VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 378 / 21 December, 2007

line

For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form.

line

Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToC - Science ToC  - ReportsReprints

line

 

 

bells.gif (6536 bytes)      mryxmas2.gif (15655 bytes)bells.gif (6536 bytes)

 

 

 

N.B: The Library will be closed from 24 December - 4 January 2008. The next Library Acquisitions will be published on 11 January 2008. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Haelters, J.; Kerckhof, F.; Houziaux, J.-S. (2007) De aanduiding van mariene beschermde gebieden in de Belgische Noordzee: Een mogelijke uitvoering van OSPAR Aanbeveling 2003/3 door België. Koninklijk Belgisch Instituut Voor Natuurwetenschappen/Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee: Brussel, Belgium. 45 pp., details

Lescrauwaet, A.-K.; Gibbons, J. (1994) Mortality of small cetaceans and the crab bait fishery in the Magallanes area of Chile since 1980. Rep. Int. Whal. Commn. Spec. Issue 15: 485-494, details

 

VLIZ PUBLICATIONS

De Grote Rede 20(2007)

 • Haelters, J. Walvisachtigen in Belgische wateren: vreemde luizen of toch niet? details
 • Belpaeme, K. Enkele markante gebouwen aan onze kust, details
 • Coulier, R.F. Omtrent de Oostende-Doverlijn, details
 • Kerckhof, F. Cis de strandjutter: blomen op het strand? details
 • Fockedey, N. De vruchten van de zee: Pangasius: een vis die de kabeljauw een beetje doet vergeten? details
 • Poppe, H. Stel je zeevraag: Waar ligt het nulniveau op zee? details
 • Maelfait, H. De kustbarometer: Beschermd gebieden aan onze kust, details
 • Desnerck, R. et al. Zeewoorden: Monsterrol; Broersbank, details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout, Belgium. 64 pp., details

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout, Belgium. 60 pp., details

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout, Belgium. 61-99 pp., details

Anon. (2007) Congres watersysteemkennis 2006/2007: Aquatische biodiversiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 29. vzw Water: Boechout, Belgium. 62 pp., details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30. vzw Water: Boechout, Belgium. 80 pp., details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31. vzw Water: Boechout, Belgium. 71 pp., details

Cardinal, D.; Lipiatou, E. (Ed.) (2007) Proceedings of the International Symposium on Polar Environment and Climate. The Challenges: European research in the context of the International Polar Year, Brussels, 5-6 March 2007. Climate Change and Natural Hazards Series, 11. Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg. ISBN 978-92-79-06278-0. 197 pp., details

Curtis, R.; Squires, D. (Ed.) (2007) Fisheries buybacks. Blackwell Publishing: Ames, IA (USA). ISBN 978-0-8138-2546-5. xiv, 267 pp., details

Declercq, P. (2007) IBIS 1906-2006: een koninklijk verhaal. Koninklijk Werk IBIS: Bredene, Belgium. ISBN 978-90-9021742-0. 448 pp., details

Turek, V.; Horný, R.; Prokop, R. (2007) Verdwenen zeeën in het hart van Europa. Veen Magazines: Diemen, The Netherlands. ISBN 978-90-8571-070-7. 240 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Biol. J. Linn. Soc. 92(4) 2007

 • Swain, T.D.; Wulff, J.L. Diversity and specificity of Caribbean sponge-zoanthid symbioses: a foundation for understanding the adaptive significance of symbioses and generating hypotheses about higher-order systematics, details
 • Borsa, P. et al. Genomic reticulation indicates mixed ancestry in Southern-Hemisphere Mytilus spp. mussels, details

Climate Change and Natural Hazards Series

Cardinal, D.; Lipiatou, E. (Ed.) (2007) Proceedings of the International Symposium on Polar Environment and Climate. The Challenges: European research in the context of the International Polar Year, Brussels, 5-6 March 2007. Climate Change and Natural Hazards Series, 11. Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg. ISBN 978-92-79-06278-0. 197 pp.

 • Goosse, H.; Murray, T. (2007) Session on past climate, details
 • Goosse, H.; Lefebvre, W. (2007) Modelling climate variability and climate changes in the Southern Ocean, details
 • Danis, B.; Brandt, A.; Gutt, J.; Koubbi, P.; Rodhouse, P.; Wadley, V.; De Broyer, C. (2007) Antarctic marine biodiversity challenged by global change: the CAML/SCAR-MarBIN benchmark, details
 • di Prisco, G.; Danis, B.; De Broyer, C.; Dettaï, A.; Ellis-Evans, C.; Huiskes, A.; Verde, C.; Wilmotte, A. (2007) FP7: Research on climate change in polar environments must include effects on biota of both polar regions, details
 • Joiris, C.R. (2007) At-sea distribution of seabirds and marine mammals in the Greenland and Norwegian seas: impact of extremely low ice coverage, details
 • Marinelli, F.; Tutino, M.L.; Wilmotte, A. (2007) Access and conservation of polar bacterial diversity, and the impacts of climate changes, details

Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Decleer, K. (Ed.) (2007) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. ISBN 978-90-403-0267-1. 584 pp.

 • Decleer, K. (2007) De vogel- en habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese en regionale natuurbeleid, details
 • Sterckx, G.; Paelinckx, D.; Decleer, K.; De Saeger, S.; Provoost, S.; Denys, L.; Packet, J.; Wouters, J.; Demolder, H.; Thomaes, A.; Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L. (2007) Habitattypen: Bijlage 1 habitatrichtlijn, details
 • Decleer, K.; Anselin, A.; Bauwens, D.; Ronse, A.; Van Landuyt, W.; Stieperaere, H.; Coeck, J.; Buysse, D.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Stienen, E.; Courtens, W.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Thomaes, A.; De Knijf, G. (2007) Dieren en planten: Bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn, details
 • Adriaens, P.; Anselin, A.; Decleer, K.; Devos, K.; Goethals, V.; Spanoghe, G.; Stienen, E.; Vermeersch, G. (2007) Vogels: Bijlage 1 vogelrichtlijn en belangrijke trekvogels, details

Natuur.focus 6(4) 2007

 • Beckers, K. et al. De kleine parelmoervlinder in de Vlaamse duinen, details
 • Lambrechts, J.; Vankerkhoven, F. Unieke mierenfauna in de fossiele duinen van Adinkerke, details

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout, Belgium. 60 pp.

