-3 OLCI/SLSTR and MERIS/(A)ATSR Workshop, 15–19 October 2012, Frascati, Italy. ESA Special Publications, 711: pp. [1-8], more

Charlier, R.H. (1995). Of geocide, ecocide and related matters - a viewpoint. Int. J. Environ. Stud. 48(3-4): 181-186. hdl.handle.net/10.1080/00207239508710988, more

Charlier, R.H. (2001). Hazardous goods and their environmental impact. Int. J. Environ. Stud. 58(3): 271-285. hdl.handle.net/10.1080/00207230108711332, more

Charlier, R.H.; Chaineux, M.C.P. (2000). Health tourism: tool for development: thalassotherapy, in: Bologa, A.S. et al. (Ed.) (2000). Using today's scientific knowledge for the Black Sea area's development tomorrow: Proceedings of the IOI-BSOC Leadership Seminar, Mamaia, Romania, September 21-23, 1999. pp. 147-165, more

Coates, D. et al. (2014). Enrichment and shifts in macrobenthic assemblages in an offshore wind farm area in the Belgian part of the North Sea. Mar. Environ. Res. 95: 1-12. hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2013.12.008, more

de Kok, J.-L. (2013). Integrating Earth observation with field data and model simulations the ISECA project. VITO: Mol. 1 poster pp., more

Devos, K.; Debruyne, R. (1990). Overwinterende meeuwen langs de Vlaamse kust: een totaaltelling in december 1989. Mergus 4: 2-13, more

Devos, K.; Debruyne, R. (1991). Totaaltellingen van meeuwen langs de Vlaamse kust in juni en september 1990. Mergus 5: 97-108, more

Geryl, A. (1999). De Belgische zeereddingsdienst. Graningate XIX(73): 21-23, more

Gevaert, F. (1988). Reddingsdienst 150 jaar. Roepsteen 118: 2-3, more

Kersmaekers, M. (1988). Armadillidium (Duplocarinatum) album (Dollfus, 1889), nouvel Oniscoïde pour la faune belge (Crustacea, Isopoda). Bull. Ann. Soc. R. Belge Entomol. 124: 67-69, more

Knaeps, E.; Sterckx, S. (2012). Adjacency effects in Sentinel-2 data: application of SIMEC (SIMilarity Environment Correction). VITO: Mol. 1 poster pp., more

Knaeps, E. et al. (2012). Using NIR and SWIR wavelengths for turbid water corrections: the SIMEC environment correction and in-situ evidence of non-zero reflectance [Presentation]. VITO/MUMM: Mol, Brussel. 4 pp., more

Martin, F. (1969). Chitinozoaires de l'Arenig supérieur - LLanvirn inférieur en Condroz (Belgique). Rev. Micropaleontol. 12(2): 99-106, more

Mtoni, Y.E. (2013). Saltwater intrusion in the coastal strip of Dar es Salaam Quaternary aquifer, Tanzania. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Sciences: Ghent. XI, XIII, II, 395 pp., more

Sleurs, W.J. (1985). Ammonicera angulata sp. nov. from Laing Island, Papua New Guinea, with comments on the genus Ammonicera Vayssière, 1893 (Mollusca: Gastropoda). Ann. Soc. R. Zool. Bel. 115(2): 177-181, more

Sterckx, S. et al. (2013). Validation SIMEC adjacency correction for coastal and inland waters. VITO/MUMM/Department of Systems Ecology, Stockholm University/Brockmann Consult: Mol, Brussel, Stockholm . 1 poster pp., more

Sterckx, S. et al. (2013). Validation SIMEC adjacency correction for coastal and inland waters, in: (2013). Proceedings of the International Ocean Colour Science Meeting, Darmstadt, Germany 6-8 May 2013: Abstracts. pp. 225-226, more

Sterckx, Sindy et al. (2012). Environment correction for inland and coastal water scenes: a comparison of methods. VITO/MUMM/Department of Systems Ecology, Stockholm University/Université du Littoral Côte d’Opale: Mol, Brussel, Stockholm and Wimereux. 1 poster pp., more

Vandamme, S. (2014). Seascape genetics in support of sustainable fisheries management of flatfish. PhD Thesis. Published by the author(s): Leuven. ISBN 978-90-8649-693-8. 275 pp., more

Vanhalme, M. (1993). Biografie van Charles-Joseph Serweytens. Rond de Poldertorens 35(2): 54-61, more

Verleye, T. et al. (Ed.) (2014). Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-8-8. 120 pp., more

