VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 522 / 10 August, 2012


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine Archive VLIZ-publications Books Journal articles, book chapters Nature ToC Science ToC Reports Theses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(2008). Voorontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 61 pp., meer

(2008). Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden . FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 64 pp., meer

(2008). Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden: Verslag van de bekendmaking en raadpleging van het publiek. Advies aan de Minister bevoegd voor de wetgeving inzake het mariene milieu. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 4 pp., meer

(2009). Investeren in een dynamisch kusttoerisme: Strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust 2009-2014. Toerisme Vlaanderen/Westtoer: Brugge. 251 pp., meer

Belgische Staat (2012). Socio-economische analyse van het gebruik van de Belgische mariene wateren en de aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1c. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 136 pp., meer

Belgische Staat (2012). Initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1a & 1b. Voorlopige versie ingediend voor publieke consultatie, maart 2012[s.n.][s.l.]. 88 pp., meer

Billiet, G. (1980). Uit de bibliografie van Oostende (3): Edgard Auguin, plages belges. 2: De Dunkerque à Ostende (1898) De Plate 9(10): 143-150, meer

Billiet, G. (1982). August Stracké en zijn museum De Plate 11(1): 20-24, meer

Billiet, G. (1985). August Stracké (9): Succesvol hotelier en royalist (1) De Plate 14(10): 232-234, meer

Billiet, G. (1988). Laatste jaren en dood van August Stracké De Plate 17(2): 56-63, meer

Casteleyn, G. et al. (2009). Natural hybrids in the marine diatom Pseudo-nitzschia pungens (Bacillariophyceae): genetic and morphological evidence Protist 160(2): 343-354. dx.doi.org/10.1016/j.protis.2008.11.002, meer

Colpaert, H. (1984). Th. A. Mann (1735-1809): een bio-, bibliografische studie Academia Analecta 1984: 36-119, meer

Damas, D. (1909). L'océanographie de la mer du Grönland: Résumé des observations de l'expédition de la Belgica en 1905 Géographie (1900) XIX(6): 417-434, meer

De Gerlache, A. (1906). La banquise et la côte nord-est du Grönland au nord du 77° de Lat. N., en 1905 Géographie (1900) XIV(3): 125-142, meer

De Mol, L. (2012). Visual and sedimentological characterisation of cold-water coral mounds: From a single coral up to a large mound = Visuele en sedimentologische karakterisatie van koudwaterkoraalheuvels. Van een enkel koraal tot een grote koraalheuvel. PhD Thesis. RCMG: Gent. 218 pp., meer

De Montpellier, G. et al. (2012). Activiteitenrapport 2011 van het Belgische programma ter observatie van de Noordzee vanuit de lucht. Rapport BMM. BMM: Brussel. 9 pp., meer

DG Leefmilieu (2012). Een mariene strategie voor de Noordzee. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. ISBN 978-0-78772-13-2. 32 pp., meer

D'Hondt, B. et al. (2008). Dung beetles as secondary seed dispersers in a temperate grassland Basic and Applied Ecology 9(5): 542-549. dx.doi.org/10.1016/j.baae.2007.11.002, meer

Farasyn, D. (1976). Oesterputten te Oostende De Plate 5(8): 11-12, meer

Gevaert, F. (1991). Van kreekmonding tot verkeerscentrum De Plate 14(12): 325-333, meer

Gevaert, F. (2006). De metamorfose van de haven van Oostende (Deel 9) De Plate 35(9): 236-242, meer

Gillan, D.C. et al. (2012). Microbial Diversity and Metal Fluxes in Contaminated North Sea Sediments MICROMET. Final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 107 pp., meer

Guilini, K. et al. (2012). Cold seep and oxygen minimum zone associated sources of margin heterogeneity affect benthic assemblages, diversity and nutrition at the Cascadian margin (NE Pacific Ocean) Prog. Oceanogr. 96(1): 77-92. dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2011.10.003, meer

