VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 550 / 29 June, 2012


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine Archive BooksJournal articles, book chapters Science ToCReportsReprints Theses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(2012). Belgian Ships Archive: driemaandelijks maritiem magazine, 9. B.S.A.: Antwerpen. 45 pp., meer

De Ceunynck, R. et al. (1986). Laat-Middeleeuwse veenwinning rond de Moeren West-Vlaam. Archeol. 2(2): 61-68, meer

Elleboudt, A.; Lefèvre, G. (1919). Oostende onder de Duitsche bezetting 1914-1918. Drukkerij Elleboudt: Oostende. 433 (eerste & tweede deel) pp., meer

Gatune, C. et al. (2012). Decomposing mangrove litter supports a microbial biofilm with potential nutritive value to penaeid shrimp post larvae J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 426-427: 28-38. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2012.05.015, meer

Ghijs, J. (1992). Een socio-demografische studie van het vissersmilieu: Nieuwpoort en Adinkerke (De Panne) 1750-1850. MA Thesis. Rijksuniversiteit Gent (RUG), Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 152 pp., meer

Lefevre, M.A. (1931). Morphologie éolienne littorale entre Nieuport et la frontière française Bull. - Soc. R. Belge Géogr. 1: 36-60, meer

Maertens, J. (1920). Les restes d'une bourgade ensevelie dans les sables d'Oostdunkerque Bull. Maatsch. Geschied- Oudheidkd. Gent 27-28: 90-98, meer

Paepe, R. (1960). La plaine maritime entre Dunkerque et la frontière belge Tijdsch. Belg. Ver. Aardr. Studies = Bull. Soc. Belg. d'Etudes Geogr. XXIX(1): 47-66, meer

Shaw, S.D. et al. (2012). Tissue-specific accumulation of polybrominated dipheny lethers (PBDEs) including Deca-BDE and hexabromocyclododecanes (HBCDs) in harbor seals from the northwest Atlantic Environ. Int. 44: 1-6. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2012.01.001, meer

Tavernier, R. (1938). De geologische ontwikkeling van de Vlaamsche kust: I. Algemeene beschouwingen over de evolutie van de kustlijn Wetenschap in Vlaanderen IV(1): 22-27, meer

Tavernier, R. (1938). De geologische ontwikkeling van de Vlaamsche kust: II. Evolutie van de Vlaamsche zeekust ... Wetenschap in Vlaanderen IV(2): 41-48, meer

Vande Lanotte, J. et al. (2012). Actieplan zeehond, van defensief naar offensief milieubeleid in de Noordzee = Plan d’action phoque, d’une politique environnementale défensive à une politique environnementale offensive en mer du Nord. Minister van de Noordzee: Brussel. Brochure pp., meer

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(1919). Batterie Deutschland à Breedene = Battery "Deutschland" at Breedene = Batterie "Deutschland" bei Breedene. O.N.I.G. Sites de Guerre: Bruxelles. 1 booklet (10 photographs) pp., meer

Beuls, V. et al. (1975). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort. Bijlage: kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de wierflorula in de vaargeul te Nieuwpoort. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. No paging pp., meer

Blanchard, R. (1906). La Flandre: étude géographique de la plaine flamande en France, Belgique et Hollande. Facsimilé-uitgave Familia et Patria, Handzame, 1970. Société dunkerquoise pour l'avancement des lettres, des sciences et des arts: Dunkerque. 530, 2 folded maps pp., meer

Cauwenbergh, G. et al. (1977). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West. Bijlage I-II. Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de florula in Noordzee-West. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. No paging pp., meer

De Cremer, D. et al. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort. Bijlage: kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de florula in de vaargeul te Nieuwpoort. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. No paging pp., meer

Dendoncker, A.-M. et al. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Blankenberge. Bijlage: kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de wierflorula in de vaargeul te Blankenberge. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. No paging pp., meer

Elleboudt, A.; Lefèvre, G. (1919). Oostende onder de Duitsche bezetting 1914-1918. Drukkerij Elleboudt: Oostende. 433 (eerste & tweede deel) pp., meer