 • Chen, M.; Wartel, S.; De Smedt, F. (2006) Water en sediment in het estuarium van de Schelde, details
 • Temmerman, S.; Govers, G.; Bouma, T.; de Vries, M.; Wartel, S.; Meire, P. (2006) Opslibbing van de schorren overstromingsgebieden langs de Schelde: een onvermijdelijk natuurlijk proces, details
 • Van der Wal, D.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2006) Leven in het sediment: teledetectie van benthische ecologie in intergetijdengebieden, details

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout, Belgium. 61-99 pp.

 • Plancke, Y.; Ides, S. (2006) Pilootproject "Stortstrategie Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie van de Westerschelde, details
 • Van Hoestenberghe, T.; Eylenbosch, J.; Voet, M. (2006) Meten en karakteriseren van slibafzetting, details
 • de Deckere, E.; Van Liefferinge, C.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Bakker, J.; Brack, W.; Meire, P. (2006) MODELKEY helpt effecten van contaminanten op het zoetwater- en mariene milieu en de biodiversiteit te beoordelen en voorspellen, details
 • Peters, J.J. (2006) Sediment en morfologisch beheer van estuaria, details

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Vlaamse innovaties in watersysteemkennis: oppervlaktewaterkwantiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 25. vzw Water: Boechout, Belgium. 64 pp.

 • Vereecken, H.; Cornet, E.; Van Eerdenbruch, K.; Mostaert, F. (2006) HIC - Hydrologisch Informatiecentrum: Verzamelen en verspreiden van meetgegevens, details
 • Smets, S.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Gauderis, J.; Dauwe, W. (2006) Onzekerheden bij de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de actualisatie van het Sigmaplan en aanbevelingen voor verfijning van de beschikbare methodes, details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30. vzw Water: Boechout, Belgium. 80 pp.

 • Simoens, I.; Breine, J.; Van Liefferinge, C.; Stevens, M.; Belpaire, C. (2007) Het belang van het Lippenbroek als habitat voor vissen in de Zeeschelde, details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31. vzw Water: Boechout, Belgium. 71 pp.

Anon. (2007) Congres watersysteemkennis 2006/2007: Aquatische biodiversiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 29. vzw Water: Boechout, Belgium. 62 pp.

 • de Deckere, E.; Van Liefferinge, C.; Baets, J.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Munoz, I.; von der Ohe, P.C.; Orendt, C.; Wolfram, G.; Meire, P. (2007) Impact van pollutie aan de hand van de diversiteit van macro-invertebraten, details

Zool. J. Linn. Soc. 151(4)

 • Gosliner, T.M. et al. Revision of the systematics of Babakina Roller, 1973 (Mollusca: Opisthobranchia) with the description of a new species and a phylogenetic analysis, details
 • Castoe, T.A. et al. Higher-level phylogeny of Asian and American coralsnakes, their placement within the Elapidae (Squamata), and the systematic affinities of the enigmatic Asian coralsnake Hemibungarus calligaster (Wiegmann, 1834), details

NATURE ToC

Nature (Lond.) 450(7172) 2007

 • Sumaila, U.R.; Pauly, D. All fishing nations must unite to cut subsidies, details [Correspondence]
 • Yeom, D.-I.; Eggleton, B.J. Rogue waves surface in light, details [News & views]

Nature (Lond.) 450(7171)

 • Schiermeier, Q. Observing the ocean from within, details [News features]
 • Webb, R. Siberian salt in the cellar, details [News & views]

SCIENCE ToC

Science (Wash.) 318(5856) 2007

 • Kleiven, H.F. et al. Reduced North Atlantic deep water coeval with the glacial Lake Agassiz fresh water outburst, details [Science Express]
 • Grafton, R.Q. et al. Economics of overexploitation revisited, details [Brevia]

 

REPORTS

Haelters, J.; Kerckhof, F.; Houziaux, J.-S. (2007) De aanduiding van mariene beschermde gebieden in de Belgische Noordzee: Een mogelijke uitvoering van OSPAR Aanbeveling 2003/3 door België. Koninklijk Belgisch Instituut Voor Natuurwetenschappen/Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee: Brussel, Belgium. 45 pp., details

 

REPRINTS

Rahman, M.M.; Corteel, M.; Wille, M.; Alday-Sanz, V.; Pensaert, M.B.; Sorgeloos, P.; Nauwynck, H.J. (2007) The effect of raising water temperature to 33 °C in Penaeus vannamei juveniles at different stages of infection with white spot syndrome virus (WSSV). Aquaculture 272(1-4): 240-245, details

Sui, L.; Wille, M.; Cheng, Y.; Sorgeloos, P. (2007) The effect of dietary n-3 HUFA levels and DHA/EPA ratios on growth, survival and osmotic stress tolerance of Chinese mitten crab Eriocheir sinensis larvae. Aquaculture 273(1): 139-150, details

Thiel, M.E. (1928) Madreporaria. Beiträge zur Kenntnis der Meeresfauna Westafrikas 3(6): 253-350, details

 

 

line

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2007
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
jan.haspeslagh@vliz.be; chilekwa.chisala@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be