Halewyck, R. (1976). Oesterputten in Oostende De Plate 5(7): 7, meer

Hostyn, N. (1981). De oesterputten Pollet Anno 1806 De Plate 10(10): 189, meer

Hostyn, N. (1985). Bij de reproductie De Plate 14(4): 135, meer

Klausing, J.H. (1976). Oesterputten te Oostende in 1902 De Plate 5(6): 12, meer

Leeuwerck, M. (2000). Een sociaal drama rond de oesterput De Plate 29(12): 249-251, meer

Mac Leod, J. (1882). La station zoologique de Naples Ann. Soc. Méd. Gand 60: 13-21, meer

Mestdagh, C. (1976). De oesterput van Janssens en Mestdagh De Plate 5(7): 7, meer

Quetelet, A. (1834). Aperçu historique des observations de météorologie faites en Belgique jusqu'à ce jour Nouv. Mém. Acad. R. Sci. B.-Lett. Brux. VIII: 1-72, meer

Rousselot, M. et al. (2006). Arenicola marina extracellular hemoglobin: a new promising blood substitute Biotechnol. J. 1(3): 333-345. dx.doi.org/10.1002/biot.200500049, meer

Simoen, H.; Jacobsen, R. (2009). Vergelijking van onshore en offshore windparken in België. MA Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Gent. 69 pp., meer

Uyttendaele, D.; Van Guyze, D. (2012). De hervorming van het GVB. Minaraad Vlaanderen/SALV: Brussel. 40 pp., meer

Van Ael, E. et al. (2012). Persistent organic pollutants in the Scheldt estuary: Environmental distribution and bioaccumulation. Environ. Int. 48: 17-27. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2012.06.017, meer

Van Bergen, J. (1996). Handel en scheepvaart in Oostende in 1859 De Plate 25(4), meer

Van Hyfte, I. (1985). Grond te huur, Anno 1862 (1) De Plate 14(1): 4-6, meer

Vancraeynest, R. (2000). De installaties van het Zeewezen te Oostende vanaf het ontstaan tot omstreeks 1930 (Deel 1) De Plate 29(3): 77-87, meer

Vancraeynest, R. (2000). De installaties van het Zeewezen te Oostende vanaf het ontstaan tot omstreeks 1930 (Deel 2) De Plate 29(4): 91-106, meer

Vanden Broucke, G. (1971). Gebruik en mogelijkheden van de sonar in de zeevisserij. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 52. Ministerie van Landbouw, Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek, Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek In de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 25 pp., meer

Verbanck, R. (1990). Oester- en kreeftenpark tegenaan het Fort Sint-Philippe De Plate 19(2): 47-48, meer

Verhaeghe, L. (1843). Les bains de mer d'Ostende, leurs effets physiologiques et thérapeutiques. J. Elleboudt: Ostende. 191 pp., meer

 

VLIZ PUBLICATIONS

VLIZ Wetenschatten (2012). Théodore-Augustin Mann. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 137. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp. meer

 

BOOKS & MONOGRAPHS

Le Service des Inondations de l'Yser et la Compagnie des Sapeurs-Pontonniers = De Dienst der Onderwaterzetting van het Ysergebied te Nieuwpoort en de Compagnie van de Sapeurs-Pontonniers[s.n.]: Brussel. 11 pp., meer

(1931). Numéro special sur Ostende. Tribord (Ostende), Août 1931. F. Labisse & H. Van Vyve: Ostende. 44 pp., meer

Beun, J. (2012). De overzet te Nieuwpoort-Bad. Published by the author(s): Nieuwpoort. 26 pp., meer

British Museum (Natural History) (1914-1916). British Antarctic ("Terra Nova") Expedition, 1910. Natural History Reports. Zoology. Vol. I. Vertebrata. Printed by order of the Trustees of the British Museum: London. 156, 52 plates pp., meer

British Museum (Natural History) (1914-1922). British Antarctic ("Terra Nova") Expedition, 1910. Natural History Reports. Zoology. Vol. II. Collecting stations, Mollusca, Brachiopoda, and Worms. Printed by order of the Trustees of the British Museum: London. 260, 17 plates pp., meer

British Museum (Natural History) (1915-1923). British Antarctic ("Terra Nova") Expedition, 1910. Natural History Reports. Zoology. Vol. III. Arthropoda. Printed by order of the Trustees of the British Museum: London. 304, 16 plates pp., meer