Liebens, T. et al. (1978). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West. Algemeen deel: kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 2 vols. pp., meer

 

ARTICLES & CHAPTERS

Annales de la Société Géologique du Nord

Bouly De Lesdain, M. (1912). Compte rendu de la Réunion Extraordinaire annuelle de la Société Géologique du Nord et de la Faculté des Sciences de Lille aux Dunes internes de Ghyvelde le 16 Juin 1912, meer

Douxami, H. (1912). Sur l'âge des dunes de Ghyvelde (Nord), meer

Aquatic Ecology

Brownscombe , J.W.; Fox, M.G. (2012). Range expansion dynamics of the invasive round goby (Neogobius melanostomus) in a river system, meer

Nyitrai, D. et al. (2012). Trends in estuarine fish assemblages facing different environmental conditions: combining diversity with functional attributes, meer

Verberk, W.C.E.P. et al. (2012). Niche segregation in two closely related species of stickleback along a physiological axis: explaining multidecadal changes in fish distribution from iron-induced respiratory impairment, meer

Marine Biology Research

Alexandre de Camposa, C.J. et al. (2012). Sponges as substrata and early life history of the tubulariid Zyzzyzus warreni (Cnidaria: Hydrozoa) in the São Sebastião Channel, Brazil, meer

Moreira, J.; Parapar, J. (2012). Two new species of Sphaerodoropsis Hartman & Fauchald, 1971 (Polychaeta: Sphaerodoridae) from Iceland (BIOICE programme), meer

López-Gonzáles, P.J. et al. (2012). Rediscovery of Cereopsis studeri Koch, 1891, a forgotten Mediterranean soft coral species, and its inclusion in the genus Nidalia Gray, 1835 (Octocorallia, Alcyonacea, Nidaliidae), meer

de A. Ferreira, A.S. et al. (2012). Vertical migration of Norwegian spring-spawning herring larvae in relation to predator and prey distribution, meer

Pond, D.W. et al. (2012). Diet and growth rates of Meganyctiphanes norvegica in autumn, meer

Horn, P.L. et al. (2012). Dietary partitioning by two sympatric fish species, red cod (Pseudophycis bachus) and sea perch (Helicolenus percoides), on Chatham Rise, New Zealand, meer

Hernáez, P. et al. (2012). Reproductive biology of the ghost shrimp Lepidophthalmus bocourti (A. Milne-Edwards, 1870) (Decapoda: Axiidea: Callianassidae): A tropical species with a seasonal reproduction, meer

Yigin, C.C.; Ismen, A. (2012). Age, growth and reproduction of the common stingray, Dasyatis pastinaca from the North Aegean Sea, meer

Riascos, J.M. et al. (2012). Testing stress responses of the bivalve Protothaca thaca to El Niño–La Niña thermal conditions, meer

Sant'Anna, B.S. et al. (2012). Is shell partitioning between the hermit crabs Pagurus brevidactylus and Pagurus criniticornis explained by interference and/or exploitation competition?, meer

Li, G.; Gao, K. (2012). Variation in UV irradiance related to stratospheric ozone levels affects photosynthetic carbon fixation of winter phytoplankton assemblages from surface coastal water of the South China Sea, meer

Heinz, P. et al. (2012). 70 kD stress protein (Hsp70) analysis in living shallow-water benthic foraminifera, meer

Nature Geoscience

Caress, D.W. et al. (2012). Repeat bathymetric surveys at 1-metre resolution of lava flows erupted at Axial Seamount in April 2011, meer

Chadwick Jr., W.W. et al. (2012). Seafloor deformation and forecasts of the April 2011 eruption at Axial Seamount, meer

Mitchell, N. (2012). Submarine volcanism: Hot, cracking rocks deep down, meer

 

Billiau, R.; Dalle, G.; Dalle, R.; De Ceunynck, R.; Delepiere, A.-M.; Kuijken, E.; Leten, M.; Termote, J.; Van Aerschot-Van Haeverbeeck, S. (1992). Tussen land en zee: het duingebied van Nieuwpoort tot De Panne. Lannoo: Tielt. ISBN 90-209-2073-1. 264 pp.