Wambiji, N. et al. (2014). African Register of Marine Species (AfReMaS). Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Mombasa. 1 poster pp., more

Wouters, K. (1974). Le genre Aurila Pokorny (Crustacea, Ostracoda) dans le Plio-Pléistocène de Belgique. Rev. Micropaleontol. 16(3): 194-201, more

Wouters, K. (1974). The collection Terquem (1878): "Les Ostracodes du Pliocène Supérieur de l'Ile de Rhodes"; a preliminary revision. The Ostracodologist 21: 2-11, more

Wouters, K. (1982). The ostracod fauna of the East Anglian Coralline Crag, Letter to The Editor. Proc. Geol. Assoc. 93: 314-315. hdl.handle.net/10.1016/S0016-7878(82)80018-7, more

Wouters, K. (1984). The Renaudcypridinae (Crustacea: Ostracoda) from Bogia area (Papua New Guinea). Indo-Malayan Zoology 2: 163-175, more

Wouters, K. (1996). On the discovery of a Cretaceous representative of the extant marine interstitial genus Iliffeoecia Maddocks, 1991 (Ostracoda, Pontocyprididae), in: Keen, M.C. (Ed.) (1996). Proceedings of the 2nd European Ostracodologists Meeting: University of Glasgow, Scotland 23rd-27th July 1993. pp. 57-62, more

 

VLIZ PUBLICATIONS

De Grote Rede

Van de Walle, B. (2013). Een energie-eiland voor onze kust: fictie of realiteit?, meer

Lehouck, A.; Van Acker, J.; Vanclooster, D. (2013). De Duinenabdij. Een machtsbastion aan de Vlaamse kust, meer

Seys, J.; Verduyn, L. (2013). Verzuring van de oceaan, meer

Kerckhof, F. (2013). Cis de strandjutter: De flora van het strand, meer

Lehouck, V. (2013). De vruchten van de zee: Duindoorn: onbekend is onbemind, meer

Dehenauw, D. (2013). Stel je zeevraag: Hoe erg was de Sinterklaas stormvloed van 5 december 2013?, meer

Lescrauwaet, A.-K. (2013). De Kustbarometer: De indicator: Historische trends in de Belgische visaanvoer en -vloot, meer

(2013). Kustkiekjes, meer

Copejans, E. (2013). Educatie & de Zee: Planeet Zee, kijk eens door een andere bril naar de zee!, meer

Muyllaert, S. (2013). Het zeegevoel: Mutsenclub van zeemanshuis Stella Maris geeft zeelieden een mooie kerst, meer

Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Middelkerkebank; Tonijn, meer

(2013). In de branding, meer

Verleye, T. et al. (Ed.) (2014). Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-8-8. 120 pp., more

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(2013). Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in het Brugse Ommeland 2013-2018. Westtoer apb: Brugge. 82 pp., more

(2013). Proceedings of the International Ocean Colour Science Meeting, Darmstadt, Germany 6-8 May 2013: Abstracts. International Ocean Colour Coordinating Group (IOCCG): Dartmouth. 261 pp., more

(2013). Toerisme kerncijfers 2012 Kust. Regiowerking Toerisme Kust: Sint-Michiels (Brugge). 2 pp., more

(2014). Vademecum van de pleziervaart in België. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: Brussel. 27 pp., more

Aznay, O. et al. (2012). Validation of the MERIS atmospheric correction over ocean using AERONET. Adrinord/ParBleu Technologies/Université du Littoral Côte d’Opale: Lille, St Jean-sur-Richelieu and Wimereux. 1 poster pp., more

Caverivière, A. et al. (Ed.) (2008). Les crevettes côtières de Madagascar: biologie, exploitation, gestion. IRD Éditions: Marseille. ISBN 978-2-7099-1645-5. 362 pp., more

De Crem, P. (2013). Algemene beleidsnota - Landsverdediging = Note de politique générale - Défense. Kamer van volksvertegenwoordigers: Brussel. 18 pp., more

De Jonge, J.C. (1993-1997). Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Facsimile van de 2e druk uitgegeven onder toezigt van J.K.J. de Jonge. - Haarlem : Kruseman, 1858-1862. Van Wijnen: Franeker. 5 volumes + register pp., more

European Commission (2012). Het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een partnerschap tussen Europa en zijn landbouwers. Bureau voor publicaties van de Europese Unie: Luxemburg. ISBN 978-92-79-22077-7. 16 pp.. hdl.handle.net/10.2762/31768, more