Fusetani, N.; Kem, W. (Ed.) (2009). Marine toxins as research tools. Progress in Molecular and Subcellular Biology. Marine Molecular Biotechnology, 46. Springer: Berlin. ISBN 978-3-540-87892-6. xiv, 259 pp., meer

Jones, O.A.; Endean, R. (Ed.) (1973). Biology and geology of coral reefs: Volume I. Geology 1. Academic Press: New York. ISBN 0-12-389601-0. 410 pp., meer

Jones, O.A.; Endean, R. (Ed.) (1976). Biology and geology of coral reefs: Volume III. Biology 2. Academic Press: New York. ISBN 0-12-389603-7. 435 pp., meer

Jones, O.A.; Endean, R. (Ed.) (1977). Biology and geology of coral reefs: Volume IV. Geology 2. Academic Press: New York. ISBN 0-12-389604-5. 337 pp., meer

Lovell, M.S. (1867). The edible mollusks of Great Britain and Ireland with recipes for cooking them. Reeve & Co.: London. 207, 12 plates pp., meer

Mörch, O.A.L. (1871). Synopsis Molluscorum marinorum Daniae: Fortegnelse over de i danske Have forekommende Blöddyr. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, 11-14. Bianco Lunos Bogtrykkeri: Kjöbenhavn. 69 pp., meer

Ockelmann, W.K. (1959). The Zoology of East Greenland: marine Lamellibranchiata. Meddelelser om Grønland, 122(4). C.A. Reitzels Forlag: København. 256 pp., meer

Rijkswaterstaat (2012). Getijtafels voor Nederland 2013. Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 978-90-12-57676-5. 159 pp., meer

Schiøtte, T.; Warén, A. (1992). An annotated and illustrated list of the types of Mollusca described by H.P.C. Møller from West Greenland. Meddelelser om Grønland, Bioscience, 35. Commission for Scientific Research in Greenland: Copenhagen. ISBN 87-503-9971-3. 34 pp., meer

SeaWeb/Alliance Produits de la mer (Ed.) (2012). Guide des espèces à l’usage des professionnels. Troisième édition. SeaWeb/Alliance Produits de la mer: Paris. 177 pp., meer

Sleeks, A. (1956). Oude Oostendse kinderrijmpjes en volksliedjes. Oostendse folklore, 1. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 47 pp., meer

Sleeks, A. (1957). Bijgeloof en volksremediën te Oostende. Oostendse folklore, 2. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 62 pp., meer

Sleeks, A. (1958). Het Oostendse dialekt. Oostendse folklore, 3. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 58 pp., meer

Sleeks, A. (1959). Oude Oostendse straten en gebouwen. Oostendse folklore, 5. Drukkerij De Vriese: Oostende. 123 pp., meer

Sleeks, A. (1959). Oude Oostendse volkstypes. Oostendse folklore, 4. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 142 pp., meer

Sleeks, A. (1960). Oude Oostendse afspanningen, danszalen, cafés-chantants. Oostendse folklore, 6. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 117 pp., meer

Sleeks, A. (1962). Vijf glanspunten uit de geschiedenis van Oostende. Oostendse folklore, 7. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 123 pp., meer

Sleeks, A. (1964). Oude Oostendse feesten, gewoonten, gebruiken. Oostendse folklore, 8. Drukkerij Arthur De Vriese: Oostende. 155 pp., meer

Stel, J.H. (2012). De oceaan anders bekeken. Acco: Leuven en Den Haag. ISBN 978-90-334-8803-0. 364 pp., meer

Tizard, T.H. et al. (1885). Narrative of the cruise of H.M.S. Challenger with a general account of the scientific results of the expedition. Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873-76 under the command of Captain Georges S. Nares and the late Captain Frank Tourle Thomson, I(Parts First and Second). Her Majesty's Stationery Office: London. 1107, 57, 35 photo plates, 14 color plates pp., meer

Van Iseghem, I. (1903). Éléments de numismatique ostendaise. Librairie Numismatique de Ch. Dupriez: Bruxelles. 128 pp., meer