De Ceunynck, R. (1992). Het duinlandschap: ontstaan en evolutie, meer

Termote, J. (1992). Wonen op het duin: de bewoningsgeschiedenis van de westduinen vanaf het Neolithicum tot de Franse Revolutie, meer

Van Aerschot-Van Haeverbeeck, S. et al. (1992). De verdere evolutie van de bestaande nederzettingen aan de westkust vanaf de Franse Revolutie tot heden, meer

Van Aerschot-Van Haeverbeeck, S.; Delepiere, A.-M. (1992). Ontstaan en ontwikkeling van de badplaatsen: de onvermijdelijke spanning tussen duinen en bebouwing, meer

Leten, M. (1992). Vegetatie- en landschapsontwikkeling in de duinen van de westkust, meer

Billiau, R. (1992). De fauna en flora van de westkustduinen, meer

Dalle, R. (1992). Schilderkunst aan de westkust, meer

Kuijken, E. (1992). Epiloog: naar een ecologisch gefundeerd beleid voor de westkust, meer

 

SCIENCE ToC

Pennisi, E. (2012). Seagrasses partner with clams to stay healthy, meer [News & analysis]

Veitch, L. et al. (2012). Avoiding empty ocean commitments at Rio+20, meer [Policy forum]

Arrigo, K.R.  et. al. (2012). Massive phytoplankton blooms under Arctic Sea ice, meer [Brevia]

 

REPORTS

(2012). Kust- & Zeegids 2012. Natuurpunt: Mechelen. 8 pp., meer

 

REPRINTS

Briquet, A. (1923). Les dunes littorales Ann. Géogr. (Paris) XXXII(179): 385-394. dx.doi.org/10.3406/geo.1923.9795, meer

Guelorget, O. et al. (1983). Caractérisation écologique des milieux en domaine paralique: Critères de choix des paramètres utiles Bull. Écol. 14(1): 25-34, meer

Kirkim, F. et al. (2006). Some benthic soft-bottom crustaceans along the Anatolian coast of the Black Sea Crustaceana 79(11): 1323-1332, meer

D'Havé, H. (2012). Walvissen hebben ingebouwde oordoppen Eos 7-8: 14, meer

Catchpole, T.L. et al. (2005). Discards in North Sea fisheries: causes, consequences and solutions Mar. Policy 29(5): 421-430. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2004.07.001, meer

Sezgin, M. et al. (2010). Sublittoral soft-bottom zoobenthic communities and diversity of southern coast of the Black Sea (Turkey) Rapp. Comm. Int. Mer Médit. 39: 662, meer

Ersoy Karaçuha, M. et al. (2009). Temporal and spatial changes of crustaceans in mixed eelgrass beds, Zostera marina L. and Z. noltii Hornem., at the Sinop peninsula coast (the southern Black Sea, Turkey) Turk. J. Zool. 33(4): 375-386. dx.doi.org/10.3906/zoo-0807-4, meer

 

THESES

Beuls, V. (1975). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: I. Konduktiviteit, Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl-, SO4--, PO4---. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 54 + annexes pp. , meer

Brankaer, M. (1975). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: IV. Chlorophylstudie. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 50 pp. , meer

Buelens, S. (1975). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: III. Organische stof en stikstofcyclus. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 40 pp. , meer

Cauwenbergh, G. (1977). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: VI. Konduktiviteit, Na+, K+, Cl-, Mg++, SO4--. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 77 pp. , meer

Cornelissen, R. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: I. Temperatuur-transparantie-lichtpenetratie-chlorofylstudie-SiO2, Fe+++, PO4---. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 103 + annexes pp. , meer

De Block, E. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): VII. Evolutie van de belangrijkste wiertaxa. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 108 pp. , meer

De Block, E. et al. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck). Algemeen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 2 vols. pp. , meer

De Cremer, D. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: II. Na+, K+, Mg++, Cl-, SO4--, Konduktiviteit, F-, I-, O2. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 158 pp. , meer

De Roover, F. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): VI. pH en determinerende factoren. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 165 pp. , meer