European Commission (2013). EU transport in figures. Statistical pocketbook 2013. Publications Office of the European Union: Luxemburg. ISBN 978-92-79-28860-9. 132 pp.. hdl.handle.net/10.2832/19314, more

Giltaij, J.; Kelch, J. (Ed.) (1997). Lof der zeevaart: de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw . Museum Boijmans Van Beuningen: Rotterdam. ISBN 90-6918-177-0. 471 pp., more

Martinez-Vicente, V. et al. (2012). The western English Channel long-time series validation site. Plymouth Marine Laboratory: Plymouth. 1 poster pp., more

Martinez-Vicente, V. et al. (2011). Eutrophication: a response of the sea biology to human activities. Plymouth Marine Laboratory: Plymouth. 1 poster pp., more

Nicolas de Nicolai, du Dauphiné (1974). L'art de naviguer de maistre Pierre de Medine, Espaignol: contenant toutes les reigles, secrets, & enseignemens necessaires, à la bonne navigation. Traduict de Castillan en Françoys, avec augmentation & illustration de plusieurs figures & annotations. Facsimile reprint of the 1554 edition published by Guillaume Roville, Lyon. De Boer Maritieme Handboeken: Bussum. ISBN 90-228-1202-2. [115], in slipcase pp., more

Pavé, M. (2013). La pêche côtière en France (1715-1850): approche sociale et environnementale. Collection "Inter-National". l'Harmattan: Paris. ISBN 978-2-296-99851-3. 293 pp., more

Preston, R. (1974). The seventeenth century marine painters of the Netherlands. F. Lewis Publishers: Leigh-on-Sea. ISBN 0-85317-025-8. 102 + ill. pp., more

Rimbaud, J.-B. (1865). De la pêche côtière en France. Quelles sont les causes du dépeuplement de la mer, sur les côtes de la Méditerranée, et quels sont les moyens pratiques d'y rémédier? Challamel Ainé, Libraire-Editeur: Paris. 38 pp., more

Santer, R. et al. (2012). Inherent optical properties of the aerosols for OLCI/Sentinel-3: From micro-physical properties to optical properties using AERONET. Adrinord/ParBleu Technologies/Université du Littoral Côte d’Opale: Lille, St Jean-sur-Richelieu and Wimereux. 1 poster pp., more

Santer, R. et al. (2012). Correction of the above water radiometric measurements for the sky dome reflection, accounting for polarization [Presentation]. ParBleu Technologies/Adrinord/Argans: Lille, St Jean-sur-Richelieu and Plymouth. 20 pp., more

Sars, G.O. (1895). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: I. Amphipoda (plates). Alb. Cammermeyers Forlag: Christiana and Copenhagen. Plates 1-240, Suppl. plates I-VIII pp., more

Sars, G.O. (1900). Crustacea. The Norwegian North Polar Expedition 1893-1896 Scientific Results, V. Fridtjof Nansen Fund for the Advancement of Science: Christiania, etc.. 141, XXXVI plates pp., more

Sars, G.O. (1903-1911). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: V. Copepoda Harpacticoida (plates). Compilation edition. Bergens Museum: Bergen. XII, Plates I-CCXXX, Suppl. plates 1-54 pp., more

van der Zee, H.; van der Werf, T. (2001). 'Met de zee verbonden' Peter J. Sterkenburg: een maritieme schilder (1955-2000). Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg: Harlingen. ISBN 90-9014897-3. 128 pp., more

Wambiji, N. et al. (2014). African Register of Marine Species (AfReMaS). Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Mombasa. 1 poster pp., more

Wathelet, M. (2013). Algemene beleidsnota - Mobiliteit = Note de politique générale - Mobilité. Kamer van volksvertegenwoordigers: Brussel. 12 pp., more

Wathelet, M. (2013). Algemene beleidsnota - Energie = Note de politique générale - Énergie. Kamer van volksvertegenwoordigers: Brussel. 13 pp., more

Wheeler, A. (1978). Key to the fishes of northern Europe: A guide to the identification of more than 350 species. Frederick Warne: London. ISBN 0-7232-2097-2. 380 pp., more

Zagolski, F. et al. (2012). Apparent optical properties of the aerosols for MERIS/OLCI-S3: Selection of best LUTs for atmospheric correction over ocean. Adrinord/ParBleu Technologies/Université du Littoral Côte d’Opale: Lille, St Jean-sur-Richelieu and Wimereux. 1 poster pp., more