Verhaeghe, L. (1843). Les bains de mer d'Ostende, leurs effets physiologiques et thérapeutiques. J. Elleboudt: Ostende. 191 pp., meer

Vieira, R. et al. (2012). Guia de campo: espécies intertidais características da costa norte de Portugal. Praias rochosas. Mobidic: Portugal. 29 pp., meer

von Frauenfeld, G.R. (1867). Mollusken. Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859, Zoologischer Theil(II, Dritte Abtheilung). Aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei: Wien. 16, plates I-II pp., meer

 

ARTICLES & CHAPTERS

Biological Journal of the Linnean Society

 • Collin, R. (2012). Temperature-mediated trade-offs and changes in life-history integration in two slipper limpets (Gastropoda: Calyptraeidae) with planktotrophic development , meer
 • Vermeij, G.J. (2012). The evolution of gigantism on temperate seashores , meer
 • Garduño-Paz, M.V. et al. (2012). Convergent evolutionary processes driven by foraging opportunity in two sympatric morph pairs of Arctic charr with contrasting post-glacial origins , meer
 • Heins, D.C. (2012). Fecundity compensation in the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus infected by the diphyllobothriidean cestode Schistocephalus solidus , meer

Bulletin du Muséum d'histoire naturelle

 • Koehler, R. (1905). Note préliminaire sur les Ophiures du Travailleur et du Talisman , meer
 • Koehler, R. (1905). Echinides, Astéries et Ophiures recueillis par M. Gravier dans la Mer Rouge (Golfe de Tadjourah) , meer
 • Koehler, R. (1905). Echinides, Stellérides et Ophiures recueillis par MM. Bonnier et Pérez dans la Mer Rouge (Côtes d'Arabie) en 1903 , meer
 • Koehler, R. (1905). Note préliminaire sur les Echinodermes recueillis par l'expédition antarctique française dur Dr. Charcot (Echinides, Astéries et Ophiures) , meer

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique

 • Nobili, G. (1906). Mission J. Bonnier et Ch. Pérez (Golfe Persique, 1901). Crustacés décapodes et stomatopodes , meer
 • Pérez, J. (1907). Mission J. Bonnier et Ch. Pérez (Golfe Persique, 1901). II. Hyménoptères , meer

Comparative Biochemistry and Physiology. Part C. Toxicology and Pharmacology

 • Mayer, A.M.S. et al. (2011). Marine pharmacology in 2007-8: Marine compounds with antibacterial, anticoagulant, antifungal, anti-inflammatory, antimalarial, antiprotozoal, antituberculosis, and antiviral activities; affecting the immune and nervous system, and other miscellaneous mechanisms of action , meer
 • Mayer, A.M.S. et al. (2007). Marine pharmacology in 2003-4: Marine compounds with anthelminthic, antibacterial, anticoagulant, antifungal, antiinflammatory, antimalarial, antiplatelet, antiprotozoal, antituberculosis, and antiviral activities; affecting the cardiovascular, immune and nervous systems, and other miscellaneous mechanisms of action , meer
 • Mayer, A.M.S.; Hamann, M.T. (2005). Marine pharmacology in 2001-2002: Marine compounds with anthelmintic, antibacterial, anticoagulant, antidiabetic, antifungal, anti-inflammatory, antimalarial, antiplatelet, antiprotozoal, antituberculosis, and antiviral activities; affecting the cardiovascular, immune and nervous systems and other miscellaneous mechanisms of action , meer
 • Mayer, A.M.S.; Hamann, M.T. (2002). Marine pharmacology in 1999: Compounds with antibacterial, anticoagulant, antifungal, anthelmintic, anti-inflammatory, antiplatelet, antiprotozoal and antiviral activities affecting the cardiovascular, endocrine, immune and nervous systems, and other miscellaneous mechanisms of action , meer

De Plate: Tijdschrift Heemkundige Kring "De Plate"

