VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 533 / 3 February, 2012


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToCScience ToC Reprints Theses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Broekaert, K. (2012). Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. PhD Thesis. Ghent University; Faculty of Bioscience Engineering: Gent. ISBN 978-90-5989-499-0. 157 pp., details

Broekaert, K. et al. (2011). Seafood quality analysis: Molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media Food Microbiol. 28(6): 1162-1169, details

Gillan, D.C. et al. (2012). Links between bacterial communities in marine sediments and trace metal geochemistry as measured by in situ DET/DGT approaches Mar. Pollut. Bull. 64(2): 353-362. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.11.001, details

Pede, A. (2012). Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. PhD Thesis. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 200 pp., details

Silva de Oliveira, D.A. et al. (2012). An integrative approach to characterize cryptic species in the Thoracostoma trachygaster Hope, 1967 complex (Nematoda: Leptosomatidae) Zool. J. Linn. Soc. 164(1): 18-35. dx.doi.org/10.1111/j.1096-3642.2011.00758.x, details

Vandenbohede, A.; Lebbe, L. (2012). Groundwater chemistry patterns in the phreatic aquifer of the central Belgian coastal plain Appl. Geochem. 27(1): 22-36. dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2011.08.012, details

Verhaegen, Y. et al. (2011). Organotins in North Sea brown shrimp (Crangon crangon L.) after implementation of the TBT ban Chemosphere In press. dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.11.028, details

Victor, L. (2012). Optimalisatie van het hydrodynamische gedrag van golfenergieconvertoren gebaseerd op golfoverslag: experimentele studie van optimale geometrie en kansverdeling van overslagvolumes = Optimization of the hydrodynamic performance of overtopping wave energy converters: experimental study of optimal geometry and probability distribution of overtopping volumes. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-90-8578-478-4. [382] pp., details

 

VLIZ PUBLICATIONS

Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) (2011). Abstractenboek studiedag "Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij". VLIZ Special Publication, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-5-4. 112 pp., details

        Tys, D. Get a history, become a criminal: de vissers-piraten van Walraversijde, details

Moreau, K. Belgisch beheer van mariene visbestanden door de tijd heen, details

Boterberge, R. Het ingrijpen van hogere lokale besturen in de kustvisserij: een historische benadering, details

Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K. "Aen alle tegenwoordigen en toekomenden, Salut": markante visserijwetgeving, details

Desnerck, R. De Sierk, details

Mahieu, E. Investering via aandelen als steun voor een meer competitieve visserij in de Oostenrijkse Nederlanden, anno 1787, details

Kiekens, W.; Verhaeghe, D. Belgische langoustinevisserij vroeger en nu, details

Seys, J. Unieke visserskaart herontdekt in Blankenbergse school, details

Vervaele, K. Tussen water en wind, details

Rappé, O. Droogvis: vroeger en nu, details

Vandamme, A. Mosselen trekken, zwaar bestraft, details

David, G.; Vandendriessche, K. Vismijn Oostende 1974, details

Moeyaert, D. Kanaalvissers in de jaren '70: vissen met de seizoenen, details

Ervynck, A.; Van Neer, W. De archeologie van de pladijs, details

Lescrauwaet, A.-K. et al.. Eeen eeuw zeevisserijstatistieken: hoe ver reikt ons geheugen?, details

Vanhulle, A. Lokale ecologische kennis van de visserij: pladijs in een ruimer 'plaatje', details

Polet, H. Pladijs vanuit biologisch en visserijtechnisch perspectief: vroeger en nu, details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(1899). Conférence Internationale pour l'Exploration de la Mer, réunie à Stockholm 1899. K.L. Beckman: Stockholm. LVI, 28 + 1 carte pp., details

(1931). Waarom geen pufverbod. Nederlandsche Vereeniging van Belanghebbenden bij de Schar- en Scholvisscherij: Ijmuiden. 20 pp., details

(1932). Daarom een pufverbod: Een wederwoord op de brochure "Waarom geen Pufverbod" van de Nederlandsche Vereeniging van Belanghebbenden bij de Schar- en Scholvisscherij, d.d. nov. 1931. Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen/Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij: Ijmuiden. 22 pp., details

Algoed, M. et al. (Ed.) (2011). Paul Breyne tussen de mensen. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-29676. 248, 71 pp., details

Burnett, D.G. (2007). Trying Leviathan: The nineteenth-century New York court case that put the whale on trial and challenged the Order of Nature. Princeton University Press: Princeton. ISBN 978-0-691-12950-1. 266 pp., details

Walker, T. (1995). Collect shells and other molluscs on stamps. A Stanley Gibbons Thematic Catalogue. Stanley Gibbons Publications: London. ISBN 0-85259-394-5. 202 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom

Gee, J.M.; Knight-Jones, E.W. (1962). The morphology and larval behaviour of a new species of Spirorbis (Serpulidae), details

Knight-Jones, P.; Knight-Jones, E.W. (1977). Taxonomy and ecology of British Spirorbidae (Polychaeta), details

Harris, T. (1968). Spirorbis species (Polychaeta: Serpulidae) from the Isles of Scilly, including descriptions of two new species, details

Zoological Journal of the Linnean Society

Pan, H. et al. (2012). Taxonomy of five species of cyrtophorids (Protozoa: Ciliophora) including consideration of the phylogeny of two new genera, details

Silva de Oliveira, D.A. et al. (2012). An integrative approach to characterize cryptic species in the Thoracostoma trachygaster Hope, 1967 complex (Nematoda: Leptosomatidae), details

Pleijel, F. et al. (2012). A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), details

 

Algoed, M.; Breyne, J.; De Vos, B.; Debyser, J.; Demeester, L.; Vanpoelvoorde, T.; Verheecke, P.; Remaut, J. (Ed.) (2011). Paul Breyne tussen de mensen. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-29676. 248, 71 pp.

(2011). De gouverneur en de zee, details

Mees, J. (2011). 'De grootste supporter van het VLIZ', details

 

NATURE ToC

Marchant, J. (2012). Hunt for the ancient mariner, details [Features]

 

SCIENCE ToC

Stokstad, E. (2012). Engineered superbugs boost hopes of turning seaweed into fuel, details [News & analysis]

Wargacki, A.J. et al. (2012). An engineered microbial platform for direct biofuel production from brown macroalgae, details [Research articles]

 

REPRINTS

Shepard, F.P. (Ed.) (1952). Revised nomenclature for depositional coastal features Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol. 36(10): 1902-1912, details

Hosia, A. et al. (2008). Distribution of net-collected planktonic cnidarians along the northern Mid-Atlantic Ridge and their associations with the main water masses Deep-Sea Res., Part 2, Top. Stud. Oceanogr. 55(1-2): 106-118. dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2007.09.007, details

 

THESES

Broekaert, K. (2012). Molecular identification of the dominant microbiota and their spoilage potential of Crangon crangon and Raja sp. PhD Thesis. Ghent University; Faculty of Bioscience Engineering: Gent. ISBN 978-90-5989-499-0. 157 pp., details

Broekaert, K. et al. (2012). Seafood quality analysis: Molecular identification of dominant microbiota after ice storage on several general growth media, details

Broekaert, K. et al. (2012). Molecular identification of the microbiota of peeled and unpeeled brown shrimp (Crangon crangon) during storage on ice and at 7.5°c, details

Broekaert, K. et al. (2012). Volatile compounds associated with Psychrobacter spp. and Pseudoalteromonas spp., the dominant microbiota of brown shrimp (Crangon crangon) during aerobic storage, details

Broekaert, K. et al. (2012). The spoilage microbiota of ray (Raja sp.) during ice storage under different conditions: Molecular identification and characterisation of the spoilage potential, details

Pede, A. (2012). Diversity and dynamics of protist communities in subtidal North Sea sediments in relation to metal pollution and algal bloom deposition. PhD Thesis. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 200 pp., details

        Pede, A. (2012). General introduction, details

Pede, A. et al. (2012). Microbial eukaryote diversity and community structure in relation to natural stressors and trace metal pollutants in subtidal coastal marine sediments (North Sea, Belgium), details

Pede, A. et al. (2012). Effects of spring phytoplankton bloom deposition on seasonal dynamics and vertical distribution of microbial eukaryotes in a silty, metal-contaminated sediment in the Southern North Sea, details

Gillan, D.C. et al. (2012). Effect of bacterial mineralization of phytoplankton-derived phytodetritus on the release of arsenic, cobalt and manganese from muddy sediments in the Southern North Sea. A microcosm study, details

Pede, A. et al. (2012). Impact of phytoplankton bloom deposition and concomitant metal fluxes on the composition and activity of benthic microbial communities in subtidal marine sediments: A microcosm study, details

Pede, A. et al. (2012). Short-term response of active microeukaryotic communities to arsenic contamination in silty and sandy subtidal coastal marine sediments, details

Pede, A. (2012). General discussion, details

Victor, L. (2012). Optimalisatie van het hydrodynamische gedrag van golfenergieconvertoren gebaseerd op golfoverslag: experimentele studie van optimale geometrie en kansverdeling van overslagvolumes = Optimization of the hydrodynamic performance of overtopping wave energy converters: experimental study of optimal geometry and probability distribution of overtopping volumes. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-90-8578-478-4. [382] pp., details

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2012
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be