Zagolski, F. et al. (2012). POLREF: A new simulator for Polarized Reflection Coefficients over ocean . ParBleu Technologies/Adrinord/Argans: St Jean-sur-Richelieu, Lille and Plymouth. 1 poster pp., more

 

ARTICLES & CHAPTERS

Ouwehand, L. (Ed.) (2013). Proceedings of the Sentinel-3 OLCI/SLSTR and MERIS/(A)ATSR Workshop, 15–19 October 2012, Frascati, Italy. ESA Special Publications, 711. ESA Communications: Noordwijk. ISBN 978-92-9092-275-9, 711, more

Santer, R. et al. (2013). Inherent optical properties of the aerosols for OLCI/Sentinel-3: from micro-physical properties to optical properties using AERONET, more

Zagolski, F. et al. (2013). Apparent optical properties of the aerosols for MERIS/OLCI Sentinel-3: Selection of best LUTs for atmospheric correction over ocean, more

Aznay, O. et al. (2013). Validation of the MERIS atmospheric correction over ocean using AERONET, more

Santer, R. et al. (2013). Correction of the above water radiometric measurements for the sky dome reflection, accounting for polarization, more

Zagolski, F. et al. (2013). POLREF: A new simulator for polarized reflection coefficient over ocean, more

Barker, K. et al. (2013). Sky dome correction for SeaPRISM and TriOS above water radiometric measurements in MERMAID, more

Marine Biodiversity

Hobbs, J.-P.A. (2013). Obligate corallivorous filefish (Oxymonacanthus longirostris) switches diet from Acropora to Pocillopora corals following habitat loss, more

Toh, T.C. et al. (2013). Early onset of zooplanktivory in equatorial reef coral recruits, more

Spaet, J. (2013). Predictable annual aggregation of longnose parrotfish (Hipposcarus harid) in the Red Sea, more

Delgado-Blas, V.H.; Díaz-Díaz, O. (2013). Malacoceros longiseta, a new species of Spionidae (Annelida: Polychaeta) from Venezuela, more

Semprucci, F. et al. (2013). Meiofauna associated with coral sediments in the Maldivian subtidal habitats (Indian Ocean), more

Türkay, M.; Stecher, J. (2013). Ocurrence of Pennant’s swimming crab, Portumnus latipes, along the German North Sea coast, more

Gooday, A.J. et al. (2013). Basal foraminifera and gromiids (Protista) at the Håkon-Mosby Mud Volcano (Barents Sea slope), more

Lolas, A.; Vafidis, D. (2013). Population dynamics of two caprellid species (Crustaceae: Amphipoda: Caprellidae) from shallow hard bottom assemblages, more

Giles, E.C. et al. (2013). Novel polymorphic microsatellite markers developed for a common reef sponge, Stylissa carteri, more

Hui, M. et al. (2013). Development of 24 tri- and tetranucleotide microsatellite markers in the Zhikong scallop Chlamys farreri from fosmid library sequences, more

Wham, D.C. et al. (2013). Eight polymorphic microsatellite loci for the Indo-Pacific-wide zoanthid, Zoanthus sansibaricus, more

Scrosati, R. (2013). Patchy mussel dominance on ice-scoured rocky shores in Atlantic Canada, more

Hackradt, C.W. et al. (2013). First record of a grouper (Epinephelus costae) acting as a cleaner of sea turtle (Caretta caretta): an unusual interaction on Mediterranean reefs, more

Bernardi, G. et al. (2013). Sargo Amarelo, a traditionally recognized hybrid between two species of Brazilian reef fishes, more

Ambroso, S. et al. (2013). In situ observations on withdrawal behaviour of the sea pen Virgularia mirabilis, more

Hsu, C.-M. et al. (2013). Larval release and rapid settlement of the coral-killing sponge, Terpios hoshinota, at Green Island, Taiwan, more

Monteiro, J.G. et al. (2013). Ecological and biogeographic implications of Siderastrea symbiotic relationship with Symbiodinium sp. C46 in Sal Island (Cape Verde, East Atlantic Ocean), more

Porto-Hannes, I.; Lasker, H.R. (2013). Isolation and characterization of 7 microsatellite loci in the Caribbean gorgonian Antillogorgia elisabethae, more

Haverkort-Yeh, R.D. et al. (2013). A taxonomic survey of Saudi Arabian Red Sea octocorals (Cnidaria: Alcyonacea), more

Pointner, K. et al. (2013). Two new closely related deep-sea species of Paramesochridae (Copepoda, Harpacticoida) with extremely differing geographical range sizes, more