 • Klausing, J. (1975). Oesterputten te Oostende in 1902 , meer
 • Klausing, J.H. (1976). Oesterputten te Oostende in 1902 , meer
 • Halewyck, R. (1976). Oesterputten in Oostende , meer
 • Mestdagh, C. (1976). De oesterput van Janssens en Mestdagh , meer
 • Farasyn, D. (1976). Oesterputten te Oostende , meer
 • Billiet, G. (1980). Uit de bibliografie van Oostende (3): Edgard Auguin, plages belges. 2: De Dunkerque à Ostende (1898) , meer
 • Hostyn, N. (1981). De oesterputten Pollet Anno 1806 , meer
 • Billiet, G. (1982). August Stracké en zijn museum , meer
 • Van Hyfte, I. (1985). Grond te huur, Anno 1862 (1) , meer
 • Hostyn, N. (1985). Bij de reproductie , meer
 • Billiet, G. (1985). August Stracké (9): Succesvol hotelier en royalist (1) , meer
 • Billiet, G. (1988). Laatste jaren en dood van August Stracké , meer
 • Verbanck, R. (1990). Oester- en kreeftenpark tegenaan het Fort Sint-Philippe , meer
 • Gevaert, F. (1991). Van kreekmonding tot verkeerscentrum , meer
 • Van Bergen, J. (1996). Handel en scheepvaart in Oostende in 1859 , meer
 • Vancraeynest, R. (2000). De installaties van het Zeewezen te Oostende vanaf het ontstaan tot omstreeks 1930 (Deel 1) , meer
 • Vancraeynest, R. (2000). De installaties van het Zeewezen te Oostende vanaf het ontstaan tot omstreeks 1930 (Deel 2) , meer
 • Leeuwerck, M. (2000). Een sociaal drama rond de oesterput , meer
 • Gevaert, F. (2006). De metamorfose van de haven van Oostende (Deel 10) , meer
 • Gevaert, F. (2006). De metamorfose van de haven van Oostende (Deel 9) , meer

European Journal of Cancer

 • Mayer, A.M.S.; Gustafson, K.R. (2008). Marine pharmacology in 2005-6: Antitumour and cytotoxic compounds , meer
 • Mayer, A.M.S.; Gustafson, K.R. (2006). Marine pharmacology in 2003-2004: anti-tumour and cytotoxic compounds , meer
 • Mayer, A.M.S.; Gustafson, K.R. (2004). Marine pharmacology in 2001-2: antitumour and cytotoxic compounds , meer

PLoS One

 • Maynou, F. et al. (2011). Estimating trends of population decline in long-lived marine species in the Mediterranean Sea based on fishers' perceptions , meer
 • Azzurro, E. et al. (2011). Tracking signals of change in Mediterranean fish diversity based on local ecological knowledge , meer

Fusetani, N.; Kem, W. (Ed.) (2009). Marine toxins as research tools. Progress in Molecular and Subcellular Biology. Marine Molecular Biotechnology, 46. Springer: Berlin. ISBN 978-3-540-87892-6. xiv, 259 pp.

 • Fusetani, N.; Kem, W. (2009). Marine toxins: an overview, meer
 • Lewis, R.J. (2009). Conotoxins: Molecular and therapeutic targets, meer
 • Llewellyn, L. (2009). Sodium channel inhibiting marine toxins, meer
 • Diochot, S.; Lazdunski, M. (2009). Sea anemone toxins affecting potassium channels, meer
 • Swanson, G.T.; Sakai, R. (2009). Ligands for ionotropic glutamate receptors, meer
 • Meunier, F. et al. (2009). Marine toxins potently affecting neurotransmitter release, meer
 • Saito, S. (2009). Toxins affecting actin filaments and microtubules, meer
 • Fujiki, H.; Suganuma, M. (2009). Carcinogenic aspects of protein phosphatase 1 and 2A inhibitors, meer

 

British Museum (Natural History) (1915-1923). British Antarctic ("Terra Nova") Expedition, 1910. Natural History Reports. Zoology. Vol. III. Arthropoda. Printed by order of the Trustees of the British Museum: London. 304, 16 plates pp.