Dekelver, L. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): IV. Chlorofylstudie. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 191 pp. , meer

Dendoncker, A.-M. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Blankenberge: III. pH, alkaliniteit, CO2, Ca++, organische stoffen, NH4+, NO2-, NO3-. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 71 pp. , meer

Ermin, L. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Blankenberge: II. Chlorophyl, SiO2-gehalte, Fe+++-gehalte, PO4----gehalte, temperatuur, transparantie, lichtintensiteit. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 109 pp. , meer

Feusels, M. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: III. pH, alkaliniteit, CO2, Ca++, organische stoffen en stikstofcyclus. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 78 pp. , meer

Ghijs, J. (1992). Een socio-demografische studie van het vissersmilieu: Nieuwpoort en Adinkerke (De Panne) 1750-1850. MA Thesis. Rijksuniversiteit Gent (RUG), Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte: Gent. 152 pp. , meer

Goossens, A. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): III. Organische stoffen, stikstofhoudende stoffen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 291 pp. , meer

Liebens, T. (1978). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West: III. De organische stoffen, de anorganische stikstofverbindingen: NH4+, NO2-, NO3-. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 129 pp. , meer

Meeus, R. (1977). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: V. Chlorophylstudie. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 63 pp. , meer

Mensink, B.P. (1999). Imposex in the common whelk, Buccinum undatum. PhD Thesis. Wageningen Universiteit: Wageningen. ISBN 90-5808-099-4. 125 pp. , meer

Minten, J. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): I. Konductiviteit en determinerende factoren. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 2 vols. pp. , meer

Nerinckx, I. (1978). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West: VI Algologische studie. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 93 pp. , meer

Piron, J. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): VIII. Evolutie van de belangrijkste wiersoorten. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 308 pp. , meer

Reniers, B. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): II. Zuurstof-transparantie-temperatuur-F-I. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 185 pp. , meer

Roelant, C. (1978). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: IIA. Temperatuur, transparantie, zuurstofgehalte. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 3 vols. (316, 297, 120) pp. , meer

Salens, R. (1978). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West: IV. F-, I-, Fe+++, SiO2, PO4---. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 154 pp. , meer

Symens, D. (1979). Studie van de fluctuaties van een aantal fysico-chemische factoren en van de algale biomassa's in de Noordzee-West (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel en Oost Dyck): V. Fe+++, SiO2 en PO4---. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 169 pp. , meer

T'jonck, G. (1976). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Blankenberge: I. Konduktiviteit, Na+, K+, Mg++, Cl-, SO4--, F-, I-, O2. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 90 pp., meer

Van Hoeyveld, E. (1977). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: I. pH-alkaliniteit-CO2-calcium. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 77 + annexes pp. , meer

Van Noten, M. (1975). Ekologische en algologische studie van de vaargeul te Nieuwpoort: II. Alkaliniteit, pH, Si, O2, CO2, turbiditeit, lichtpenetratie, temperatuur, Fe. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 75 pp. , meer

Van Regenmortel, T. (2012). The spatial and temporal distribution of gelatinous zooplankton in the Belgian part of the North Sea. MSc Thesis. Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie/ILVO: Gent. 82 pp. , meer

Vandeputte, A.-M. (1977). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: IV. SiO2, Fe+++, I-, F-, PO4---. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 107 pp. , meer

Vandermolen, V. (1977). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: III. Organische stoffen en stikstofcyclus, afdeling A: Inleiding, ecologische studie. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 52 + annexes pp. , meer

Vandermolen, V. (1977). Ekologische en algologische studie van de Noordzee - West: III. Organische stoffen en stikstofcyclus, afdeling B: Algologische studie, correlatie tussen ecologische en algologische gegevens. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 112 + annexes pp. , meer

Vandevenne, G. (1978). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West: V. Chlorofylstudie. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 171 pp. , meer

Vanlangendonck, C. (1978). Ekologische en algologische studie van bepaalde visgronden van de Noordzee-West: VII. Evolutie van de bijzonderste wiersoorten. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Wetenschappen: Leuven. 160 pp. , meer

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2012
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be