Gomes-Pereira, J.N. et al. (2013). The little-known Fraser’s dolpin Lagenodelphis hosei in the North Atlantic: new records and a review of distribution, more

Parameswaran, U.V. et al. (2013). Ophiodaphne scripta (Ophiuroidea: Amphiuridae), a brittle star exhibiting sexual dimorphism and epibiosis: first record from India, with notes on adaptations, systematics and distribution, more

Packmor, J. (2013). Rhizotrichidae Por, 1986 (Copepoda: Harpacticoida) of Madeira and Porto Santo: description of two new species of the genus Tryphoema Monard, 1926, more

Brandão, S.N. et al. (2013). The ostracod genus Trachyleberis (Crustacea; Ostracoda) and its type species, more

Svendsen, F.M.; Byrkjedal, I. (2013). Morphological and molecular variation in Synaphobranchus eels (Anguilliformes: Synaphobranchidae) of the Mid-Atlantic Ridge in relation to species diagnostics, more

Leduc, D. (2013). One new genus and two new deep-sea nematode species (Desmodoridae, Stilbonematinae) from phosphorite nodule deposits on Chatham Rise, Southwest Pacific Ocean, more

Klicpera, A. et al. (2013). Bryoliths constructed by bryozoans in symbiotic associations with hermit crabs in a tropical heterozoan carbonate system, Golfe d’Arguin, Mauritania, more

Naderloo, R. et al. (2013). Intertidal habitats and decapod (Crustacea) diversity of Qeshm Island, a biodiversity hotspot within the Persian Gulf, more

Lozano-Cortés, D.F.; Londoño-Cruz, E. (2013). Checklist of barnacles (Crustacea; Cirripedia: Thoracica) from the Colombian Pacific, more

Anikeeva, O.V. et al. (2013). Two new genera and species of the monothalamous foraminifera from coastal waters of the Black Sea, more

Gutt, J. et al. (2013). Circumpolar overview and spatial heterogeneity of Antarctic macrobenthic communities, more

Padua, A. et al. (2013). Isolation and characterization of polymorphic microsatellite loci from Clathrina aurea (Porifera, Calcarea), more

Miller, M.J. et al. (2013). Comparisons of catches of large leptocephali using an IKMT and a large pelagic trawl in the Sargasso Sea, more

Marine Biology

Bos, A.R. et al. (2011). Ontogenetic habitat shift, population growth, and burrowing behavior of the Indo-Pacific beach star, Archaster typicus (Echinodermata; Asteroidea), more

Bastian, T. et al. (2011). Large-scale sampling reveals the spatio-temporal distributions of the jellyfish Aurelia aurita and Cyanea capillata in the Irish Sea, more

 

(1968). Fifth All-Union Conference of the Diseases and Parasites of Fishes and Marine Invertebrates, Leningrad, 1968. Nauka: Leningrad

Epshtein, V.M. (1968). Zoological analysis of the fish leeches in the Antarctic and a revision of the genus Trachelobdella Diesing, 1850, more

Kroon, A.; Ruessink, B.G. (Ed.) (1998). Geographical developments in coastal morphodynamics: a tribute to Joost Terwindt. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht: Utrecht. ISBN 90-6266-168-8. 237 pp.

Kroon, A. (1998). Intertidal bar dynamics, more

Sars, G.O. (1901-1903). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: IV. Copepoda Calanoida. Compilation edition. Bergens Museum: Bergen. XIII, 171, Plates I-CII, Suppl. plates I-VI pp.

Sars, G.O. (1901). Copepoda Calanoida. Part I & II. Calanidae, Eucalanidae, Paracalanidae, Pseudocalanidae, Aetideidae (part), more

Sars, G.O. (1902). Copepoda Calanoida. Part III & IV. Aetideidae (concluded), Euchaetidae, Phaënnidae, more

Sars, G.O. (1902). Copepoda Calanoida. Part V & VI. Scolecithricidae, Diaixidae, Stephidae, Tharybidae, Pseudocyclopiidae, more

Sars, G.O. (1902). Copepoda Calanoida. Part VII & VIII. Centropagidae, Diaptomidae, more

Sars, G.O. (1902). Copepoda Calanoida. Part IX & X. Temoridae, Metridiidae, Heterorhabdidae (part), more

Sars, G.O. (1902). Copepoda Calanoida. Part XI & XII. Heterorhabdidae (continued), Arietellidae, Pseudocyclopidae, Candaciidae, Pontellidae, more

Sars, G.O. (1903). Copepoda Calanoida. Part XIII & XIV. Parapontellidae, Acartiidae, supplement, more

Sars, G.O. (1903-1911). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: V. Copepoda Harpacticoida (text). Compilation edition. Bergens Museum: Bergen. XIV, 449 pp.