 • Tattersall, W.M. (1923). Crustacea. Part VII. Mysidacea, meer

 

NATURE ToC

 • Gregoire, L.J. et al. (2012). Deglacial rapid sea level rises caused by ice-sheet saddle collapses , meer
 • Buesseler, K.O. (2012). The great iron dump , meer
 • Smetacek, V. et al. (2012). Deep carbon export from a Southern Ocean iron-fertilized diatom bloom , meer
 • Schrope, M. (2012). End of an age for Aquarius , meer

 

SCIENCE ToC

 • Service, R.F. (2012). Rising acidity brings an ocean of trouble , meer
 • Gruber, N. et al. (2012). Rapid progression of ocean acidification in the California Current System , meer
 • Hurtgen, M.T. (2012). The marine sulfur cycle, revisited , meer
 • Halevy, I. et al. (2012). Sulfate burial constraints on the Phanerozoic sulfur cycle , meer
 • Wortmann, U.G.; Paytan, A. (2012). Rapid variability of seawater chemistry over the past 130 million years , meer

 

REPORTS

(2008). Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden: Verslag van de bekendmaking en raadpleging van het publiek. Advies aan de Minister bevoegd voor de wetgeving inzake het mariene milieu. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 4 pp., meer

(2008). Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden . FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 64 pp., meer

(2008). Voorontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 61 pp., meer

(2009). Investeren in een dynamisch kusttoerisme: Strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust 2009-2014. Toerisme Vlaanderen/Westtoer: Brugge. 251 pp., meer

Belgische Staat (2012). Initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1a & 1b. Voorlopige versie ingediend voor publieke consultatie, maart 2012[s.n.][s.l.]. 88 pp., meer

Belgische Staat (2012). Socio-economische analyse van het gebruik van de Belgische mariene wateren en de aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1c. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 136 pp., meer

Churnside, J.H. et al. (Ed.) (2012). Fishery applications of optical technologies. ICES Cooperative Research Report, 312. ICES: Copenhagen. ISBN 978-87-7482-102-1. 91 pp., meer

De Montpellier, G. et al. (2012). Activiteitenrapport 2011 van het Belgische programma ter observatie van de Noordzee vanuit de lucht. Rapport BMM. BMM: Brussel. 9 pp., meer

DG Leefmilieu (2012). Een mariene strategie voor de Noordzee. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. ISBN 978-0-78772-13-2. 32 pp., meer

European Wind Energy Association (2012). The European offshore wind industry: key 2011 trends and statistics. European Wind Energy Association (EWEA): Brussel. 23 pp., meer

FAO (2012). The State of World Fisheries and Aquaculture 2012. FAO: Rome. ISBN 978-92-5-107225-7. 209 pp., meer

Gillan, D.C. et al. (2012). Microbial Diversity and Metal Fluxes in Contaminated North Sea Sediments MICROMET. Final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 107 pp., meer

Uyttendaele, D.; Van Guyze, D. (2012). De hervorming van het GVB. Minaraad Vlaanderen/SALV: Brussel. 40 pp., meer

Vanden Broucke, G. (1971). Gebruik en mogelijkheden van de sonar in de zeevisserij. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 52. Ministerie van Landbouw, Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek, Kommissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek In de Zeevisserij (T.W.O.Z.): Gent. 25 pp., meer

 

REPRINTS

Mayer, A.M.S.; Lehmann, V.K.B. (2001). Marine pharmacology in 1999: Antitumor and cytotoxic compounds Anticancer Res. 21(4A): 2489-2500, meer

Teleki, K. (2012). Power of the People? Aquat. Conserv. 22(1): 1-6. dx.doi.org/10.1002/aqc.2219, meer

Odhner, N.Hj. (1931-1932). Beiträge zur Malakozoologie der Kanarischen Inseln. Lamellibranchien, Cephalopoden, Gastropoden Ark. Zool. 23A(14): 1-116, plates 1-2, meer

Glaser, K.B.; Mayer, A.M.S. (2009). A renaissance in marine pharmacology: from preclinical curiosity to clinical reality Biochem. Pharmacol. 78(5): 440-448. dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2009.04.015, meer