Sars, G.O. (1903). Copepoda Harpacticoida. Parts I & II. Misophriidae, Longipediidae, Cerviniidae, Ectinosomidae (part), more

Sars, G.O. (1904). Copepoda Harpacticoida. Parts III & IV. Ectinosomidae, Harpacticidae (part), more

Sars, G.O. (1904). Copepoda Harpacticoida. Parts V & VI. Harpacticidae (concluded), Peltidiidae, Tegastidae, Porcellidiidae, Idyidae (part), more

Sars, G.O. (1905). Copepoda Harpacticoida. Parts VII & VIII. Idyidae (continued), Thalestridae (part), more

Sars, G.O. (1905). Copepoda Harpacticoida. Parts IX & X. Thalestridae (continued), more

Sars, G.O. (1906). Copepoda Harpacticoida. Parts XI & XII. Thalestridae (concluded), Diosaccidae (part), more

Sars, G.O. (1906). Copepoda Harpacticoida. Parts XIII & XIV. Diosaccidae (continued), more

Sars, G.O. (1906). Copepoda Harpacticoida. Parts XV & XVI. Diosaccidae (concluded), Canthocamptidae (part), more

Sars, G.O. (1907). Copepoda Harpacticoida. Parts XVII & XVIII. Canthocamptidae (continued), more

Sars, G.O. (1907). Copepoda Harpacticoida. Parts XIX & XX. Canthocamptidae (concluded), Laophontidae (part), more

Sars, G.O. (1908). Copepoda Harpacticoida. Parts XXI & XXII. Laophontidae (continued), more

Sars, G.O. (1908). Copepoda Harpacticoida. Parts XXIII & XXIV. Laophontidae (continued), more

Sars, G.O. (1909). Copepoda Harpacticoida. Parts XXV & XXVI. Laophontidae (concluded), Cletodidae (part), more

Sars, G.O. (1909). Copepoda Harpacticoida. Parts XXVII & XXVIII. Cletodidae (concluded), Anchorabolidae, Cylindropsyllidae, Tachidiidae (part), more

Sars, G.O. (1910). Copepoda Harpacticoida. Parts XXIX & XXX. Tachidiidae (concluded), Metidae, Balaenophilidae, supplement (part), more

Sars, G.O. (1911). Copepoda Harpacticoida. Parts XXXI & XXXII. Supplement (continued), more

Sars, G.O. (1911). Copepoda Harpacticoida. Parts XXXIII & XXXIV. Supplement (continued), more

Sars, G.O. (1911). Copepoda Harpacticoida. Parts XXXV & XXXVI. Supplement (concluded), index etc., more

Sars, G.O. (1913-1918). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: VI. Copepoda Cyclopoida. Compilation edition. Bergens Museum: Bergen. XIII, 225, Plates I-CXVIII pp.

Sars, G.O. (1913). Copepoda Cyclopoida. Parts I & II. Oithonidae, Cyclopinidae, Cyclopidae (part), more

Sars, G.O. (1913). Copepoda Cyclopoida. Parts III & IV. Cyclopidae (continued), more

Sars, G.O. (1914). Copepoda Cyclopoida. Parts V & VI. Cyclopidae (continued), more

Sars, G.O. (1915). Copepoda Cyclopoida. Parts VII & VIII. Cyclopidae (concluded), Ascomyzontidae, more

Sars, G.O. (1915). Copepoda Cyclopoida. Parts IX & X. Ascomyzontidae (concluded), Aconthiophoridae, Myzopontiidae, Dyspontiidae, Artotrogidae, Cancerillidae, more

Sars, G.O. (1917). Copepoda Cyclopoida. Parts XI & XII. Clausidiidae, Lichomolgidae (part), more

(1918). Copepoda Cyclopoida. Parts XIII & XIV. Lichomolgidae (concluded), Oncaeidae, Corycaeidae, Ergasilidae, Clausiidae, Eunicicolidae, Supplement, more

Sars, G.O. (1921). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: VII. Copepoda supplement. With 76 autotypic plates. Bergens Museum: Bergen. 121, Plates I-LXXVI pp.

Sars, G.O. (1919). Copepoda supplement. Parts I & II. Calanoida, Harpacticoida (part), more

Sars, G.O. (1920). Copepoda supplement. Parts III & IV. Harpacticoida (continued), more

Sars, G.O. (1920). Copepoda supplement. Parts V & VI. Harpacticoida (continued), more

Sars, G.O. (1920). Copepoda supplement. Parts VII & VIII. Harpacticoida (continued), more

Sars, G.O. (1921). Copepoda supplement. Parts IX & X. Harpacticoida (concluded), Cyclopoida, more

Sars, G.O. (1921). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: VIII. Copepoda Monstrilloida & Notodelphyoida. Compilation edition. Bergens Museum: Bergen. 90, Plates I-XXXVII pp.

Sars, G.O. (1921). Copepoda Monstrilloida and Notodelphyoida. Parts I & II. Thaumatopsyllidae, Monstrillidae, Notodelphyidae (part), more

Sars, G.O. (1921). Copepoda Monstrilloida and Notodelphyoida. Parts III & IV. Notodelphyidae (concluded), Doropygidae, Buproridae, Ascidicolidae, more

Sars, G.O. (1921). Copepoda Monstrilloida and Notodelphyoida. Parts V & VI. Botryllophilidae, Enterocolidae, Supplement, more

Volyanitsky, V.A. (Ed.) (1970). Problems of Marine Parasitology: Materials from the 1st All-Union Symposium on Parasites and Diseases of Marine Organisms, Sevastopol, 1970. (English translation, National Research Council of Canadian Libraries, Ottawa, Ontario, 1974). Nauka: Kiev

Epshtein, V.M. (1970). Fish leeches (Hirudinea: Piscicolidae) in the Antarctic seas from the collection of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR , Parasites and Diseases of Marine Organisms, Sevastopol, 1970. pp. 147-150, more

Epshtein, V.M. (1970). Bipolar distribution of marine fish leeches (Hirudinea: Piscicolidae), more

 

NATURE ToC

Scott, V. (2014). Carbon dioxide storage is secure, more [Correspondence]

Halpern, B.S. (2014). Making marine protected areas work, more [News & views]

Mahadevan, A. (2014). Eddy effects on biogeochemistry, more [News & views]

Edgar, G.J. et al. (2014). Global conservation outcomes depend on marine protected areas with five key features, more [Letters]

 

SCIENCE ToC

Pala, C. (2014). As lionfish invade, divers defend threatened ecosystems, more [News & analysis]

Hulme, P.E. (2014). Maritime biosecurity adrift, more [Letters]

Brette, F. et al. (2014). Crude oil impairs cardiac excitation-contraction coupling in fish, more [Reports]

 

REPORTS

(2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. IPCC: Switzerland. 27 pp., more

(2013). Trendrapport toerisme en recreatie - Westhoek - Editie 2007-2012. Westtoer apb: Brugge. 121 pp., more

(2013). Trendrapport toerisme en recreatie - Brugse Ommeland - Editie 2007-2012. Westtoer apb: Brugge. 119 pp., more

ICES (2013). Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT), 22–25 April 2013, Faial, Portugal. CM Documents - ICES, CM 2013/SSGHIE:14. International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 27 + annexes pp., more

 

REPRINTS

Agatz, M. et al. (1999). Structural changes in the benthic diatom community along a eutrophication gradient on a tidal flat. Helgol. Mar. Res. 53(2): 92-101. hdl.handle.net/10.1007/PL00012144, more

Bartoli, P. (1974). Un cas d'exclusion compétitive chez les Trématodes: l'élimination de Gymnophallus choledochus T. Odhner, 1900 par G. nereicola J. Rebecq et G. Prévot, 1962 en Camargue (France) (Digenea, Gymnophallidae). Bull. Soc. Zool. Fr. 994: 551-559, more

Boersma, D.; Rebstock, G.A. (2014). Climate change increases reproductive failure in Magellanic penguins. PLoS One 9(1): 13 pp. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0085602, more

Chavtur, V.G. et al. (2012). New subgenus and new species of marine benthic ostracods of genus Doloria (Ostracoda; Myodocopina) from the Southern Ocean. Zootaxa 3356: 1-46, more

Dalebout, M.L. et al. (2014). Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. Mar. Mamm. Sci. Early view: 28 pp. hdl.handle.net/10.1111/mms.12113, more

De Matthaeis, E. et al. (1998). Genetic divergence between populations and species of talitrids from Aegean islands. J. Hered. 89(1): 37-43. hdl.handle.net/10.1093/jhered/89.1.37, more