Mayer, A.M.S. et al. (2009). Marine pharmacology in 2005-6: Marine compounds with anthelmintic, antibacterial, anticoagulant, antifungal, antiinflammatory, antimalarial, antiprotozoal, antituberculosis, and antiviral activities; affecting the cardiovascular, immune and nervous systems, and other miscellaneous mechanisms of action Biochim. Biophys. Acta, Gen. subj. 1790(5): 283-308. dx.doi.org/10.1016/j.bbagen.2009.03.011, meer

Newman, D.J.; Cragg, G.M. (2004). Advanced preclinical and clinical trials of natural products and related compounds from marine resources Curr. Med. Chem. 11(13): 1693-1713, meer

Drago, A. et al. (2010). International Ocean Institute-Kids: Targeting awareness on the sea with the younger generations Current 26(3): 35-40, meer

Votier, S.C. et al. (2005). Oil pollution and climate have wide-scale impacts on seabird demographics Ecol. Lett. 8(11): 1157-1164. dx.doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00818.x, meer

Martell, S.; Froese, R. (2012). A simple method for estimating MSY from catch and resilience Fish Fish. Early View: 11 pp. dx.doi.org/10.1111/j.1467-2979.2012.00485.x, meer

Mayer, A.M.S.; Gustafson, K.R. (2003). Marine pharmacology in 2000: Antitumor and cytotoxic compounds Int. J. Cancer 105(3): 291-299. dx.doi.org/10.1002/ijc.11080, meer

Bramanti, L. et al. (2011). Involvement of recreational scuba divers in emblematic species monitoring: The case of Mediterranean red coral (Corallium rubrum) J. Nat. Conserv. 19(5): 312-318. dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2011.05.004, meer

Pascall, M.A. et al. (2005). Uptake of polychlorinated biphenyls (PCBs) from an aqueous medium by polyethylene, polyvinyl chloride, and polystyrene films J. Agric. Food Chem. 53(1): 164-169. dx.doi.org/10.1021/jf048978t, meer

Rizzo, L.Y.; Schulte, D. (2009). A review of humpback whales' migration patterns worldwide and their consequences to gene flow J. Mar. Biol. Ass. U.K. 89(5): 995-1002. dx.doi.org/10.1017/S0025315409000332, meer

Walsh, D. (1960). Achieving the ultimate adventure on Earth: Our 7-mile dive to bottom Life (Chicago) 48(6): 110-121, meer

Kubetzki, U.; Garthe, S. (2003). Distribution, diet and habitat selection by four sympatrically breeding gull species in the south-eastern North Sea Mar. Biol. (Berl.) 143(1): 199-207. dx.doi.org/10.1007/s00227-003-1036-5, meer

Koehler, R. (1904). Ophiures nouvelles ou peu connues Mem. Soc. Zool. France XVII: 54-119, meer

Brien, S. et al. (2008). Systematic review of the nutritional supplement Perna canaliculus (green-lipped mussel) in the treatment of osteoarthritis Q. J. Med. 101(3): 167-179. dx.doi.org/10.1093/qjmed/hcm108, meer

Mayer, A.M.S.; Lehmann, V.K.B. (2000). Marine pharmacology in 1998: Marine compounds with antibacterial, anticoagulant, antifungal, antiinflammatory, anthelmintic, antiplatelet, antiprotozoal, and antiviral activities; with actions on the cardiovascular, endocrine, immune, and nervous systems; and other miscellaneous mechanisms of action The Pharmacologist 42(2): 62-69, meer

 

THESES

De Mol, L. (2012). Visual and sedimentological characterisation of cold-water coral mounds: From a single coral up to a large mound = Visuele en sedimentologische karakterisatie van koudwaterkoraalheuvels. Van een enkel koraal tot een grote koraalheuvel. PhD Thesis. RCMG: Gent. 218 pp. , meer

Reynaert, I. (2012). Smartphone application development: WoRMS Application. BA Thesis. Hogeschool West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Brugge. 43 pp. , meer

Simoen, H.; Jacobsen, R. (2009). Vergelijking van onshore en offshore windparken in België. MA Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde: Gent. 69 pp. , meer

Vanhauwaert, P. (1993). Hoge-resolutie reflectieseismische studie van Neogene en Kwartaire afzettingen in de Keltische Zee . RCMG: Gent. 97 + bijlagen pp. , meer

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2012
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be