Fiałkowski, W. et al. (2003). Seasonal variation in trace metal concentrations in three talitrid amphipods from the Gulf of Gdansk, Poland. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 288(1): 81-93. hdl.handle.net/10.1016/S0022-0981(02)00594-4, more

Fuchs, B. et al. (2014). Regulation of polyp-to-jellyfish transition in Aurelia aurita. Curr. Biol. 24(3): 263-273. hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2013.12.003, more

Hammond, C.F. et al. (2013). Using reflex action mortality predictors (RAMP) to evaluate if trawl gear modifications reduce the unobserved mortality of Tanner crab (Chionoecetes bairdi) and snow crab (C. opilio). ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 70(7): 1308-1318. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fst085 , more

McMillan, N.F. (1964). The Mollusca of the Wexford gravels (Pleiostocene), South-East Ireland. Proc. R. Ir. Acad., B Biol. Geol. Chem. Sci. 63(15): 265-289, plate XI, more

Passarelli, L. et al. (2014). Dike intrusions during rifting episodes obey scaling relationships similar to earthquakes. NPG Scientific Reports 4(3886): 7 pp. hdl.handle.net/10.1038/srep03886, more

Sars, G.O. (1909). Zoological Results of the Third Tanganyika Expedition, conducted by Dr. W.A. Cunnington, F.Z.S., 1904-1905. - Report on the Copepoda. Proc. Zool. Soc. Lond. 1909(I): 3177-, Plates VI-XXIII, more

Soot-Ryen, T. (1932). Pelecypoda, with a discussion of possible migrations of Arctic Pelecypods in Tertiary times. The Norwegian North Polar Expedition with the Maud 1918-1925: Scientific Results V(12): 1-35, plates I-II, more

Villanueva, R.; Norman, M.D. (2009). Erratum to “Biology of the planktonic stages of benthic octopuses". Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 47: ix-xii, more

Yamada, Y. (1928). Report of the biological survey of Mutsu Bay. 9. Marine algae of Mutsu Bay and adjacent waters. II. Sci. Rep. Tohoku Univ. Biol. 3: 497-534, more

 

THESES

Bastian, T. (2011). The broad-scale distribution and abundance of Scyphomedusae in Irish waters. PhD Thesis. Coastal and Marine Research Centre, ERI, University College Cork: Cork. 142 pp. , more

da Fonseca e Sousa, C.A. (2013). Oxygen accumulation in photobioreactors. PhD Thesis. Wageningen University: Wageningen. ISBN 978-94-6173-554-6. 121 pp. , more

Da Rocha Lima, J.J.P.D. (2013). Development of techniques to culture shrimp haemocytes and purify white spot syndrome virus (WSSV) in order to study WSSV-haemocyte interactions. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Veterinary Medicine: Merelbeke. ISBN 9789058643377. 173 pp. , more

Dewulf, D. (2014). Houten waterbouwkundige constructies. BA Thesis. Hogeschool Gent. Natuur en Techniek: Gent. 93, 41, 12 pp. , more

Mihale, M. (2013). Biogeochemistry of micro-pollutants in sediments of Mtoni estuary, Tanzania. Vrije Universiteit Brussel: Brussel , more

Mtoni, Y.E. (2013). Saltwater intrusion in the coastal strip of Dar es Salaam Quaternary aquifer, Tanzania. PhD Thesis. Ghent University. Faculty of Sciences: Ghent. XI, XIII, II, 395 pp. , more

Praet, T. (2013). The biomechanical structure of the seahorse tail as a source of inspiration for industrial design. Ghent University. Faculty of Engineering and Architecture: Ghent. ISBN 9789085785989. XX, 198 pp. , more

Simons, C.H.F. (1974). Marine justitie: ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse Zeemacht, gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Bijdragen van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit van Utrecht; IX. PhD Thesis. Van Gorcum: Assen. 285 pp. , more

Vandamme, S. (2014). Seascape genetics in support of sustainable fisheries management of flatfish. PhD Thesis. Published by the author(s): Leuven. ISBN 978-90-8649-693-8. 275 pp. , more


http://www.vliz.be/images/logo/vliz2013.png

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2014
responsible publisher: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende

Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute

Jan Haspeslagh
Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala
Library Assistant VLIZ

InnovOcean site

Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
Belgium

T

+32-(0)59 34 01 85

F

+32-(0)59 34 21 31

E

library@vliz.be

W

www.vliz.be